Search
Close this search box.

Cung

Vũ Khí Genshin Impact – Cung

Cánh Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 4.8 | Tấn Công Căn Bản: 48

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

 

Con Đường Thợ Săn

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Con Đường Thợ Săn

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Nhận 12% buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng “Săn Bắt Vô Tận”: Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Săn Bắt Vô Tận”.

 

Cung Amos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Amos

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng 12% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8%, tối đa tăng 5 lần.

 

Ngôi Sao Cực Đông

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngôi Sao Cực Đông

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 7.2 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng 12% sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ gây ra; Tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” trong 12s. Khi trong trạng thái “Ngôi Sao Đêm Trắng” tầng 1/2/3/4, sức tấn công tăng 10/20/30/48%. Hiệu quả “Ngôi Sao Đêm Trắng” sinh ra từ tấn công thường, trọng kích, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập với nhau.

 

Nhược Thủy

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thủy

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 19.2 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

 

Sấm Sét Rung Động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét Rung Động

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

 

Tiếng Thở Dài Vô Tận

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiếng Thở Dài Vô Tận

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 12 | Tấn Công Căn Bản: 46

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Tinh Thông Nguyên Tố tăng 60 điểm. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ của nhân vật dùng vũ khí này đánh trúng địch, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Tưởng Nhớ, mỗi 0.2 giây kích hoạt nhiều nhất 1 lần, khi nhân vật ở trong đội phía sau cũng có thể kích hoạt. Khi có 4 Lá Bùa Tưởng Nhớ sẽ tiêu hao tất cả bùa, khiến tất cả nhân vật trong đội đang ở gần nhận hiệu quả “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Ly Biệt”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 100 điểm, tấn công tăng 20% trong 12 giây. Trong vòng 20 giây sau khi kích hoạt sẽ không thể nhận Lá Bùa Tưởng Nhớ nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

 

Ánh Trăng Mouun

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Mouun

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

 

Bài Ca Hoa Gió

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bài Ca Hoa Gió

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố, nhận được lời chúc của Hoa Gió cổ xưa, tấn công tăng 16%, kéo dài 6s.

 

Cận Vệ Nhà Vua

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cận Vệ Nhà Vua

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ nhận hiệu ứng “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu”, tăng 60 Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Hiệu quả này sẽ hủy khi đổi nhân vật. “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu” khi kết thúc thời gian duy trì hoặc bị hủy sẽ gây cho một kẻ địch gần đó lượng sát thương bằng 100% tấn công. “Chỉ Dẫn Của Rừng Sâu” mỗi 20s tối đa kích hoạt một lần.

 

Cung Hắc Nham

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Hắc Nham

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 8 | Tấn Công Căn Bản: 44

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

 

Cung Rỉ Sét

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Rỉ Sét

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tăng 40% sát thương của tấn công thường, giảm 10% sát thương trọng kích.

 

Cung Sắc Xanh

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Sắc Xanh

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 6 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ gây ra 1 mắt gió, thu hút địch xung quanh và mỗi 0.5s gây cho chúng sát thương bằng 40% tấn công. Hiệu quả kéo dài 4s, mỗi 14s thi triển nhiều nhất 1 lần.

 

Cung Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tây Phong

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

 

Cung Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Tế Lễ

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

 

Cung Thép

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Thép

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý 15 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi đánh thường và trọng kích đánh trúng địch, tăng 4% tấn công và 1.2% tốc độ đánh thường. Kéo dài 6s, cộng dồn 4 tầng, mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

 

Cung Trừ Ma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Trừ Ma

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Tăng 16% sát thương tấn công thường, tăng 12% sát thương trọng kích. Khi Năng Lượng Nguyên Tố đạt 100%, tăng 100% hiệu quả cho nhân vật trang bị vũ khí này.

 

Điệu Van Ban Đêm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Điệu Van Ban Đêm

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý 11.3 | Tấn Công Căn Bản: 42

Trong 5s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng nguyên tố tạo thành tăng 20%; Trong 5s sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng địch, sát thương đánh thường tạo thành tăng 20%.

 

Kẻ Săn Mồi

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kẻ Săn Mồi

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Chỉ có hiệu lực trong:
“PlayStation Network”
Sau khi gây Sát Thương Nguyên Tố Băng lên kẻ địch, tăng 10% sát thương tấn công thường và trọng kích gây ra, hiệu quả duy trì 6 giây, tối đa cộng dồn 2 lần; Ngoài ra, khi Aloy trang bị “Kẻ Săn Mồi”, tấn công tăng 66 điểm.

 

Lạc Hà

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lạc Hà

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Có 3 loại trạng thái gồm Chạng Vạng, Lưu Hà, Hừng Đông, lần lượt tăng 6%/10%/14% sát thương gây ra. Khi tấn công trúng kẻ địch sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo, mỗi 7s tối đa chuyển trạng thái một lần. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận cũng sẽ có thể kích hoạt chuyển đổi.

 

Mẫu Đạm Nguyệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Đạm Nguyệt

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% tấn công, kéo dài 10s.

 

Sông Cạn

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sông Cạn

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ kích hoạt hiệu ứng “Xuôi Dòng”, khi đánh trúng kẻ địch sẽ gây sát thương diện rộng bằng 80% tấn công, hiệu quả này sẽ bị xóa sau 15s hoặc kích hoạt 3 lần sát thương diện rộng. Mỗi 2s tối đa gây một lần sát thương diện rộng bằng cách này, mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Xuôi Dòng”.

 

Thợ Săn Hẻm Tối

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thợ Săn Hẻm Tối

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi nhân vật trang bị vũ khí này ở trong đội, cứ mỗi giây nhân vật sẽ tăng 2% sát thương tạo thành, tối đa có thể dùng cách này để tăng 20% sát thương; Sau khi ra trận quá 4s, hiệu quả sát thương tăng thêm nêu trên sẽ mất đi 4% sau mỗi giây, cho đến khi giảm xuống còn 0%.

 

Trường Cung Tông Thất

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trường Cung Tông Thất

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

 

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

 

Cung Lông Vịt

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Lông Vịt

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 20 | Tấn Công Căn Bản: 40

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Hỏa tăng 12%.

 

Cung Phản Khúc

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Phản Khúc

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: HP% 10.2 | Tấn Công Căn Bản: 38

Khi đánh bại kẻ địch, hồi 8% HP.

 

Lời Thề Xạ Thủ Thần

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lời Thề Xạ Thủ Thần

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 10.2 | Tấn Công Căn Bản: 39

Tăng 24% sát thương tạo thành với điểm yếu.

 

Nỏ Kéo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nỏ Kéo

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 6.8 | Tấn Công Căn Bản: 38

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

 

Tín Sứ

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tín Sứ

Loại: Cung | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 6.8 | Tấn Công Căn Bản: 40

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tạo thành thêm sát thương bằng 100% tấn công, sát thương này chắc chắn bạo kích. Mỗi 10s chỉ có hiệu quả 1 lần.

 

Cung Săn Bắn Tôi Luyện

1_star.png
1_star.png

Cung Săn Bắn Tôi Luyện

Loại: Cung | Tấn Công Căn Bản: 33

 

Cung Săn Bắn

1_star.png

Cung Săn Bắn

Loại: Cung | Tấn Công Căn Bản: 23