Search
Close this search box.
bộ bài beidou

Bộ Bài Beidou

Đây cách build bộ bài Beidou và Fischl, Collei Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Beidou và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Beidou

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Fischl
Fischl
thẻ bài Collei
Collei
thẻ bài Beidou
Beidou

Thẻ Hành Động

Vòng Bạc May Mắn
Vòng Bạc May Mắn x2
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Thuật May Vá Cấp Tốc
Thuật May Vá Cấp Tốc x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi x2
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn x2
Tubby
Tubby x1
Liben
Liben x2
Paimon
Paimon x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x2
Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen x2
Pizza Nấm Rơm Nướng
Pizza Nấm Rơm Nướng x2
Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong x2
Bến Cảng Liyue
Bến Cảng Liyue x2
Lá Khẽ Bay Nghiêng
Lá Khẽ Bay Nghiêng x2
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói x2