Lời Cầu Cứu Của Nấm – Nguồn Gốc Tà Khí

Men Theo dòng nước có lẽ có thể tìm thấy nguồn gốc tà khí mà Xamaran nhắc tới. Đây là gợi ý nhiệm vụ Lời Cầu Cứu Của Nấm Genshin Impact

Vị trí nguồn gốc tà khí

Bạn còn đó không?
Genshin Guide hiện nay đang bị kẻ xấu tấn công DDoS. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ không thể truy cập vào website. Nhưng bạn đừng lo chúng tôi sẽ luôn ở đây.