Search
Close this search box.
bộ bài itto

Bộ Bài Itto Ultracarry

Đây là cách Build bộ bài Itto Ultracarry cho Mona, Vua Mũ Đá Hilichurl và Arataki Itto trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và thẻ hành động cho Bộ bài Itto Ultracarry và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Itto Ultracarry

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài arataki itto
Arataki Itto
thẻ bài Mona
Mona
Vua Mũ Đá Hilichurl
Vua Mũ Đá Hilichurl

Thẻ Hành Động

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x1
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x2
Paimon
Paimon x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x1
Vòng Bạc May Mắn
Vòng Bạc May Mắn x1
Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Nham Kiên Định x2
Liben
Liben x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Liu Su
Liu Su x2
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà x2
Tiên Nhảy Tường
Tiên Nhảy Tường x2
Đại Giáo Đường Tây Phong
Đại Giáo Đường Tây Phong x2
arataki đệ nhất
Arataki Đệ Nhất x1
Máy Biến Đổi Tham Số
Máy Biến Đổi Tham Số x1
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói x2