Search
Close this search box.
bộ bài quá tải

Bộ Bài Quá Tải

Đây cách build bộ bài Fischl, Xiangling và Keqing (Quá Tải) Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Quá Tải và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Quá Tải

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài Fischl
Fischl
thẻ bài Xiangling
Xiangling
thẻ bài keqing
Keqing

Thẻ Hành Động

Vương Miện Kẻ Lưu Đày
Vương Miện Kẻ Lưu Đày x2
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ x1
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Đồng Đội Tốt Nhất!
Đồng Đội Tốt Nhất! x2
Trời Sao Dự Báo
Trời Sao Dự Báo x2
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về x1
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi x1
Paimon
Paimon x2
Katheryne
Katheryne x2
Thường Cửu Gia
Thường Cửu Gia x1
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x2
Quần Ngọc Các
Quần Ngọc Các x2
Hỏa Lực Đan Chéo
Hỏa Lực Đan Chéo x1
Ác Điểu Nuốt Sao
Ác Điểu Nuốt Sao x2
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi
Túi Dinh Dưỡng Bỏ Túi x1
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Sự Trừng Phạt Sấm Sét x1
Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ x1