thuỷ thần đồng

Thuỷ Thần Đồng

Vật chất được kết tinh từ năng lượng Nguyên Tố Thủy. Hiến dâng cho tượng Thủy Thần, có thể giúp bù đắp sức mạnh đã mất theo thời gian.

Cách sử dụng Thuỷ Thần Đồng

Thuỷ Thần Đồng là Đạo Cụ Mạo Hiểm rải rác trên lục địa Fontaine. Người chơi sẽ nhặt chúng và hiến dâng cho Thất Thiên Thần Tượng để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Vị Trí Thuỷ Thần Đồng ở đâu?

Thuỷ Thần Đồng được tìm thấy tại vùng đất Fontaine. Nằm rải rác trên khắp lục địa. Dưới đây là vị trí để thu thập.