Search
Close this search box.
bản đồ thuỷ quốc leak

Genshin Impact Leak: Hé Lộ Bản Đồ Thuỷ Quốc (Fontaine)

Một người chơi Genshin Impact đã đăng tải suy đoán về bản đồ của khu vực Thuỷ Quốc (Fontaine) sắp tới dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong bản cập nhật lớn tiếp theo. Lục địa chính của trò chơi, Teyvat, bao gồm bảy khu vực chính khác nhau. Cho đến nay, HoYoverse mới chỉ giới thiệu bốn trong số các quốc gia này: Mondstadt, Inazuma, Liyue và khu vực Sumeru mới được thêm vào gần đây.

bản đồ thuỷ quốc leak
bản đồ thuỷ quốc

Theo bản đồ cập nhật, Thuỷ Quốc (Fontaine) sẽ có nhiều sông và hồ, điều này hợp lý khi xem xét yếu tố đại diện của khu vực là Nguyên Tố Thuỷ. Không có nhiều thông tin được xác nhận về quốc gia này ngoài việc đây là quê hương của Thuỷ Thần được gọi là Focalors.