Search
Close this search box.

Thánh Di Vật

bóng hình màu xanh
4 món

Bóng Hình Màu Xanh

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4 món: Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

nghi thức tông thất cổ
4 món

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

dấu ấn ngăn cách
4 món

Dấu Ấn Ngăn Cách

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4 món: Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

phiến đá lâu đời
4 món

Phiến Đá Lâu Đời

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

4 món: Khi nhận được mảnh kết tinh do phản ứng Kết Tinh hình thành, tất cả thành viên đội sẽ được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10 giây. Chỉ được nhận một loại tăng sát thương nguyên tố cùng lúc.

dũng sĩ trong băng giá
4 món

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

kỵ sĩ đạo nhuốm máu
4 món

Kỵ Sĩ Đạo Nhuốm Máu

2 món: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

4 món: Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực, và sát thương trọng kích tạo thành tăng 50%.

diệm liệt ma nữ cháy rực
4 món

Diệm Liệt Ma Nữ Cháy Rực

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

4 món: Sát thương phản ứng Quá Tải, Thiêu Đốt, Bung Tỏa gây ra tăng 40%, phản ứng Bốc Hơi, Tan Chảy tăng hệ số buff 15%. 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, hiệu quả của 2 món tăng 50%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần.

ký ức rừng sâu
4 món

Ký Ức Rừng Sâu

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4 món: Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

sử ký đình đài cát
4 món

Sử Ký Đình Đài Cát

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4 món: Khi trọng kích trúng kẻ địch, tốc độ tấn công thường của nhân vật này tăng 10%; sát thương gây ra từ tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 40%, duy trì 15s.

dư âm tế lễ
4 món

Dư Âm Tế Lễ

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”: Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. Khi tấn công thường chưa kích hoạt “Nghi Lễ Vực Thẳm”, sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

đoá hoa trang viên thất lạc
4 món

Đoá Hoa Trang Viên Thất Lạc

2 món: Tăng 80 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.

4 món: Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

giấc mộng hoàng kim
4 món

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

lễ bế mạc của giác đấu sĩ
4 món

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

trái tim trầm luân
4 món

Trái Tim Trầm Luân

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4 món: Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

giấc mộng phù hoa
4 món

Giấc Mộng Phù Hoa

2 món: Phòng ngự tăng 30%.

4 món: Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả “Vấn Đáp” trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hiền nhân bốc lửa
4 món

Hiền Nhân Bốc Lửa

2 món: Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

giấc mộng phù hoa
4 món

Giấc Mộng Phù Hoa

2 món: Phòng ngự tăng 30%.

4 món: Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả “Vấn Đáp” trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

hiền nhân bốc lửa
4 món

Hiền Nhân Bốc Lửa

2 món: Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

thiếu nữ đáng yêu
4 món

Thiếu Nữ Đáng Yêu

2 món: Hiệu quả trị liệu nhân vật tạo ra tăng 15%.

4 món: 10s sau khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ, hiệu quả trị liệu tất cả nhân vật trong đội nhận được tăng 20%.

giấc mộng thuỷ tiên
4 món

Giấc Mộng Thuỷ Tiên

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4 món: Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng “Thủy Tiên Trong Kính” duy trì 8s. Khi “Thủy Tiên Trong Kính” đạt 1/2/3 tầng và trở lên, tấn công tăng 7%/16%/25%, Sát Thương Nguyên Tố Thủy tăng 4%/9%/15%. Hiệu quả “Thủy Tiên Trong Kính” sản sinh từ Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập nhau.

xà cừ đại dương
4 món

Xà Cừ Đại Dương

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn…nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

lửa trắng xám
4 món

Lửa Trắng Xám

2 món: Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

4 món: Sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 9%, kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 2 tầng. Mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần, sau khi tích đầy 2 tầng, hiệu quả bộ 2 món tăng 100%.

sao băng bay ngược
4 món

Sao Băng Bay Ngược

2 món: Hiệu quả khiên tăng 35%.

4 món: Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% tăng sát thương của tấn công thường và trọng kích.

dòng hồi ức bất tận
4 món

Dòng Hồi Ức Bất Tận

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

như sấm thịnh nộ
4 món

Như Sấm Thịnh Nộ

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi.

4 món: Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

tôn giả trầm lặng
4 món

Tôn Giả Trầm Lặng

2 món: Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.

4 món: Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Lôi.

thần sa vãng sinh lực
4 món

Thần Sa Vãng Sinh Lực

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, sẽ sinh ra hiệu quả “Ánh Sáng Ngầm” duy trì 16s: Tăng 8% tấn công; đồng thời khi nhân vật bị giảm HP, sẽ tiếp tục tăng 10% tấn công, tối đa tăng 4 lần bằng cách này, mỗi 0.8s tối đa kích hoạt 1 lần. Hiệu quả “Ánh Sáng Ngầm” sẽ biến mất khi nhân vật rời trận; thi triển kỹ năng nộ lần nữa khi đang trong thời gian duy trì, sẽ xóa “Ánh Sáng Ngầm” đã có.

Vầng Sáng Vourukasha
4 món

Vầng Sáng Vourukasha

2 món: HP tăng 20%.

4 món: Sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 10%. Trong 5s sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu quả tăng sát thương nêu trên tăng 80%, lượng tăng thêm này tối đa cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng tính thời gian độc lập nhau. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả này.

đoàn hát lang thang đại lục
4 món

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

cuồng chiến
4 món

Cuồng Chiến

2 món: Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.

4 món: Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.

trái tim dũng sĩ
4 món

Trái Tim Dũng Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Kẻ địch có HP cao hơn 50%, sát thương gây ra tăng 30%.

trái tim thủ hộ
4 món

Trái Tim Thủ Hộ

2 món: Phòng ngự tăng 30%.

4 món: Cứ mỗi nhân vật của bản thân có 1 nguyên tố khác trong đội thì bản thân sẽ được nhận 30% kháng Nguyên Tố tương ứng.

con bạc
4 món

Con Bạc

2 món: Sát thương kỹ năng Nguyên Tố tạo thành tăng 20%.

4 món: Khi đánh bại kẻ địch, có tỷ lệ 100% xóa CD kỹ năng Nguyên Tố. Mỗi 15s mới có hiệu quả 1 lần.

giáo quan
4 món

Giáo Quan

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4 món: Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

võ nhân
4 món

Võ Nhân

2 món: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.

4 món: Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.

trái tim hành giả
4 món

Trái Tim Hành Giả

2 món: Tấn công tăng 18%.

4 món: Tỷ lệ bạo kích của trọng kích tăng 30%

học sĩ
4 món

Học Sĩ

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4 món: Khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tất cả nhân vật dùng cung tên và Pháp Khí trong đội sẽ hồi thêm 3 Năng Lượng Nguyên Tố. Mỗi 3s mới thi triển 1 lần.

kẻ lưu đày
4 món

Kẻ Lưu Đày

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

kỳ tích
4 món

Kỳ Tích

2 món: Tất cả kháng Nguyên Tố tăng 20%.

4 món: Sau khi nhận sát thương Nguyên Tố, kháng tương ứng tăng 30%, kéo dài 10s. Mỗi 10s chỉ thi triển 1 lần.

người tế thuỷ
1 món

Người Tế Thuỷ

Thời gian duy trì hiệu quả ấn nguyên tố Thủy giảm 40%.

người tế hoả
1 món

Người Tế Hoả

Thời gian duy trì hiệu quả ấn nguyên tố Hỏa giảm 40%.

người tế lôi
1 món

Người Tế Lôi

Thời gian duy trì hiệu quả ấn nguyên tố Lôi giảm 40%.

người tế băng
1 món

Người Tế Băng

Thời gian duy trì hiệu quả ấn nguyên tố Băng giảm 40%.

thầy thuốc
4 món

Thầy Thuốc

2 món: Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.

4 món: Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

nhà mạo hiểm
4 món

Nhà Mạo Hiểm

2 món: HP tối đa tăng 1000 điểm.

4 món: 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

vật may mắn
4 món

Vật May Mắn

2 món: Phòng ngự tăng 100 điểm.

4 món: Khi nhặt Mora, hồi 300 điểm HP.