Search
Close this search box.
bộ bài klee, mona

Bộ Bài Klee & Mona

Đây là cách Build bộ bài Bốc Hơi Klee, Mona và Fatui – Thiếu Nữ Kính trong Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và thẻ hành động cho Bộ bài Klee, Mona Bốc Hơi và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Klee & Mona Bốc Hơi

Thẻ Nhân Vật

Fatui - Thiếu Nữ Kính
Fatui - Thiếu Nữ Kính
thẻ bài Klee
Klee
thẻ bài Mona
Mona

Thẻ Hành Động

Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x1
Một Ném Càn Khôn
Một Ném Càn Khôn x2
Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt x1
món quà bằng bằng
Món Quà Bằng Bằng x2
Liben
Liben x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x2
Liu Su
Liu Su x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Thủy Trị Liệu x2
Bánh Hoa Sen
Bánh Hoa Sen x2
Gà Xông Khói Phía Bắc
Gà Xông Khói Phía Bắc x2