Search
Close this search box.

Vị Trí Cây Cư Trú

Nhiệm vụ yêu cầu bạn tìm vị trí Cây Cư Trú ở ba nơi và bạn phải lần mò trong màn sương cúng tế cho Cây Cư Trú. Chỉ cần tế lễ diễn ra suôn sẻ thì sẽ dễ dàng lấy được Maushiro, hoàn thành uỷ thác của Sumida trong chuỗi nhiệm vụ “Tác Giả Đòi Hỏi Khắt Khe” tại Đảo Tsurumi thuộc vùng đất Inazuma.

Vị Trí 3 Cây Cư Trú

Dưới đây là vị trí của 3 Cây Cư Trú, nhiệm vụ của bạn là đến tìm những chiếc lá để cúng tế cây cư trú.

Vị Trí Cây đầu tiên

Vị Trí Cây Thứ 2

Cây thứ 2 bạn phải đi tìm 3 con ma đang bay ở đó, dẫn đường cho nó về 3 cái trụ để có thể cúng tế “Cây Cư Trú”

 

Vị Trí Cây thứ 3

Trên đây là vị trí 3 cây cư trú trong nhiệm vụ “Lần mò trong màn sương, tìm và cúng tế “Cây Cư Trú” Genshin Impact. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Nhớ ghé thăm Genshin Guide để biết cách Build nhân vật nhé!