Search
Close this search box.
bộ bài noelle

Bộ Bài Noeller Hypercarry

Đây cách build bộ bài Noelle Hypercarry cho Fischl, Xiangling và Noelle Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Noelle Hypercarry và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Noelle Hypercarry

Thẻ Nhân Vật

Noelle
Noelle
thẻ bài keqing
Keqing
thẻ bài Fischl
Fischl

Thẻ Hành Động

Hoa Tai Con Bạc
Hoa Tai Con Bạc x2
Thuật Vôi Trắng
Thuật Vôi Trắng x2
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x2
Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi x2
Paimon
Paimon x2
Katheryne
Katheryne x2
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ x2
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà
Thịt Rừng Cuộn Bạc Hà x2
Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi
Chi Viện Cứ Giao Cho Tôi x2
Đường Cùng Của Sói
Đường Cùng Của Sói x2