vị trí thảo thần đồng

Vị Trí Thảo Thần Đồng Genshin Impact

Có 180 Thảo Thần Đồng được tìm thấy trên khắp lục địa Sumeru. Thảo Thần Đồng được sử dụng để nâng cấp Tượng của 7 Vị Thần Sumeru trong Genshin Impact

Bạn còn đó không?
Genshin Guide hiện nay đang bị kẻ xấu tấn công DDoS. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ không thể truy cập vào website. Nhưng bạn đừng lo chúng tôi sẽ luôn ở đây.