Mika

Dehya

YaoYao

Tin Tức Genshin Impact

Genshin Impact có gì?

Nhân Vật Sắp Ra Mắt

Banner nhân vật hiện tại

Banner nhân vật sắp tới

Nhân Vật nổi bật

YaoYao

Yaoyao là một nhân vật Hệ Thảo 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Yaoyao tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di vật, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội...

Hình Ảnh Genshin Impact