Vị Trí Thảo Thần Đồng Genshin Impact

Có 180 Thảo Thần Đồng được tìm thấy trên khắp lục địa Sumeru. Thảo Thần Đồng được sử dụng để nâng cấp Tượng của 7 Vị Thần Sumeru trong Genshin Impact

Bài viết liên quan

Cách Build Nhân Vật

Phổ biến nhất