Search
Close this search box.
sethos

Sethos

Cách Build Sethos Genshin Impact

Build DPS - Phản Ứng Tăng Cường

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Con Đường Thợ Săn
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Nhận 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng “Săn Bắt Vô Tận”: Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160/200/240/280/320% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Săn Bắt Vô Tận”.

con đường thợ săn
Con Đường Thợ Săn
2

Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tấn công tăng 16%; Trong đội mỗi tồn tại một nhân vật cùng loại nguyên tố với người trang bị (Bao gồm cả người trang bị), thì sẽ nhận 1 tầng "Thủ Thuật"; Trong đội mỗi tồn tại một nhân vật khác loại nguyên tố với người trang bị, thì sẽ nhận 1 tầng "Diễn Xuất". Hiệu ứng "Thủ Thuật" đạt từ 1/2/3 tầng trở lên, tấn công tăng 8/16/40%; Hiệu ứng "Diễn Xuất" đạt từ 1/2/3 tầng trở lên, tốc độ di chuyển tăng 4/7/10%.

màn ảo thuật đầu tiên - vũ khí genshin impact
Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
3

Cánh Thiên Không
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sát thương bạo kích tăng 20/25/30/35/40%; Khi đánh trúng có 60/70/80/90/100% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4/3.5/3/2.5/2s mới có hiệu quả một lần.

cánh thiên không
Cánh Thiên Không
4

Hậu Duệ Mặt Trời
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch, sẽ giáng xuống Mũi Tên Mặt Trời lên kẻ địch này, gây sát thương bằng 60/75/90/105/120% tấn công, đồng thời thi triển hiệu quả Thiêu Đốt Tâm Can duy trì 10s lên kẻ địch chịu sát thương từ Mũi Tên Mặt Trời. Sát thương từ trọng kích của người trang bị vũ khí này gây ra cho kẻ địch đang trong trạng thái Thiêu Đốt Tâm Can sẽ tăng 28/35/42/49/56%. Mũi Tên Mặt Trời mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.

hậu duệ mặt trời - vũ khí genshin impact
Hậu Duệ Mặt Trời
5

Nỏ Kéo
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36/42/48/54/60%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

nỏ kéo
Nỏ Kéo

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

đoàn hát lang thang đại lục
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
HOẶC

Giấc Mộng Hoàng Kim

2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

giấc mộng hoàng kim
Giấc Mộng Hoàng Kim

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố

Sethos là nhân vật gây có thể gây 2 loại sát thương đòn đánh thường và Tinh Thông Nguyên Tố cùng 1 lúc, vì vậy chúng tôi đề xuất build Sethos theo hướng DPS sát thương phản ứng nguyên tố Tăng Cường, để có thể tận dụng cả 2 điểm mạnh này.

Để làm được điều này chúng tôi khuyên bạn nên lấy Tinh Thông Nguyên Tố ở mảnh Đồng Hồ.

Cách Build Đội Hình Sethos

Chúng tôi sẽ bổ xung sau khi Sethos được phát hành chính thức

Kỹ Năng Thiên Phú Sethos

Thiên Phú Chiến Đấu

Tiễn Thuật Lâu Sậy Hoàng Gia

tấn công thương sethos

Tấn Công Thường

Có thể thực hiện tối đa 3 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

Ngắm bắn chuẩn hơn, sát thương cao hơn. Khi ngắm bắn, sức mạnh sấm sét sẽ ngưng tụ liên tục trên mũi tên và bắn ra. Căn cứ vào thời gian tụ lực dài hay ngắn sẽ gây ra hiệu quả khác nhau:

  • Tụ lực lần 1: Bắn ra mũi tên nguyên tố Lôi, gây sát thương nguyên tố Lôi;
  • Tụ lực lần 2: Bắn Mũi Tên Xuyên Bóng Tối có thể xuyên thấu kẻ địch, gây sát thương nguyên tố Lôi cho kẻ địch trên đường. Sau khi hoàn thành tụ lực Mũi Tên Xuyên Bóng Tối, Sethos sẽ không thể di chuyển.

Thiên Phú Cố Định

biểu tượng thiên phú cố định sethos 1
Thụ Động

Di Tích Của Khải Huyền

Hiển thị đặc sản khu vực Sumeru trên bản đồ nhỏ.

biểu tượng thiên phú cố định sethos 2
Đột Phá 1

Thì Thầm Của Diều Đen

Khi ngắm bắn, với mỗi điểm Năng Lượng Nguyên Tố hiện có, Sethos sẽ giảm 0.285s thời gian tụ lực. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến thời gian tụ lực giảm còn 0.3s và tính vào 20 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Khi bắn, nếu bắn ra Mũi Tên Xuyên Bóng Tối thì sẽ tiêu hao Năng Lượng Nguyên Tố được tính vào đó; Nếu bắn ra mũi tên tụ lực lần 1 thì sẽ chỉ tiêu hao 50% Năng Lượng Nguyên Tố được tính.

biểu tượng thiên phú cố định sethos 3
Đột Phá 4

Quà Tặng Của Vua Cát

Sethos nhận được hiệu quả “Ảo Ảnh Cát Nóng”, gia tăng sát thương gây ra từ Mũi Tên Xuyên Bóng Tối, mức độ gia tăng tương ứng với 700% Tinh Thông Nguyên Tố của Sethos.
Hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng sẽ bị xóa khi đạt bất kỳ điều kiện sau:

  • Sau 5s từ lúc Mũi Tên Xuyên Bóng Tối đầu tiên trúng kẻ địch;
  • Sau khi 4 Mũi Tên Xuyên Bóng Tối bắn trúng kẻ địch.

Sethos sẽ nhận lại hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng sau 15s kể từ lúc Mũi Tên Xuyên Bóng Tối mang hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng lần đầu bắn trúng kẻ địch.

Cung Mệnh Sethos

biểu tượng cung mệnh sethos 1
Cung Mệnh 1

Khúc Thánh Ca Của Đền Phong Ấn

Tỷ Lệ Bạo Kích của Mũi Tên Xuyên Bóng Tối tăng 15%.

biểu tượng cung mệnh sethos 2
Cung Mệnh 2

Kinh Giấy Cói Của Điều Ẩn Mật

Khi đáp ứng bất kỳ các điều kiện sau, Sethos sẽ tăng 15% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi trong 10s, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng.

  • Tiêu hao Năng Lượng Nguyên Tố từ việc nhắm bắn, điều kiện này cần mở khóa thiên phú “Thì Thầm Của Diều Đen”.
  • Thông qua Nghi Thức Cổ – Tiếng Sấm Của Cát kích hoạt phản ứng nguyên tố để hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố.
  • Thi triển Nghi Thức Ẩn – Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối.
biểu tượng cung mệnh sethos 3
Cung Mệnh 3

Lời Triết Lý Của Mặt Trăng Lên

Cấp kỹ năng Tấn Công Thường – Tiễn Thuật Lau Sậy Hoàng Gia +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

biểu tượng cung mệnh sethos 4
Cung Mệnh 4

Lông Đà Điểu Của Lòng Chánh Niệm

Mũi Tên Xuyên Bóng Tối hoặc Mũi Tên Chạng Vạng khi trúng 2 kẻ địch trở lên, Tinh Thông Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 80 điểm, duy trì 10s.

biểu tượng cung mệnh sethos 5
Cung Mệnh 5

Quyển Cát Nóng Của Thần Hoang Vu

Cấp kỹ năng Nghi Thức Ẩn – Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

biểu tượng cung mệnh sethos 6
Cung Mệnh 6

Sách Môn Đồ Của Tháp Mặt Trời

Mũi Tên Xuyên Bóng Tối khi trúng kẻ địch sẽ hoàn trả Năng Lượng Nguyên Tố tiêu hao bởi thiên phú “Thì Thầm Của Diều Đen”. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần. Cần mở khóa thiên phú cố định “Thì Thầm Của Diều Đen”.

Nguyên Liệu Đột Phá Sethos

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn tử tinh thắng lợi
1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

trishiraite
3

Trishiraite

băng đỏ phai màu
3

Băng Đỏ Phai Màu

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

vảy giáp tụ mây
2

Vảy Giáp Tụ Mây

trishiraite
10

Trishiraite

băng đỏ phai màu
15

Băng Đỏ Phai Màu

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

vảy giáp tụ mây
4

Vảy Giáp Tụ Mây

trishiraite
20

Trishiraite

băng đỏ viền vàng
12

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

vảy giáp tụ mây
8

Vảy Giáp Tụ Mây

trishiraite
30

Trishiraite

băng đỏ viền vàng
18

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

vảy giáp tụ mây
12

Vảy Giáp Tụ Mây

trishiraite
45

Trishiraite

băng đỏ ánh vàng
12

Băng Đỏ Ánh Vàng

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

tử tinh thắng lợi
6

Tử Tinh Thắng Lợi

vảy giáp tụ mây
20

Vảy Giáp Tụ Mây

trishiraite
60

Trishiraite

băng đỏ ánh vàng
24

Băng Đỏ Ánh Vàng

Tổng Số

mora
420000
vụn tử tinh thắng lợi
1
mảnh tử tinh thắng lợi
9
miếng tử tinh thắng lợi
9
tử tinh thắng lợi
6
vảy giáp tụ mây
46
trishiraite
168
băng đỏ phai màu
18
băng đỏ viền vàng
30
băng đỏ ánh vàng
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Sethos

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của thực hành
3

Bài Giảng Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ phai màu
6

Băng Đỏ Phai Màu

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của thực hành
2

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ viền vàng
3

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của thực hành
4

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ viền vàng
4

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của thực hành
6

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ viền vàng
6

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của thực hành
9

Hướng Dẫn Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ viền vàng
9

Băng Đỏ Viền Vàng

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của thực hành
4

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ ánh vàng
4

Băng Đỏ Ánh Vàng

dây tơ con rối
1

Dây Tơ Con Rối

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của thực hành
6

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ ánh vàng
6

Băng Đỏ Ánh Vàng

dây tơ con rối
1

Dây Tơ Con Rối

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của thực hành
12

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ ánh vàng
9

Băng Đỏ Ánh Vàng

dây tơ con rối
2

Dây Tơ Con Rối

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của thực hành
16

Triết Học Của “Khuyên Nhủ”

băng đỏ ánh vàng
12

Băng Đỏ Ánh Vàng

dây tơ con rối
2

Dây Tơ Con Rối

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của thực hành
3
hướng dẫn của thực hành
21
triết học của thực hành
38
băng đỏ phai màu
6
băng đỏ viền vàng
22
băng đỏ ánh vàng
31
dây tơ con rối
6
vương miện trí thức
1