Search
Close this search box.
phong thần đồng

Vị Trí Phong Thần Đồng Genshin Impact

Vật chất được kết tinh từ năng lượng Nguyên Tố Phong. Hiến dâng cho tượng Phong Thần, có thể giúp bù đắp năng lượng đã mất theo thời gian.

Cách sử dụng Phong Thần Đồng

Phong Thần Đồng là Đạo Cụ Mạo Hiểm rải rác trên lục địa Mondstadt. Người chơi sẽ nhặt chúng và hiến dâng cho Thất Thiên Thần Tượng để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Vị Trí Phong Thần Đồng ở đâu?

Phong Thần Đồng được tìm thấy tại vùng đất Mondstadt. Nằm rải rác trên khắp lục địa. Dưới đây là vị trí để thu thập.