Search
Close this search box.
nhiệm vụ dũng khí ở trong tim - hang

Vào Hang Tìm Arashakun – Dũng Khí Ở Trong Tim

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Dũng Khí Ở Trong Tim, vào hang tìm Arashakun

Chi tiết nhiệm vụ Dũng Khí Ở Trong Tim

Trong ngôi nhà nơi Aranara sống đã tìm thấy một sổ tay do Aranara viết, có tên là Arashakun, thế nhưng Arashakun không chỉ mất “dũng khí”, mà còn định đến một nơi nguy hiểm, hay là đi xem thử đi

Vị trí thực hiện nhiệm vụ Vào Hang Tìm Arashakun

Dưới dây là vị trí Hang mà Arashakun đang đứng.

Bạn xuống nơi thấp để tìm nhé.

Video thực hiện nhiệm vụ Vào Hang Tìm Arashakun


Genshin Guide chúc bạn chơi game Genshin Impact vui vẻ!