Search
Close this search box.

Pháp Khí

Vũ Khí Genshin Impact – Pháp Khí

Chân Ý Của Kagura

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chân Ý Của Kagura

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 46

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố sẽ nhận được hiệu quả “Vũ Điệu Kagura”, giúp nhân vật trang bị vũ khí này tăng 12% sát thương do kỹ năng nguyên tố gây ra, hiệu quả này duy trì 16s, tối đa dồn 3 tầng. Khi có 3 tầng, nhân vật này sẽ nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố.

 

Điển Tích Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Điển Tích Tây Phong

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 7.2 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tốc độ di chuyển tăng 10%; Lên trận mỗi 4s nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố. Cộng dồn tối đa 4 lần, kéo dài đến khi nhân vật ngã xuống hoặc rời trận.

 

Khóa Trần Thế

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Khóa Trần Thế

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

 

Quyển Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quyển Thiên Không

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 7.2 | Tấn Công Căn Bản: 48

Tăng sát thương Nguyên Tố 12%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

 

Vầng Trăng Bất Diệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vầng Trăng Bất Diệt

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Trị liệu tăng 10%; Tăng lượng sát thương đánh thường gây ra, lượng tăng thêm sẽ là 1% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.6 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.1s tối đa hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố một lần bằng cách này.

 

Chiêu Tâm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chiêu Tâm

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ thi triển 1 cầu phép Chiêu Tâm, gây sát thương bằng 240% lực tấn công, tối đa bắn 4 lần vào địch. Mỗi 12s thi triển nhiều nhất 1 lần.

 

Chương Nhạc Lang Thang

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chương Nhạc Lang Thang

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 12 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.

 

Con Ngươi Tuyên Thệ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Con Ngươi Tuyên Thệ

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24%, duy trì 10s.

 

Hải Đồ Vạn Quốc

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hải Đồ Vạn Quốc

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 24 | Tấn Công Căn Bản: 44

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, nhận 8% buff sát thương Nguyên Tố, cộng dồn 2 tầng.

 

Hắc Nham Phỉ Ngọc

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hắc Nham Phỉ Ngọc

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 12 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

 

Mảnh Chương Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mảnh Chương Tế Lễ

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 48 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

 

Mật Pháp Tông Thất

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mật Pháp Tông Thất

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

 

Mẫu Kim Phách

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Kim Phách

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

6s sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2s hồi 4 điểm năng lượng nguyên tố; Tất cả nhân vật trong đội mỗi 2s hồi 4% HP.

 

Nhật Nguyệt Hạp

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhật Nguyệt Hạp

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 6 | Tấn Công Căn Bản: 42

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ tăng 20%; Trong 6s sau khi kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đánh trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 20%.

 

Quả Mọng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quả Mọng

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố sẽ nhận hiệu ứng “Doanh Khuyết”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 24 điểm, tấn công giảm 5%. Mỗi 0.3s tối đa nhận một tầng hiệu quả Doanh Khuyết, cộng dồn tối đa 5 tầng. Khi không kích hoạt phản ứng nguyên tố, mỗi 6s sẽ mất đi một tầng. Nhân vật không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu quả này.

 

Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Sau khi đánh thường trúng kẻ địch, thể lực tiêu hao của xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích giảm 14%, kéo dài 5s. Ngoài ra, sau khi dùng xung kích hoặc kỹ năng thay thế của xung kích, tấn công tăng 20%, kéo dài 5s.

 

Sao Đêm Rong Ruổi

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sao Đêm Rong Ruổi

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu quả sau: Tăng tấn công dựa vào 24% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này, đồng thời tăng 30% tấn công dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

 

Tây Phong Mật Điển

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tây Phong Mật Điển

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

 

Trái Chịu Lạnh

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trái Chịu Lạnh

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

 

Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyển tập các câu chuyện về Dodoco

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Trong 6s sau khi tấn công thường đánh trúng địch, sát thương trọng kích tạo thành tăng 16%; Trong 6s sau khi trọng kích đánh trúng địch, tấn công tăng 8%.

 

Vòng Bạch Thần

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vòng Bạch Thần

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

 

Câu Chuyện Diệt Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Câu Chuyện Diệt Rồng

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 7.7 | Tấn Công Căn Bản: 39

Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.

 

Ngọc Sinh Đôi

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ngọc Sinh Đôi

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 3.4 | Tấn Công Căn Bản: 40

Trong 15s sau khi đánh bại kẻ địch, tốc độ di chuyển và tấn công tăng 12%.

 

Quả Cầu Ngọc

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quả Cầu Ngọc

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 20 | Tấn Công Căn Bản: 40

Trong 12s sau khi kích hoạt Bốc Hơi, Điện Cảm, Đóng Băng, Sum Suê hoặc Khuếch Tán nguyên tố Thủy, tấn công tăng 20%.

 

Tiểu Thuyết Dị Giới

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tiểu Thuyết Dị Giới

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 8.5 | Tấn Công Căn Bản: 39

Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP

 

Tóm Tắt Ma Pháp

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tóm Tắt Ma Pháp

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 41 | Tấn Công Căn Bản: 38

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.

 

Số Tay Ma Pháp

1_star.png
1_star.png

Số Tay Ma Pháp

Loại: Pháp Khí | Tấn Công Căn Bản: 33

 

Nhật Ký Học Sinh

1_star.png

Nhật Ký Học Sinh

Loại: Pháp Khí | Tấn Công Căn Bản: 23