Search
Close this search box.
phong thần đồng

Phong Thần Đồng

Cách sử dụng Phong Thần Đồng

Phong Thần Đồng là Đạo Cụ Mạo Hiểm rải rác trên lục địa Mondstadt. Người chơi sẽ nhặt chúng và hiến dâng cho Thất Thiên Thần Tượng để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Vị Trí Phong Thần Đồng

Phong Thần Đồng được tìm thấy tại vùng đất Mondstadt. Nằm rải rác trên khắp lục địa. Dưới đây là vị trí để thu thập.