Search
Close this search box.

Tải Script Genshin Impact Private Server 3.6

Hướng dẫn tải Script Genshin Impact Private Server 3.6 và cách sử dụng Script Genshin Impact trong bài viết này.

Script Genshin Impact Private Server là gì?

Script Genshin Impact Private Server là mã kịch bản để kết nối máy của bạn đến với Server riêng. Khi bạn thêm Script vào phần mềm FiddlerSetup thì có thể kết nối được vào Sever riêng Genshin Impact.

Cách tải Script Genshin Impact và cách sử dụng

Bước 1: Tải Script Genshin Impact về máy.

đây là mã Script Genshin Impact Private Server

Bước 2: Copy và Paste vào Fiddler là xong.

Thêm Script Genshin Impact Private Server vào Fiddler