Search
Close this search box.
bộ bài siêu dẫn

Bộ Bài Siêu Dẫn

Đây cách build bộ bài Keqing, Kaeya và Razor (Siêu Dẫn) Thất Thánh Triệu Hồi Genshin Impact. Chúng tôi có một danh sách tất cả các thẻ nhân vật và hành động cho bộ bài Siêu Dẫn và hướng dẫn về cách chơi bộ bài!

Cách Build Bộ Bài Siêu Dẫn

Thẻ Nhân Vật

thẻ bài keqing
Keqing
thẻ bài Kaeya
Kaeya
thẻ bài Razor
Razor

Thẻ Hành Động

Vương Miện Gọi Sét
Vương Miện Gọi Sét x1
Như Sấm Thịnh Nộ
Như Sấm Thịnh Nộ x1
Bàn Luận Chiến Lược
Bàn Luận Chiến Lược x2
Thời Gian Thay Ca
Thời Gian Thay Ca x2
Khi Hạc Quay Về
Khi Hạc Quay Về x2
Cứ Giao Cho Tôi!
Cứ Giao Cho Tôi x2
Tian Miệng Sắt
Tian Miệng Sắt x2
Paimon
Paimon x1
Katheryne
Katheryne x2
Liben
Liben x1
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Giao Thoa x2
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ
Cộng Hưởng Nguyên Tố: Lôi Mạnh Mẽ x2
Bánh Khoai Tây Mondstadt
Bánh Khoai Tây Mondstadt x2
Liu Su
Liu Su x2
Tửu Trang Dawn
Tửu Trang Dawn x2
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Sự Trừng Phạt Sấm Sét x2
Kiếm Tế Lễ
Kiếm Tế Lễ x2