Search
Close this search box.

Vị Trí Lão Thạch

Hướng dẫn tìm vị trí 3 viên Lão Thạch trong tổng số 9 viên Lão Thạch tất cả. Đây là nhiệm vụ Lời Người Sưu Tầm Đá “Giúp Muning hoàn thành treo thưởng của Huy Sơn Đình và tìm ra “Lão Thạch” phân bố ở vực đá sâu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nếu muốn nhận thêm 100 nguyên thạch và 50.000 Mora bạn có thể tham khảo code game mới nhất TẠI ĐÂY hoặc tham khảo một số tựa game tặng tiền khi đăng ký khác..

Vị Trí Lão Thạch

Muning chỉ yêu cầu bạn tìm 3 viên Lão Thạch nhưng nếu bạn lấy cả 9 viên để giao cho ông ta thì bạn sẽ nhận được phần thưởng gấp 3 lần là 60 Nguyên Thạch

Video cách thu thập lão thạch