Search
Close this search box.
hướng dẫn giải sự kiện xử lý bo mạch chủ

Xử Lý Bo Mạch Chủ | Hướng dẫn giải event Genshin Impact

Xử Lý Bo Mạch Chủ là 1 trò chơi nhỏ trong toàn bộ sự kiện Chuyến Thám Hiểm Kỳ Ảo Của Thelxie. Dưới đây Genshin Guide sẽ hướng dẫn bạn giải 8 màn Xử Lý Bo Mạch Chủ trong Genshin Impact.

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 1

Xử Lý Do Mạch Chủ 1
Xử Lý Do Mạch Chủ 1

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 2

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 2
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 2

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 3

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 3
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 3

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 4

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 4
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 4

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 5

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 5
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 5

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 6

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 6
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 6

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 7

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 7
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 7

Hướng dẫn Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 8

Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 8
Xử Lý Bo Mạch Chủ Màn 8

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn giúp bạn vượt qua 8 màn Xử Lý Bo Mạch Chủ trong Genshin Impact. Genshin Guide chúc bạn chơi game vui vẻ.