Search
Close this search box.
vị trí thảo thần đồng

Vị Trí Thảo Thần Đồng Genshin Impact

Có 180 Thảo Thần Đồng được tìm thấy trên khắp lục địa Sumeru. Thảo Thần Đồng được sử dụng để nâng cấp Tượng của 7 Vị Thần Sumeru trong Genshin Impact