Search
Close this search box.
bộ bài tan chảy

Bộ Bài Tan Chảy

Đây là cách Build bộ bài Kamisato Ayaka, Yoimiya và Fatui – Người Xử Lý Nợ Hoả trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Tan Chảy và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Ayaka & Yoimiya Tan Chảy

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
thẻ bài Yoimiya
Yoimiya
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa

Thẻ Hành Động

Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc x2
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x1
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Tiễn Bạn Lên Đường
Tiễn Bạn Lên Đường x1
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi x2
Paimon
Paimon x2
Liben
Liben x2
Liu Su
Liu Su x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Hỏa Nhiệt Tình x1
Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen x1
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà x2
Gà Xông Khói Phía Bắc
Gà Xông Khói Phía Bắc x2
Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số x1
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi x1