Search
Close this search box.

Genshin Impact lì xì đầu năm: 3 Lượt quay + 2 nhựa

Từ ngày mai tức là ngày 04/2/2023 bạn sẽ nhận được lì xì từ genshin impact, hình thức nhận sẽ là được gửi qua thư.

Phần quà sẽ được nhận qua thư

Ngày 1: Mối Duyên Vương Vấn x1, Phúc Lộc Tràn Đầy X5

Ngày 2: Nhựa Nguyên Chất x1, Tianshu Meat X5

Ngày 3: Mối Duyên Vương Vấn x1, Hướng Dẫn Của “Chăm Chỉ” x3

Ngày 4: Nhựa Nguyên Chất x1, Hướng Dẫn của “Hoàng Kim” X3

Ngày 5: Mối Duyên Vương Vấn x1, Hướng Dẫn của “Phồn Vinh” x3