Search
Close this search box.

Bộ Bài Đóng Băng

Đây là cách Build bộ bài đóng băng Kamisato Ayaka, Chongyun và Xingqiu trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và thẻ hành động cho Bộ bài Đóng Băng và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Đóng Băng

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Kamisato Ayaka
Kamisato Ayaka
thẻ bài Chongyun
Chongyun
thẻ bài Xingqiu
Xingqiu

Thẻ Hành Động

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Tiễn Bạn Lên Đường
Tiễn Bạn Lên Đường x1
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x1
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi! x1
Paimon
Paimon x2
Katheryne
Katheryne x1
Liben
Liben x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Liu Su
Liu Su x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Băng Vụn Vỡ x2
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x1
Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số x1
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi x1
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các x1
Lời Chúc Kanten Senmyou
Lời Chúc Kanten Senmyou x2