Search
Close this search box.
tuỷ pha lê

Tuỷ Pha Lê

Tinh thể chứa sức mạnh của Họa Thần, nếu dùng loại vật chất này trong khi tinh luyện sẽ có thể nâng cao độ bền và sức chống đỡ của các sản phẩm thép.

Cách sử dụng Tuỷ Pha Lê

Nhân Vật sử dụng

Nhân vật Aloy và Sayu là những nhân vật dùng Tuỷ Pha Lê để đột phá cấp bậc.

Vị Trí Tuỷ Pha Lê ở đâu?

Tuỷ Pha Lê được tìm thấy tại vùng đất Inazuma. Có thể thu thập nhiều nhất ở Đảo Yashiori. Dưới đây là vị trí để thu thập.