Search
Close this search box.

Món Ăn

Cơm trộn Aaru

1_star.png
1_star.png

Cơm trộn Aaru

Hồi 50 điểm thể lực.

Cơm trộn Aaru Ngon

1_star.png
1_star.png

Cơm trộn Aaru Ngon

Hồi 60 điểm thể lực.

Cơm trộn Aaru Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Cơm trộn Aaru Kỳ Lạ

Hồi 40 điểm thể lực.

Chăm Sóc Tận Tình

1_star.png
1_star.png

Chăm Sóc Tận Tình

Hồi 80 điểm thể lực.

Adeptus 'Cám dỗ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Adeptus ‘Cám dỗ

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 316 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cám dỗ Ngon lành của Adeptus

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cám dỗ Ngon lành của Adeptus

Tăng 372 CÔNG của tất cả các thành viên và 12% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Lời cám dỗ Kỳ Lạ của Adeptus

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lời cám dỗ Kỳ Lạ của Adeptus

Tăng 260 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì sandwich ăn sáng của nhà thám hiểm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh mì sandwich ăn sáng của nhà thám hiểm

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sandwich bữa sáng Ngon của nhà thám hiểm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sandwich bữa sáng Ngon của nhà thám hiểm

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sandwich bữa sáng cho nhà thám hiểm Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sandwich bữa sáng cho nhà thám hiểm Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đậu hũ hạnh nhân

1_star.png
1_star.png

Đậu hũ hạnh nhân

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đậu hũ hạnh nhân Ngon

1_star.png
1_star.png

Đậu hũ hạnh nhân Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đậu phụ hạnh nhân Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Đậu phụ hạnh nhân Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

"Giấc mơ ngọt ngào"

1_star.png
1_star.png

“Giấc mơ ngọt ngào”

Tăng 114 tấn công của tất cả các thành viên trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Baklava

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Baklava

Tăng 15% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Baklava Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Baklava Ngon

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Baklava Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Baklava Kỳ Lạ

Tăng 10% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Canh măng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Canh măng

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Canh măng Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Canh măng Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Súp măng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp măng Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Barbatos Ratatouille

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Barbatos Ratatouille

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Barbatos Ratatouille Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Barbatos Ratatouille Ngon

Giảm 25% tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Barbatos Ratatouille Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Barbatos Ratatouille Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Chân – Thập Cẩm Phong Thần

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chân – Thập Cẩm Phong Thần

Giảm 25% tiêu hao thể lực cho toàn thành viên đội khi xung kích và bay lượn, kéo dài 1800s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.

Berry Mizu Manjuu

1_star.png
1_star.png

Berry Mizu Manjuu

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Berry Mizu Manjuu thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Berry Mizu Manjuu thơm Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Berry Mizu Manjuu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Berry Mizu Manjuu Kỳ Lạ

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Sushi trứng chim

1_star.png

Sushi trứng chim

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Sushi trứng chim Ngon

1_star.png

Sushi trứng chim Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Sushi trứng chim Kỳ Lạ

1_star.png

Sushi trứng chim Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Kế Sách Kỳ Diệu

1_star.png

Kế Sách Kỳ Diệu

Hồi 16% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 1350 điểm HP.

Biryani

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Biryani

Tăng 261 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 8% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Biryani Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Biryani Ngon

Tăng 308 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 10% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Biryani Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Biryani Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 215 và hiệu ứng hồi máu thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cá rô lưng đen hầm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá rô lưng đen hầm

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Cá rô lưng đen hầm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá rô lưng đen hầm Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Hầm cá rô lưng đen Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hầm cá rô lưng đen Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Cá Luộc Vạn Dân Đường

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá Luộc Vạn Dân Đường

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Năm Bountiful

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm Bountiful

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Năm Ngon lành Bountiful

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm Ngon lành Bountiful

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Năm tiền thưởng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm tiền thưởng Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt kho

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt kho

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt kho Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt kho Ngon

Tăng 40% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt kho Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt kho Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà bơ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà bơ

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà bơ Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà bơ Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà bơ Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà bơ Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cho tôi xem Mora

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cho tôi xem Mora

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 274 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cua bơ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua bơ

Tăng 261 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 8% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cua bơ Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua bơ Ngon

Tăng 308 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 10% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cua bơ Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua bơ Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 215 và hiệu ứng hồi máu thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Calla Lily Súp hải sản

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Calla Lily Súp hải sản

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp hải sản Calla Lily thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp hải sản Calla Lily thơm Ngon

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 235 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp hải sản Calla Lily Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp hải sản Calla Lily Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 165 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bắt giải A

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bắt giải A

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 282 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kẹo Ajilenakh Nut

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kẹo Ajilenakh Nut

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kẹo Ajilenakh Nut thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kẹo Ajilenakh Nut thơm Ngon

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 235 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kẹo Kỳ Lạ Ajilenakh Nut

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kẹo Kỳ Lạ Ajilenakh Nut

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 165 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pudding gà đậu hũ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding gà đậu hũ

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pudding gà đậu phụ Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding gà đậu phụ Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pudding đậu hũ gà Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding đậu hũ gà Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Xiên gà-nấm

1_star.png

Xiên gà-nấm

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Xiên Gà Nấm Ngon

1_star.png

Xiên Gà Nấm Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Xiên gà-nấm Kỳ Lạ

1_star.png

Xiên gà-nấm Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Trái cây xiên

1_star.png

Trái cây xiên

Phục hồi 16% HP tối đa và thêm 1.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Bánh mì ngô xay ớt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh mì ngô xay ớt

Tăng Sức mạnh Khiên của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% và DEF thêm 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì ngô xay ớt thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh mì ngô xay ớt thơm Ngon

Tăng 35% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm và 235 DEF trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì ngô Ớt băm Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh mì ngô Ớt băm Kỳ Lạ

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm và 165 DEF trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh than dừa

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh than dừa

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.200 HP.

Bánh nếp than dừa thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh nếp than dừa thơm Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.500 HP.

Bánh than dừa Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh than dừa Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

Đĩa cắt nguội

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa cắt nguội

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đĩa cắt nguội thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa cắt nguội thơm Ngon

Tăng 40% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đĩa cắt nguội Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa cắt nguội Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

The Holy Symphony

1_star.png
1_star.png
1_star.png

The Holy Symphony

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 55% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đến và lấy nó

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đến và lấy nó

Tăng 15% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Ngon Hãy Đến Và Nhận Nó

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngon Hãy Đến Và Nhận Nó

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kỳ Lạ hãy đến và lấy nó

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kỳ Lạ hãy đến và lấy nó

Tăng 10% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Không có ngày mai

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Không có ngày mai

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm và 20% CRIT DMG trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn

Cua, Giăm bông & Nướng chay

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua, Giăm bông & Nướng chay

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1200 HP.

Nướng Cua, Giăm bông & Rau củ Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nướng Cua, Giăm bông & Rau củ Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1500 HP.

Cua Kỳ Lạ, thịt nguội & rau nướng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua Kỳ Lạ, thịt nguội & rau nướng

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

Bữa ăn bổ dưỡng (V.593)

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bữa ăn bổ dưỡng (V.593)

Hồi sinh nhân vật đã chọn và phục hồi 20% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 1500 HP.

Cua Kourayaki

1_star.png
1_star.png

Cua Kourayaki

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kourayaki càng cua Ngon

1_star.png
1_star.png

Kourayaki càng cua Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kourayaki càng cua Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Kourayaki càng cua Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đậu hũ trứng cua

1_star.png
1_star.png

Đậu hũ trứng cua

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Đậu phụ rang cua Ngon

1_star.png
1_star.png

Đậu phụ rang cua Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Đậu phụ trứng cua Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Đậu phụ trứng cua Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

"My Way"

1_star.png
1_star.png

“My Way”

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 15% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 550 HP.

Hầm kem

1_star.png
1_star.png

Hầm kem

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hầm kem Ngon

1_star.png
1_star.png

Hầm kem Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hầm kem Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Hầm kem Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hầm cay

1_star.png
1_star.png

Hầm cay

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 1500 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đĩa tôm khoai tây chiên giòn

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa tôm khoai tây chiên giòn

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Đĩa Tôm Khoai Tây Giòn Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa Tôm Khoai Tây Giòn Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Đĩa tôm khoai tây chiên giòn Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa tôm khoai tây chiên giòn Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tôm pha lê

1_star.png
1_star.png

Tôm pha lê

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tôm pha lê Ngon

1_star.png
1_star.png

Tôm pha lê Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Tôm pha lê Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Tôm pha lê Kỳ Lạ

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tất cả các món Ngon

1_star.png
1_star.png

Tất cả các món Ngon

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 570 HP mỗi giây trong 30 giây.

Lẩu khô heo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lẩu khô heo

Tăng 15% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Lẩu khô heo Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lẩu khô heo Ngon

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Lẩu khô heo nấu chao Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lẩu khô heo nấu chao Kỳ Lạ

Tăng 10% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cà ri tôm

1_star.png
1_star.png

Cà ri tôm

Phục hồi 22% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Tôm cà ri Ngon

1_star.png
1_star.png

Tôm cà ri Ngon

Phục hồi 24% HP tối đa và thêm 1.500 HP cho nhân vật đã chọn.

Tôm cà ri Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Tôm cà ri Kỳ Lạ

Phục hồi 20% HP tối đa và thêm 900 HP cho nhân vật đã chọn.

Mì Râu Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mì Râu Rồng

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Mì Râu Rồng thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mì Râu Rồng thơm Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Mì râu rồng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mì râu rồng Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Mì trái tim

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mì trái tim

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 274 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Khô cá kho mặn

1_star.png

Khô cá kho mặn

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá Mắm Khô Khô Ngon

1_star.png

Cá Mắm Khô Khô Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá muối kho khô Kỳ Lạ

1_star.png

Cá muối kho khô Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Vẻ đẹp trong mọi thời tiết

1_star.png

Vẻ đẹp trong mọi thời tiết

Phục hồi 16% HP tối đa và thêm 1.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Trứng cuộn

1_star.png

Trứng cuộn

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Trứng cuộn Ngon

1_star.png

Trứng cuộn Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Trứng cuộn Kỳ Lạ

1_star.png

Trứng cuộn Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Niềm tin vĩnh cửu

1_star.png

Niềm tin vĩnh cửu

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Cá sốt kem

1_star.png
1_star.png

Cá sốt kem

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Cá Sốt Kem Ngon

1_star.png
1_star.png

Cá Sốt Kem Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Cá khả nghi sốt kem

1_star.png
1_star.png

Cá khả nghi sốt kem

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bánh mì nướng của ngư dân

1_star.png
1_star.png

Bánh mì nướng của ngư dân

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 107 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì nướng Ngon của ngư dân

1_star.png
1_star.png

Bánh mì nướng Ngon của ngư dân

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 126 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì nướng của ngư dân Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Bánh mì nướng của ngư dân Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 88 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mì nướng hương cá

1_star.png
1_star.png

Bánh mì nướng hương cá

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 151 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Năm kho báu được ngâm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm kho báu được ngâm

Phục hồi 85 Stamina.

Năm kho báu ngâm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm kho báu ngâm Ngon

Phục hồi 100 Stamina.

Năm kho báu ngâm Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Năm kho báu ngâm Kỳ Lạ

Phục hồi 70 Stamina.

Bolognese đỏ rực

1_star.png
1_star.png

Bolognese đỏ rực

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bolognese đỏ rực thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Bolognese đỏ rực thơm Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Bolognese đỏ rực Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Bolognese đỏ rực Kỳ Lạ

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bí ẩn Bolognese

1_star.png
1_star.png

Bí ẩn Bolognese

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 570 HP mỗi giây trong 30 giây.

Khoai tây nghiền thơm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Khoai tây nghiền thơm

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Khoai tây nghiền thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Khoai tây nghiền thơm Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Khoai tây nghiền thơm Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Khoai tây nghiền thơm Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải chiên

1_star.png
1_star.png

Củ cải chiên

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải chiên Ngon

1_star.png
1_star.png

Củ cải chiên Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải chiên Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Củ cải chiên Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trái cây của lễ hội

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trái cây của lễ hội

Tăng 17% Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trái cây Ngon của lễ hội

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trái cây Ngon của lễ hội

Tăng 20% ​​Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trái cây Kỳ Lạ của Lễ hội

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trái cây Kỳ Lạ của Lễ hội

Tăng 15% Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trứng đầy tháng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trứng đầy tháng

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.200 HP.

Trứng Fullmoon Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trứng Fullmoon Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1500 HP.

Trứng đầy tháng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trứng đầy tháng Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

Burger gà vàng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Burger gà vàng

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Burger gà vàng Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Burger gà vàng Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Burger gà vàng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Burger gà vàng Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Cua vàng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua vàng

Tăng 261 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 8% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cua vàng Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua vàng Ngon

Tăng 308 DEF của tất cả các thành viên trong nhóm và 10% hiệu ứng hồi máu trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cua vàng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cua vàng Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 215 và hiệu ứng hồi máu thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà rán vàng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà rán vàng

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà rán vàng thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà rán vàng thơm Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà rán vàng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà rán vàng Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Chả tôm vàng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chả tôm vàng

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1200 HP.

Chả tôm vàng thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chả tôm vàng thơm Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1500 HP.

Những viên tôm vàng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Những viên tôm vàng Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

món garu Hungary

1_star.png
1_star.png

món garu Hungary

Giảm một chút tỷ lệ tích lũy Tuyệt đối cho tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Goulash Ngon

1_star.png
1_star.png

Goulash Ngon

Giảm tỷ lệ tích lũy Tuyệt đối cho tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Goulash Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Goulash Kỳ Lạ

Giảm nhẹ tỷ lệ tích lũy Tuyệt đối cho tất cả thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Cá hổ nướng

1_star.png

Cá hổ nướng

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá hổ nướng Ngon

1_star.png

Cá hổ nướng Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá hổ nướng Kỳ Lạ

1_star.png

Cá hổ nướng Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá nướng sống

1_star.png

Cá nướng sống

Phục hồi 16% HP tối đa và thêm 1.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Phi lê Unagi nướng

1_star.png
1_star.png

Phi lê Unagi nướng

Phục hồi 22% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Phi lê nướng Unagi thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Phi lê nướng Unagi thơm Ngon

Phục hồi 24% HP tối đa và thêm 1.500 HP cho nhân vật đã chọn.

Phi lê nướng Unagi Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Phi lê nướng Unagi Kỳ Lạ

Phục hồi 20% HP tối đa và thêm 900 HP cho nhân vật đã chọn.

Gia cầm nhập khẩu

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gia cầm nhập khẩu

Tăng 15% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gia cầm nhập khẩu Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gia cầm nhập khẩu Ngon

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gia cầm nhập khẩu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gia cầm nhập khẩu Kỳ Lạ

Tăng 10% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bữa ăn Kitty tiếp thêm sinh lực

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bữa ăn Kitty tiếp thêm sinh lực

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bữa ăn Kitty thơm Ngon tiếp thêm sinh lực

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bữa ăn Kitty thơm Ngon tiếp thêm sinh lực

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bữa ăn Kitty hấp dẫn Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bữa ăn Kitty hấp dẫn Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Jade Parcels

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Jade Parcels

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Những viên ngọc bích Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Những viên ngọc bích Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Các bưu kiện ngọc bích Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Các bưu kiện ngọc bích Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp trang sức

1_star.png
1_star.png

Súp trang sức

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 107 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp trang sức Ngon

1_star.png
1_star.png

Súp trang sức Ngon

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 126 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp trang sức Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Súp trang sức Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 88 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Jueyun Chili Chicken

1_star.png
1_star.png

Jueyun Chili Chicken

Tăng 9% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà ớt Jueyun Ngon

1_star.png
1_star.png

Gà ớt Jueyun Ngon

Tăng 12% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà ớt Jueyun Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Gà ớt Jueyun Kỳ Lạ

Tăng 6% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Rockin 'Riffin' Chicken!

1_star.png
1_star.png

Rockin ‘Riffin’ Chicken!

Tăng 16% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Jueyun Guoba

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Jueyun Guoba

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Jueyun Guoba Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Jueyun Guoba Ngon

Tăng 40% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Jueyun Guoba Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Jueyun Guoba Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sandwich Katsu

1_star.png
1_star.png

Sandwich Katsu

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sandwich Katsu Ngon

1_star.png
1_star.png

Sandwich Katsu Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sandwich Katsu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Sandwich Katsu Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Chân Tướng Duy Nhất

1_star.png
1_star.png

Chân Tướng Duy Nhất

Tăng 114 tấn công của tất cả các thành viên trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bếp Konda

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bếp Konda

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.200 HP.

Ẩm thực Konda Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ẩm thực Konda Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.500 HP.

Ẩm thực Konda Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ẩm thực Konda Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

Lambad Fish Roll

1_star.png

Lambad Fish Roll

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Chả cá Lambad Ngon

1_star.png

Chả cá Lambad Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá cuộn Lambad Kỳ Lạ

1_star.png

Cá cuộn Lambad Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Hoa sen sắc nét

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hoa sen sắc nét

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hoa sen Ngon giòn

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hoa sen Ngon giòn

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 235 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hoa sen nghi ngờ sắc nét

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hoa sen nghi ngờ sắc nét

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 165 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hạt sen và súp trứng chim

1_star.png
1_star.png

Hạt sen và súp trứng chim

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hạt sen và súp trứng chim thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Hạt sen và súp trứng chim thơm Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hạt sen Kỳ Lạ và súp trứng chim

1_star.png
1_star.png

Hạt sen Kỳ Lạ và súp trứng chim

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Ngọc phủ mây

1_star.png
1_star.png

Ngọc phủ mây

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 1500 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Masala Cheese Balls

1_star.png
1_star.png

Masala Cheese Balls

Tăng 9% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Masala Cheese Balls thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Masala Cheese Balls thơm Ngon

Tăng 12% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Masala Cheese Balls Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Masala Cheese Balls Kỳ Lạ

Tăng 6% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Matsutake thịt cuộn

1_star.png
1_star.png

Matsutake thịt cuộn

Phục hồi 22% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Thịt cuộn Matsutake thơm Ngon

1_star.png
1_star.png

Thịt cuộn Matsutake thơm Ngon

Phục hồi 24% HP tối đa và thêm 1.500 HP cho nhân vật đã chọn.

Cuộn thịt Matsutake Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Cuộn thịt Matsutake Kỳ Lạ

Phục hồi 20% HP tối đa và thêm 900 HP cho nhân vật đã chọn.

Pizza Nấm Thịt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza Nấm

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pizza Nấm Thịt Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza Nấm Thịt Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pizza Nấm Thịt Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza Nấm Thịt Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tháp Milky Mushroom Crisp

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tháp Milky Mushroom Crisp

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Tháp sữa nấm giòn Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tháp sữa nấm giòn Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Tháp sắc nét nấm sữa Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tháp sắc nét nấm sữa Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Thích thạch

1_star.png

Thích thạch

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Thạch bạc hà thơm Ngon

1_star.png

Thạch bạc hà thơm Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Thạch bạc hà Kỳ Lạ

1_star.png

Thạch bạc hà Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Gel cảm giác no

1_star.png

Gel cảm giác no

Phục hồi 16% HP tối đa và thêm 1.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Như món salad

1_star.png
1_star.png

Như món salad

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Salad bạc hà Ngon

1_star.png
1_star.png

Salad bạc hà Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Salad bạc hà Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Salad bạc hà Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp đậu bạc hà

1_star.png

Súp đậu bạc hà

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Súp đậu bạc hà thơm Ngon

1_star.png

Súp đậu bạc hà thơm Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Súp đậu bạc hà Kỳ Lạ

1_star.png

Súp đậu bạc hà Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Minty Meat Rolls

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Minty Meat Rolls

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt cuộn lá bạc hà thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt cuộn lá bạc hà thơm Ngon

Giảm 25% tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt cuộn bạc hà Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt cuộn bạc hà Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp miso

1_star.png

Súp miso

Phục hồi 9% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 260 HP mỗi giây trong 30 giây.

Súp Miso Ngon

1_star.png

Súp Miso Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Súp Miso Kỳ Lạ

1_star.png

Súp Miso Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 210 HP mỗi 5 giây trong 30 giây.

"Ấm áp"

1_star.png

“Ấm áp”

Phục hồi 14% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 350 HP mỗi giây trong 30 giây.

Yakisoba hỗn hợp

1_star.png
1_star.png

Yakisoba hỗn hợp

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Delicious Mixed Yakisoba

1_star.png
1_star.png

Yakisoba hỗn hợp Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Suspicious Mixed Yakisoba

1_star.png
1_star.png

Yakisoba hỗn hợp Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

Way of the Strong

1_star.png
1_star.png

Con đường của kẻ mạnh

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 15% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 550 HP.

Mondstadt Grilled Fish

1_star.png

Cá nướng Mondstadt

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Delicious Mondstadt Grilled Fish

1_star.png

Cá nướng Mondstadt thơm Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Suspicious Mondstadt Grilled Fish

1_star.png

Cá nướng Mondstadt Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Definitely Not Bar Food!

1_star.png

Chắc chắn không phải đồ ăn ở quán bar!

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Mondstadt Hash Brown

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mondstadt Hash Brown

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Delicious Mondstadt Hash Brown

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mondstadt Hash Brown thơm Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Suspicious Mondstadt Hash Brown

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mondstadt Hash Brown Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Puppy-Paw Hash Brown

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Puppy-Paw Hash Brown

Phục hồi 40% HP tối đa và thêm 2.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Moon Pie

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh Trung Thu

Tăng Sức mạnh Khiên của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% và DEF thêm 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh trung thu Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh trung thu Ngon

Tăng 35% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm và 235 DEF trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh mặt trăng Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh mặt trăng Kỳ Lạ

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm và 165 DEF trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Stormcrest Pie

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Stormcrest Pie

Tăng 40% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm và 282 DEF trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt Mora

1_star.png

Thịt Mora

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Thịt Mora Ngon

1_star.png

Thịt Mora Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Thịt Mora Kỳ Lạ

1_star.png

Thịt Mora Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Qiankun Mora thịt

1_star.png

Qiankun Mora thịt

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Nhiều hơn và nhiều hơn nữa

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhiều hơn và nhiều hơn nữa

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Ngon hơn và nhiều hơn nữa

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngon hơn và nhiều hơn nữa

Tăng 40% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kỳ Lạ hơn và nhiều hơn nữa

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kỳ Lạ hơn và nhiều hơn nữa

Tăng 20% ​​thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Nấm Hodgepodge

1_star.png
1_star.png

Nấm Hodgepodge

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 107 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Nấm Ngon Hodgepodge

1_star.png
1_star.png

Nấm Ngon Hodgepodge

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 126 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Nấm Kỳ Lạ Hodgepodge

1_star.png
1_star.png

Nấm Kỳ Lạ Hodgepodge

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 88 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sự lựa chọn của Người gác rừng

1_star.png
1_star.png

Sự lựa chọn của Người gác rừng

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 151 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pizza nấm

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza nấm

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Pizza nấm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza nấm Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Pizza nấm Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza nấm Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Pizza hấp dẫn

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pizza hấp dẫn

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Noodles with Mountain Delicacies

1_star.png
1_star.png

Mì với các món Ngon miền núi

Phục hồi 50 Stamina

Delicious Noodles with Mountain Delicacies

1_star.png
1_star.png

Mì Ngon với các món Ngon miền núi

Phục hồi 60 Stamina

Suspicious Noodles with Mountain Delicacies

1_star.png
1_star.png

Mì Kỳ Lạ với các món Ngon miền núi

Phục hồi 40 Stamina

Cold Noodles with Mountain Delicacies

1_star.png
1_star.png

Mì lạnh với các món Ngon miền núi

Phục hồi 80 Stamina

Northern Apple Stew

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hầm táo bắc

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Delicious Northern Apple Stew

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hầm Táo Miền Bắc thơm Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Suspicious Northern Apple Stew

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hầm táo phương Bắc Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Northern Smoked Chicken

1_star.png
1_star.png

Gà hun khói miền bắc

Phục hồi 50 Stamina

Delicious Northern Smoked Chicken

1_star.png
1_star.png

Gà hun khói miền bắc Ngon

Phục hồi 60 Stamina

Suspicious Northern Smoked Chicken

1_star.png
1_star.png

Gà hun khói phương Bắc Kỳ Lạ

Phục hồi 40 Stamina

Omelette Rice

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cơm trứng tráng

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Omelette Rice

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cơm trứng tráng Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Omelette Rice

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cơm trứng tráng Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Omurice Waltz

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Omurice Waltz

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 1500 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Oncidium Tofu

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đậu phụ Oncidium

Phục hồi 85 Stamina.

Đậu phụ Oncidium thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đậu phụ Oncidium thơm Ngon

Phục hồi 100 Stamina.

Đậu phụ Oncidium Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đậu phụ Oncidium Kỳ Lạ

Phục hồi 70 Stamina.

Onigiri

1_star.png
1_star.png

Onigiri

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Onigiri Ngon

1_star.png
1_star.png

Onigiri Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Onigiri Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Onigiri Kỳ Lạ

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Dizziness-Be-Gone no Jutsu Phiên bản 2.0

1_star.png
1_star.png

Dizziness-Be-Gone no Jutsu Phiên bản 2.0

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 570 HP mỗi giây trong 30 giây.

Padisarah Pudding

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Padisarah Pudding

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pudding Padisarah Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding Padisarah thơm Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pudding Padisarah Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding Padisarah Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Vũ Điệu Quay Cuồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vũ Điệu Quay Cuồng

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 1500 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Pani puri

1_star.png
1_star.png

Pani puri

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Panipuri Ngon

1_star.png
1_star.png

Panipuri Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Panipuri Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Panipuri Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

"Cọc 'hết"

1_star.png
1_star.png
1_star.png

“Cọc ‘hết”

Tăng 15% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Ngon "Cọc 'hết"

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngon “Cọc ‘hết”

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious "Pile 'Em Up"

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kỳ Lạ “Cọc ‘hết”

Tăng 10% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

"Once Upon a Time in Mondstadt"

1_star.png
1_star.png
1_star.png

“Ngày xửa ngày xưa ở Mondstadt”

Tăng 20% ​​CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm và 20% CRIT DMG trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn

Pita Pocket

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pita Pocket

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Delicious Pita Pocket

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pita Pocket Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Suspicious Pita Pocket

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pita Pocket Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Yearning

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Khao khát

Phục hồi 40% HP tối đa và thêm 2.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Thuyền Khoai Tây

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thuyền khoai tây

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.200 HP.

Thuyền Khoai Tây Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thuyền Khoai Tây Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.500 HP.

Thuyền Khoai Tây Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thuyền Khoai Tây Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

Qingce Stir Fry

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Qingce Stir Fry

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Qingce Stir Fry Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Qingce Stir Fry Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Qingce Stir Fry Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Qingce Stir Fry Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải và cá hầm

1_star.png
1_star.png

Củ cải và cá hầm

Tăng 9% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải và cá hầm Ngon

1_star.png
1_star.png

Củ cải và cá hầm Ngon

Tăng 12% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Củ cải và cá Kỳ Lạ hầm

1_star.png
1_star.png

Củ cải và cá Kỳ Lạ hầm

Tăng 6% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp rau củ cải

1_star.png

Súp rau củ cải

Phục hồi 9% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 260 HP mỗi giây trong 30 giây.

Súp rau củ cải Ngon

1_star.png

Súp rau củ cải Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Súp rau củ cải Kỳ Lạ

1_star.png

Súp rau củ cải Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 210 HP mỗi 5 giây trong 30 giây.

Cầu vồng Aster

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cầu vồng Aster

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Rainbow Aster Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Rainbow Aster Ngon

Giảm 25% tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Rainbow Aster Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Rainbow Aster Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi lướt và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh gạo

1_star.png

Bánh gạo

Phục hồi 9% HP tối đa và thêm 1.000 HP cho nhân vật đã chọn.

Bánh gạo Ngon

1_star.png

Bánh gạo Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Bánh gạo Kỳ Lạ

1_star.png

Bánh gạo Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa và thêm 800 HP cho nhân vật đã chọn.

Súp bánh gạo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp bánh gạo

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 200 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp bánh gạo Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp bánh gạo Ngon

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 235 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Súp bánh gạo Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Súp bánh gạo Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 165 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh gạo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bánh gạo

Phục hồi 85 Stamina.

Pudding gạo Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding gạo Ngon

Phục hồi 100 Stamina.

Pudding gạo Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Pudding gạo Kỳ Lạ

Phục hồi 70 Stamina.

Sakura Mochi

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Mochi

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.200 HP.

Delicious Sakura Mochi

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Mochi thơm Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 1.500 HP.

Suspicious Sakura Mochi

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Mochi Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 900 HP.

"Snow on the Hearth"

1_star.png
1_star.png
1_star.png

“Snow on the Hearth”

Hồi sinh nhân vật đã chọn và phục hồi 20% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 1500 HP.

Sakura Shrimp Crackers

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tôm Crackers

Tăng HP tối đa của tất cả các thành viên lên 22% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Sakura Shrimp Crackers

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tôm Crackers Ngon

Tăng 25% HP tối đa của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Sakura Shrimp Crackers

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tôm Crackers Kỳ Lạ

Tăng Máu tối đa của tất cả các thành viên lên 20% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sakura Tempura

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tempura

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Sakura Tempura

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tempura Ngon

Tăng sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Sakura Tempura

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sakura Tempura Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Quiet Elegance

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Yên tĩnh Elegance

Tăng 35% Sức mạnh Khiên của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sangayaki

1_star.png
1_star.png

Sangayaki

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Sangayaki

1_star.png
1_star.png

Sangayaki Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Sangayaki

1_star.png
1_star.png

Sangayaki Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sashimi Platter

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa Sashimi

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Sashimi Platter

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa Sashimi thơm Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Sashimi Platter

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đĩa Sashimi Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Satisfying Salad

1_star.png
1_star.png

Salad hài ​​lòng

Tăng 9% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Satisfying Salad

1_star.png
1_star.png

Salad Ngon miệng

Tăng 12% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Satisfying Salad

1_star.png
1_star.png

Salad thỏa mãn Kỳ Lạ

Tăng 6% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Der Weisheit Letzter Schluss (Life)

1_star.png
1_star.png

Kết luận cuối cùng của sự khôn ngoan (Cuộc sống)

Tăng 16% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sautéed Matsutake

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Matsutake xào

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Sautéed Matsutake

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Matsutake xào Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Sautéed Matsutake

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Matsutake xào Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Selva Salad

1_star.png
1_star.png

Xà lách rừng

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Selva Salad

1_star.png
1_star.png

Sa lát Selva Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Selva Salad

1_star.png
1_star.png

Salad Selva Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Shawarma Wrap

1_star.png
1_star.png

Shawarma Wrap

Tăng sức tấn công của tất cả các thành viên lên 81 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Delicious Shawarma Wrap

1_star.png
1_star.png

Shawarma Wrap Ngon

Tăng 95 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Suspicious Shawarma Wrap

1_star.png
1_star.png

Shawarma Wrap Kỳ Lạ

Tăng TC của tất cả các thành viên trong nhóm thêm 66 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Mì Soba

1_star.png

Mì Soba

Phục hồi 9% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 260 HP mỗi giây trong 30 giây.

Mì Soba Ngon

1_star.png

Mì Soba Ngon

Phục hồi 10% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Mì Soba Kỳ Lạ

1_star.png

Mì Soba Kỳ Lạ

Phục hồi 8% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 210 HP mỗi 5 giây trong 30 giây.

Cá sóc

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá sóc

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá sóc Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá sóc Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Cá sóc Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cá sóc Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Miếng bò hầm

1_star.png

Miếng bò hầm

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Bít tết Ngon

1_star.png

Bít tết Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Bít tết Kỳ Lạ

1_star.png

Bít tết Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Bít tết nhà vô địch của Outrider!

1_star.png

Bít tết nhà vô địch của Outrider!

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Nướng mật ong nếp

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nướng mật ong nếp

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Nướng mật ong nếp Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nướng mật ong nếp Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Nướng mật ong dính Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nướng mật ong dính Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt thăn xào

1_star.png

Thịt thăn xào

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Thịt thăn xào Ngon

1_star.png

Thịt thăn xào Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Thịt thăn xào Kỳ Lạ

1_star.png

Thịt thăn xào Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Thịt thăn chiên giòn

1_star.png

Thịt thăn chiên giòn

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Mì xào cá

1_star.png
1_star.png

Mì xào cá

Phục hồi 20% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 390 HP mỗi giây trong 30 giây.

Bún cá xào Ngon

1_star.png
1_star.png

Bún cá xào Ngon

Phục hồi 22% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 470 HP sau mỗi giây trong 30 giây.

Mì xào cá Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Mì xào cá Kỳ Lạ

Phục hồi 18% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 300 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tôm xào

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tôm xào

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tôm Xào Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tôm Xào Ngon

Tăng sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tôm xào Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tôm xào Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tôm nhúng sương

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tôm nhúng sương

Tăng 35% Sức mạnh Khiên của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Món Ngon ở cảng Stone

1_star.png
1_star.png

Món Ngon ở cảng Stone

Tăng 9% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Món Ngon ở Cảng Stone

1_star.png
1_star.png

Món Ngon ở Cảng Stone

Tăng 12% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Món Ngon ở Cảng Đá Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Món Ngon ở Cảng Đá Kỳ Lạ

Tăng 6% CRIT của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trà hoàng hôn

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trà hoàng hôn

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trà Sunset Berry thơm Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trà Sunset Berry thơm Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Trà Berry Sunset Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trà Berry Sunset Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sunshine Sprat

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sunshine Sprat

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sunshine Sprat Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sunshine Sprat Ngon

Tăng sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sunshine Sprat Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sunshine Sprat Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Giấc mơ rừng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Giấc mơ rừng

Tăng 35% Sức mạnh Khiên của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bà chúa ngọt ngào

1_star.png
1_star.png

Bà chúa ngọt ngào

Phục hồi 22% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Sweet Madame Ngon

1_star.png
1_star.png

Sweet Madame Ngon

Phục hồi 24% HP tối đa và thêm 1.500 HP cho nhân vật đã chọn.

Bà Ngọt Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Bà Ngọt Kỳ Lạ

Phục hồi 20% HP tối đa và thêm 900 HP cho nhân vật đã chọn.

Bữa tối của sự phán xét

1_star.png
1_star.png

Bữa tối của sự phán xét

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 1.750 HP cho nhân vật đã chọn.

Sushi tôm ngọt

1_star.png

Sushi tôm ngọt

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Sushi Tôm Ngọt Ngon

1_star.png

Sushi Tôm Ngọt Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Sushi tôm ngọt Kỳ Lạ

1_star.png

Sushi tôm ngọt Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Tahchin

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tahchin

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tahchin Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tahchin Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Tahchin Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tahchin Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Duel Soul

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Duel Soul

Lập tức hồi 34% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 980 HP.

Taiyaki

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Taiyaki

Phục hồi 28% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 620 HP mỗi giây trong 30 giây.

Taiyaki Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Taiyaki Ngon

Phục hồi 30% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 790 HP mỗi giây trong 30 giây.

Taiyaki Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Taiyaki Kỳ Lạ

Phục hồi 26% HP tối đa cho nhân vật đã chọn và tái tạo 450 HP mỗi giây trong 30 giây.

Gà nướng Tandoori

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà nướng Tandoori

Tăng 272 CÔNG của tất cả các thành viên và 8% Tỉ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà nướng Tandoori Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà nướng Tandoori Ngon

Tăng lực tấn công của tất cả các thành viên lên 320 và tỷ lệ CRIT thêm 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Gà nướng Tandoori Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Gà nướng Tandoori Kỳ Lạ

Tăng CÔNG của tất cả các thành viên lên 224 và Tỉ lệ CRIT thêm 6% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Bánh kếp trà

1_star.png
1_star.png

Bánh kếp trà

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Bánh kếp trà Ngon

1_star.png
1_star.png

Bánh kếp trà Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Pancake Tea Break Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Pancake Tea Break Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

Bánh kếp nhẹ hơn không khí

1_star.png
1_star.png

Bánh kếp nhẹ hơn không khí

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 15% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 550 HP.

Trứng chiên Teyvat

1_star.png

Trứng chiên Teyvat

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 100 HP.

Trứng chiên Teyvat Ngon

1_star.png

Trứng chiên Teyvat Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 150 HP.

Trứng rán Teyvat Kỳ Lạ

1_star.png

Trứng rán Teyvat Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 50 HP.

Trứng nướng Teyvat

1_star.png

Trứng nướng Teyvat

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 10% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 150 HP.

Thịt Tianshu

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt Tianshu

Tăng 35% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm và 8% tỷ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt Tianshu Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt Tianshu Ngon

Tăng thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm lên 45% và tỷ lệ CRIT lên 10% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Thịt Tianshu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thịt Tianshu Kỳ Lạ

Tăng 25% thiệt hại vật lý của tất cả các thành viên trong nhóm và 6% tỷ lệ CRIT trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tonkotsu Ramen

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tonkotsu Ramen

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Tonkotsu Ramen Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tonkotsu Ramen Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Tonkotsu Ramen Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tonkotsu Ramen Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Huyền thoại chiến thắng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Huyền thoại chiến thắng

Phục hồi 40% HP tối đa và thêm 2.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Ba màu Dango

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ba màu Dango

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Ba màu Dango Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ba màu Dango Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Dango ba màu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Dango ba màu Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

Lễ hội mùa hè Cá

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lễ hội mùa hè Cá

Phục hồi 40% HP tối đa và thêm 2.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Xiên ba vị

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Xiên ba vị

Tăng tấn công của tất cả các thành viên lên 194 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Xiên ba vị Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Xiên ba vị Ngon

Tăng 228 tấn công của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Xiên ba hương Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Xiên ba hương Kỳ Lạ

Tăng 160 ATK của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Tiêu thụ ba lớp

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiêu thụ ba lớp

Tăng 25% sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Món Ngon ba lớp Consommé

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Món Ngon ba lớp Consommé

Tăng sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm lên 30% trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Đã tiêu thụ ba lớp Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đã tiêu thụ ba lớp Kỳ Lạ

Tăng 20% ​​sức mạnh lá chắn của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Sushi cá ngừ

1_star.png
1_star.png

Sushi cá ngừ

Phục hồi 22% HP tối đa và thêm 1.200 HP cho nhân vật đã chọn.

Sushi cá ngừ Ngon

1_star.png
1_star.png

Sushi cá ngừ Ngon

Phục hồi 24% HP tối đa và thêm 1.500 HP cho nhân vật đã chọn.

Sushi cá ngừ Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Sushi cá ngừ Kỳ Lạ

Phục hồi 20% HP tối đa và thêm 900 HP cho nhân vật đã chọn.

Mì udon

1_star.png
1_star.png

Mì udon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Mì Udon Ngon

1_star.png
1_star.png

Mì Udon Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Mì Udon Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Mì Udon Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

Fukuuchi Udon

1_star.png
1_star.png

Fukuuchi Udon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 15% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 550 HP.

Unagi Chazuke

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Unagi Chazuke

Tăng 17% Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Unagi Chazuke Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Unagi Chazuke Ngon

Tăng 20% ​​Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Unagi Chazuke Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Unagi Chazuke Kỳ Lạ

Tăng 15% Tiền thưởng chữa bệnh của tất cả các thành viên trong nhóm trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Hòa bình toàn cầu

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hòa bình toàn cầu

Phục hồi 32% HP tối đa và thêm 1.250 HP cho nhân vật đã chọn.

Hòa bình phổ quát Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hòa bình phổ quát Ngon

Phục hồi 34% HP tối đa và thêm 1.900 HP cho nhân vật đã chọn.

Hòa bình toàn cầu Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hòa bình toàn cầu Kỳ Lạ

Phục hồi 30% HP tối đa và thêm 600 HP cho nhân vật đã chọn.

An khang thịnh vượng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

An khang thịnh vượng

Phục hồi 40% HP tối đa và thêm 2.350 HP cho nhân vật đã chọn.

Bào ngư chay

1_star.png
1_star.png

Bào ngư chay

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 400 HP.

Bào ngư chay Ngon

1_star.png
1_star.png

Bào ngư chay Ngon

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 550 HP.

Bào ngư chay Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Bào ngư chay Kỳ Lạ

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 250 HP.

Tháng ba ma quái

1_star.png
1_star.png

Tháng ba ma quái

Hồi sinh một nhân vật và phục hồi 15% HP tối đa, sau đó phục hồi thêm 550 HP.

Katakeni

1_star.png
1_star.png

Katakeni

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 107 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Wakatakeni Ngon

1_star.png
1_star.png

Wakatakeni Ngon

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 126 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Kakatakeni Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png

Kakatakeni Kỳ Lạ

Tăng DEF của tất cả các thành viên trong nhóm lên 88 trong 300 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Zhongyuan Chop Suey

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Zhongyuan Chop Suey

Giảm 20% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Zhongyuan Chop Suey Ngon

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Zhongyuan Chop Suey Ngon

Giảm 25% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.

Zhongyuan Chop Suey Kỳ Lạ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Zhongyuan Chop Suey Kỳ Lạ

Giảm 15% lượng tiêu hao Stamina khi leo và chạy nước rút của tất cả các thành viên trong nhóm trong 900 giây. Trong Chế độ Co-Op, hiệu ứng này chỉ áp dụng cho (các) nhân vật của riêng bạn.