Search
Close this search box.
bộ bài khởi đầu

Bộ Bài Đầu Game

Đây là cách Build bộ bài Khởi Đầu cho Diluc, Kaeya và Sucrose trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Khởi Đầu (Đầu Game) và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Khởi Đầu (Đầu Game)

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Diluc
Diluc
thẻ bài Kaeya
Kaeya
thẻ bài Sucrose
Sucrose

Thẻ Hành Động

Vương Miện Của Nguyệt Quế
Vương Miện Của Nguyệt Quế x1
Mặt Nạ Huyền Thạch
Mặt Nạ Huyền Thạch x1
Nón Thợ Săn
Nón Thợ Săn x1
Vương Miện Gọi Sét
Vương Miện Gọi Sét x1
Nón Ma Nữ Lo Lắng
Nón Ma Nữ Lo Lắng x1
Mũ Đượm Rượu
Mũ Đượm Rượu x1
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi
Tiếng Vọng Băng Vỡ Tuyết Rơi x1
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x1
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x1
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x1
Lời Thề Hộ Pháp
Lời Thề Hộ Pháp x1
Tiễn Bạn Lên Đường
Tiễn Bạn Lên Đường x1
Thuật May Vá Cấp Tốc
Thuật May Vá Cấp Tốc x1
Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung
Lời Chúc Thần Bảo Dời Cung x1
Tinh Thông Võ Thuật
Tinh Thông Võ Thuật x1
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x1
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x1
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về x1
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi! x1
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu!
Bổn Đại Gia Chưa Thua Đâu! x1
Paimon
Paimon x1
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà x1
Gà Nấu Hoa Ngọt
Gà Nấu Hoa Ngọt x1
Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong x1
Tóm Tắt Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp x1
Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn x1
Kiếm Lữ Hành
Kiếm Lữ Hành x1
Thương Bạch Anh
Thương Bạch Anh x1
Kiếm Bạch Thiết
Kiếm Bạch Thiết x1
Cung Lông Quạ
Cung Lông Quạ x1