Genshin Impact lì xì đầu năm: 3 Lượt quay + 2 nhựa

Từ ngày mai tức là ngày 04/2/2023 bạn sẽ nhận được lì xì từ genshin impact, hình thức nhận sẽ là được gửi qua thư.

Phần quà sẽ được nhận qua thư

Ngày 1: Mối Duyên Vương Vấn x1, Phúc Lộc Tràn Đầy X5

Ngày 2: Nhựa Nguyên Chất x1, Tianshu Meat X5

Ngày 3: Mối Duyên Vương Vấn x1, Hướng Dẫn Của “Chăm Chỉ” x3

Ngày 4: Nhựa Nguyên Chất x1, Hướng Dẫn của “Hoàng Kim” X3

Ngày 5: Mối Duyên Vương Vấn x1, Hướng Dẫn của “Phồn Vinh” x3

Bạn còn đó không?
Genshin Guide hiện nay đang bị kẻ xấu tấn công DDoS. Vậy nên đôi lúc bạn sẽ không thể truy cập vào website. Nhưng bạn đừng lo chúng tôi sẽ luôn ở đây.