Search
Close this search box.

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

Mora

Mora

Tạp Khoáng Tinh Đúc

Tạp Khoáng Tinh Đúc

Lương Khoáng Tinh Đúc

Lương Khoáng Tinh Đúc

Ma Khoáng Tinh Đúc

Ma Khoáng Tinh Đúc

Răng Sữa Sói Bão

Răng Sữa Sói Bão

Răng Vỡ Sói Bão

Răng Vỡ Sói Bão

Mảnh Răng Sói Bão

Mảnh Răng Sói Bão

Nỗi Nhớ Của Sói Bão

Nỗi Nhớ Của Sói Bão

Hạt Thiên Thạch Đen

Hạt Thiên Thạch Đen

Mảnh Thiên Thạch Đen

Mảnh Thiên Thạch Đen

Một Góc Thiên Thạch Đen

Một Góc Thiên Thạch Đen

Miếng Thiên Thạch Đen

Miếng Thiên Thạch Đen

Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Dây Sắt Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Gông Cùm Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Gông Cùm Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Lý Tưởng Của Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Lý Tưởng Của Đấu Sĩ Nanh Sư Tử

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng - Đồng

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng – Đồng

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng - Sắt

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng – Sắt

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng - Bạc

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng – Bạc

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng - Vàng

Bùa Rừng Xanh Sương Đọng – Vàng

Nhánh San Hô Của Biển Xa

Nhánh San Hô Của Biển Xa

Nhánh Ngọc Của Biển Xa

Nhánh Ngọc Của Biển Xa

Nhánh Quỳnh Ngọc Của Biển Xa

Nhánh Quỳnh Ngọc Của Biển Xa

Nhánh Vàng Của Biển Xa

Nhánh Vàng Của Biển Xa

Ánh Sáng Rừng Băng Giá

Ánh Sáng Rừng Băng Giá

Nham Thạch Rừng Băng Giá

Nham Thạch Rừng Băng Giá

Thánh Cốt Rừng Băng Giá

Thánh Cốt Rừng Băng Giá

Thần Thể Rừng Băng Giá

Thần Thể Rừng Băng Giá

Tà Ác Của Gekiga

Tà Ác Của Gekiga

Nanh Cọp Của Gekiga

Nanh Cọp Của Gekiga

Sừng Của Gekiga

Sừng Của Gekiga

Con Quỷ Của Gekiga

Con Quỷ Của Gekiga

Diên Đơn Biển Sương Mù

Diên Đơn Biển Sương Mù

Hống Đơn Biển Sương Mù

Hống Đơn Biển Sương Mù

Kim Đơn Biển Sương Mù

Kim Đơn Biển Sương Mù

Sự Chuyển Dời Của Biển Sương Mù

Sự Chuyển Dời Của Biển Sương Mù

Trí Tuệ Của Narukami

Trí Tuệ Của Narukami

Sở Thích Của Narukami

Sở Thích Của Narukami

Tình Yêu Của Narukami

Tình Yêu Của Narukami

Uy Dũng Của Narukami

Uy Dũng Của Narukami

Hồi Ức Vườn Hoa Ốc Đảo

Hồi Ức Vườn Hoa Ốc Đảo

Ân Huệ Vườn Hoa Ốc Đảo

Ân Huệ Vườn Hoa Ốc Đảo

Nỗi Buồn Vườn Hoa Ốc Đảo

Nỗi Buồn Vườn Hoa Ốc Đảo

Chân Lý Vườn Hoa Ốc Đảo

Chân Lý Vườn Hoa Ốc Đảo

Dư Âm Của Ánh Nắng Quyền Uy

Dư Âm Của Ánh Nắng Quyền Uy

Tia Sáng Của Ánh Nắng Quyền Uy

Tia Sáng Của Ánh Nắng Quyền Uy

Mơ Ước Của Ánh Nắng Quyền Uy

Mơ Ước Của Ánh Nắng Quyền Uy

Quá Khứ Của Ánh Nắng Quyền Uy

Quá Khứ Của Ánh Nắng Quyền Uy

Ngói Vỡ Tháp Cô Vương

Ngói Vỡ Tháp Cô Vương

Xác Tàu Tháp Cô Vương

Xác Tàu Tháp Cô Vương

Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương

Mảnh Vỡ Tháp Cô Vương

Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương

Mảnh Giấc Mơ Tháp Cô Vương

Sừng Nặng

Sừng Nặng

Sừng Đồng Đen

Sừng Đồng Đen

Sừng Hắc Tinh

Sừng Hắc Tinh

Cấu Trúc Hỗn Độn

Cấu Trúc Hỗn Độn

Bộ Não Hỗn Độn

Bộ Não Hỗn Độn

Trái Tim Hỗn Độn

Trái Tim Hỗn Độn

Tượng Hắc Ám

Tượng Hắc Ám

Tượng Bóng Đêm

Tượng Bóng Đêm

Tượng Tử Thần

Tượng Tử Thần

Vật Chứa Hỗn Độn

Vật Chứa Hỗn Độn

Mô Đun Hỗn Độn

Mô Đun Hỗn Độn

Chốt Neo Hỗn Độn

Chốt Neo Hỗn Độn

Cơ Quan Hỗn Độn

Cơ Quan Hỗn Độn

Đầu Nối Hỗn Độn

Đầu Nối Hỗn Độn

Con Ngươi Hỗn Độn

Con Ngươi Hỗn Độn

Móng Vuốt Ma Thú

Móng Vuốt Ma Thú

Vuốt Sắt Ma Thú

Vuốt Sắt Ma Thú

Vuốt Quỷ Ma Thú

Vuốt Quỷ Ma Thú

Lăng Kính Ảm Đạm

Lăng Kính Ảm Đạm

Lăng Kính Pha Lê

Lăng Kính Pha Lê

Lăng Kính Phân Cực

Lăng Kính Phân Cực

Cành Cây Địa Mạch

Cành Cây Địa Mạch

Lá Khô Địa Mạch

Lá Khô Địa Mạch

Chồi Non Địa Mạch

Chồi Non Địa Mạch

Mảnh Xương Giòn Yếu

Mảnh Xương Giòn Yếu

Mảnh Xương Chắc Chắn

Mảnh Xương Chắc Chắn

Mảnh Xương Hóa Thạch

Mảnh Xương Hóa Thạch

Dao Săn Bắt

Dao Săn Bắt

Dao Đặc Công

Dao Đặc Công

Dao Đô Thám Trưởng

Dao Đô Thám Trưởng

Phấn Hoa Hư Vô

Phấn Hoa Hư Vô

Túi Cỏ Hư Vô

Túi Cỏ Hư Vô

Đuốc Hư Vô

Đuốc Hư Vô

Lăng Kính Hỏng Hóc

Lăng Kính Hỏng Hóc

Lăng Kính Vẩn Đục

Lăng Kính Vẩn Đục

Lăng Kính Phát Sáng

Lăng Kính Phát Sáng

Nhân Bào Nấm Đã Chết

Nhân Bào Nấm Đã Chết

Nhân Bào Nấm Bất Động

Nhân Bào Nấm Bất Động

Nhân Bào Nấm Hồi Phục

Nhân Bào Nấm Hồi Phục