Search
Close this search box.

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguyên liệu đột phá nhân vật là những vật phẩm trong Genshin Impact có thể được thu thập và sử dụng. Đây là những nguyên liệu nằm trong túi đồ của bạn.

Nguyên liệu Đột Phá Genshin Impact

Có rất nhiều nguyên liệu đột phá nhân vật trong Genshin Impact để người chơi thu thập, được sử dụng để nâng cấp, đột phá nhân vật, đột phá vũ khí, đột phá thiên phú .v.v

Dưới đây là tất cả các nguyên liệu đột phá nhân vật trong Genshin Impact cho đến phiên bản hiện tại 3.1

Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang

Kinh Nghiệm Kẻ Lang Thang

EXP Nhà Mạo Hiểm

EXP Nhà Mạo Hiểm

Kinh Nghiệm Anh Hùng

Kinh Nghiệm Anh Hùng

Quả Amakumo

Quả Amakumo

Hoa Calla Lily

Hoa Calla Lily

Hoa Cecilia

Hoa Cecilia

Thạch Phách

Thạch Phách

Tủy Pha Lê

Tủy Pha Lê

Hạt Bồ Công Anh

Hạt Bồ Công Anh

Hoa Lan Máu

Hoa Lan Máu

Nấm U Ám

Nấm U Ám

Bách Hợp Lưu Ly

Bách Hợp Lưu Ly

Ớt Tuyệt Vân

Ớt Tuyệt Vân

Sen Kalpalata

Sen Kalpalata

Cỏ Naku

Cỏ Naku

Sen Nilotpala

Sen Nilotpala

Dạ Phách Thạch

Dạ Phách Thạch

Onikabuto

Onikabuto

Padisarah

Padisarah

Nấm Rơm Gió

Nấm Rơm Gió

Thanh Tâm

Thanh Tâm

Quả Xích Niệm

Quả Xích Niệm

Nấm Thánh Rukkhashava

Nấm Thánh Rukkhashava

Tú Cầu Anh Đào

Tú Cầu Anh Đào

Trân Châu San Hô

Trân Châu San Hô

Bọ Thánh Kim

Bọ Thánh Kim

Hải Linh Chi

Hải Linh Chi

Hoa Nghê Thường

Hoa Nghê Thường

Tiểu Đăng Thảo

Tiểu Đăng Thảo

Ốc Sao

Ốc Sao

Quả Dâu Đỏ

Quả Dâu Đỏ

Túi Lưu Ly

Túi Lưu Ly

Cúc Cánh Quạt

Cúc Cánh Quạt

Quả Móc Câu

Quả Móc Câu

Bụi Tinh Thể

Bụi Tinh Thể

Mặt Nạ Vỡ

Mặt Nạ Vỡ

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Mật Hoa Nguyên Tố

Mật Hoa Nguyên Tố

Băng Đỏ Phai Màu

Băng Đỏ Phai Màu

Kiếm Cách Trứ Danh

Kiếm Cách Trứ Danh

Mũi Tên Chắc Chắn

Mũi Tên Chắc Chắn

Bản Vẽ Cấm Chú

Bản Vẽ Cấm Chú

Bào Tử Nấm Quỷ

Bào Tử Nấm Quỷ

Ấn Quạ Trộm Vàng

Ấn Quạ Trộm Vàng

Kiếm Cách Bản Sao

Kiếm Cách Bản Sao

Phù Hiệu Hiệu Úy

Phù Hiệu Hiệu Úy

Bột Huỳnh Quang

Bột Huỳnh Quang

Kiếm Cách Cũ Nát

Kiếm Cách Cũ Nát

Mặt Nạ Xui Xẻo

Mặt Nạ Xui Xẻo

Phù Hiệu Tân Binh

Phù Hiệu Tân Binh

Băng Đỏ Ánh Vàng

Băng Đỏ Ánh Vàng

Bản Vẽ Phong Ấn

Bản Vẽ Phong Ấn

Phù Hiệu Sĩ Quan

Phù Hiệu Sĩ Quan

Mũi Tên Sắc Bén

Mũi Tên Sắc Bén

Mật Hoa Lấp Lánh

Mật Hoa Lấp Lánh

Ấn Quạ Bạc Ẩn

Ấn Quạ Bạc Ẩn

Bột Slime

Bột Slime

Dịch Slime

Dịch Slime

Tinh Slime

Tinh Slime

Hạt Bay Lượn U Ám

Hạt Bay Lượn U Ám

Hạt Bay Lượn Khô Héo

Hạt Bay Lượn Khô Héo

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

Hạt Bay Lượn Kết Tinh

Mặt Nạ Bẩn

Mặt Nạ Bẩn

Ấn Quạ Tầm Bảo

Ấn Quạ Tầm Bảo

Băng Đỏ Viền Vàng

Băng Đỏ Viền Vàng

Mũi Tên Thiện Chiến

Mũi Tên Thiện Chiến

Mật Hoa Lừa Dối

Mật Hoa Lừa Dối

Tháp Huyền Nham

Tháp Huyền Nham

Trái Tim Thuần Khiết

Trái Tim Thuần Khiết

Tinh Hoa Ngưng Kết

Tinh Hoa Ngưng Kết

Giọt Nước Bài Trừ

Giọt Nước Bài Trừ

Vảy Giả Tộc Rồng

Vảy Giả Tộc Rồng

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

Ngọn Lửa Vĩnh Hằng

Hạt Nhân Cực Hàn

Hạt Nhân Cực Hàn

Hạt Giống Bão

Hạt Giống Bão

Ngọc Chưa Chín

Ngọc Chưa Chín

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

Khối Tứ Diện Dẫn Sáng

Lăng Kính Sấm Sét

Lăng Kính Sấm Sét

Mỏ Vua Nấm

Mỏ Vua Nấm

Lõi Marionette

Lõi Marionette

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

Sừng Vua Quái Cảnh

Sừng Vua Quái Cảnh

Bánh Răng Ấn Ký

Bánh Răng Ấn Ký

Ngọc Lửa Âm Ỉ

Ngọc Lửa Âm Ỉ

Ngọc Sấm Sét

Ngọc Sấm Sét

Hạt Tụ Sấm

Hạt Tụ Sấm

Vụn Mã Não Cháy

Vụn Mã Não Cháy

Mảnh Mã Não Cháy

Mảnh Mã Não Cháy

Miếng Mã Não Cháy

Miếng Mã Não Cháy

Mã Não Cháy

Mã Não Cháy

Vụn Kim Cương Bạc

Vụn Kim Cương Bạc

Mảnh Kim Cương Bạc

Mảnh Kim Cương Bạc

Miếng Kim Cương Bạc

Miếng Kim Cương Bạc

Kim Cương Bạc

Kim Cương Bạc

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng

Ngọc Bích Sinh Trưởng

Ngọc Bích Sinh Trưởng

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

Hoàng Ngọc Cứng

Hoàng Ngọc Cứng

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

Mảnh Ngọc Băng Vụn

Mảnh Ngọc Băng Vụn

Miếng Ngọc Băng

Miếng Ngọc Băng

Ngọc Băng

Ngọc Băng

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

Tử Tinh Thắng Lợi

Tử Tinh Thắng Lợi

Vụn Thanh Kim Sạch

Vụn Thanh Kim Sạch

Mảnh Thanh Kim Sạch

Mảnh Thanh Kim Sạch

Miếng Thanh Kim Sạch

Miếng Thanh Kim Sạch

Thanh Kim Sạch

Thanh Kim Sạch

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

Tùng Thạch Tự Tại

Tùng Thạch Tự Tại