Search
Close this search box.

Ngọc Sấm Sét

ngọc sấm sét

Ngọc Sấm Sét (4★)

Viên ngọc sấm sét mà Thực Thể Sấm Sét để lại.
Nghe nói Thực Thể Sấm Sét chỉ được sinh ra với sấm sét ở vùng đất chứa đầy oán hận mạnh mẽ. Thúc đẩy nó cứ quẩn quanh mãi trên vùng đất vỡ vụn, phóng sấm sét xé toang bầu trời, trong câu chuyện của những kẻ cầm ca, mãi mãi là nỗi thất vọng và đau đớn không thể chịu đựng được.

Thông tin

Loại: Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật
Cách để sở hữu: Đánh bại Thực Thể Sấm Sét cấp 30 trở lên

Nhân Vật sử dụng Ngọc Sấm Sét

raiden shogunkujou sara

Vị Trí Ngọc Sấm Sét

Để có được Ngọc Sấm Sét thì bạn phải đánh bại Thực Thể Sấm Sét tại khu vực Đảo Seirai