Giải Phong Ấn Trấn Thạch

- Advertisement -

Hướng dẫn giải phong ấn Trấn Thạch trong nhiệm vụ chuyến săn sấm Seirai. Bạn sẽ phải giải 4 phong ấn Trấn Thạch để hoàn thành nhiệm vụ chuyến săn sấm Seirai. Dưới dây là cách giải phong ấn.

Giải Phong Ấn Trấn Thạch 1

Giải Phong Ấn Trấn Thạch 2

Giải Phong Ấn Trấn Thạch 3

Giải Phong Ấn Trấn Thạch 4

Chú ý: Xoay Trấn Thạch đúng độ nghiêng và hình dạng của nó để giống trong hình. Hình dạng Trấn Thạch phải y như hình thì mới haonf thành được nhiệm vụ.

Bên trên là cách giải phong ấn Trấn Thạch, 1 trong những chuỗi nhiệm vụ tại vùng đất Inazuma có tên là Chuyến Săn Sấm Seirai. Chúc bạn chơi game Genshin Impact vui vẻ!

- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact