Search
Close this search box.

Vũ khí Cán Dài

Vũ Khí Cán Dài Genshin Impact

Đoạn Thảo Trường Đao

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đoạn Thảo Trường Đao

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 12 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tăng sức tấn công nhận được, mức tăng thêm tương đương 28% lượng dư ra trên 100% của Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, tối đa tăng 80% từ cách này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố.

 

Giáo Nịnh Thần

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Giáo Nịnh Thần

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

 

Hòa Phác Diên

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hòa Phác Diên

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 4.8 | Tấn Công Căn Bản: 48

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12% sát thương.

 

Hủy Diệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hủy Diệt

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 3.6 | Tấn Công Căn Bản: 49

Tăng 12% sát thương tất cả nguyên tố; Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ nhận được hiệu quả “Viên Đột”, duy trì 20s, sức tấn công mỗi giây tăng 3.2%, hiệu quả tăng tấn công này tối đa cộng dồn 6 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này không xuất hiện trong trận, hiệu quả tăng tấn công của “Viên Đột” tăng gấp đôi.

 

Quyền Trượng Cát Đỏ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quyền Trượng Cát Đỏ

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Tăng tấn công dựa trên 52% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ nhận hiệu ứng “Giấc Mộng Cát Đỏ” duy trì 10s: Tăng tấn công dựa trên 28% Tinh Thông Nguyên Tố của người trang bị vũ khí này, hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

 

Trượng Hộ Ma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Trượng Hộ Ma

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 46

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1% giới hạn HP.

 

Xương Sống Thiên Không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Xương Sống Thiên Không

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 8 | Tấn Công Căn Bản: 48

Tỷ lệ bạo kích tăng 8%,tốc độ tấn công thường tăng 12%. Ngoài ra, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 50% thi triển Lưỡi Dao Chân Không, tạo thêm sát thương bằng 40% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 2s thi triển nhiều nhất 1 lần.

 

Giáo Thập Tự Kitain

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Giáo Thập Tự Kitain

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 24 | Tấn Công Căn Bản: 44

Tăng sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố 6%. Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng, nhân vật mất 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời 6 giây tiếp theo mỗi 2 giây hồi phục 3 điểm. Hiệu quả này mỗi 10 giây kích hoạt 1 lần, nhân vật ở trong đội nhưng không ra trận vẫn có thể kích hoạt.

 

Lao Xiên Cá

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lao Xiên Cá

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sát thương Kỹ Năng Nộ gây ra tăng 16%, tỷ lệ bạo của Kỹ Năng Nộ tăng 6%.

 

Lưu Nguyệt Châm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lưu Nguyệt Châm

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý 7.5 | Tấn Công Căn Bản: 44

Trong 5s sau khi nhận Nguyên Tố Hạt Nhân hoặc Nguyên Tố Tinh Cầu, tấn công thường và trọng kích sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% tấn công.

 

Mẫu Tinh Liêm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Tinh Liêm

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sau khi thi triển kỹ năng nguyên tố, sát thương tấn công thường và trọng kích tăng 8%. Kéo dài 12s, tối đa cộng dồn 2 tầng.

 

Mũi Nhọn Của Gió

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mũi Nhọn Của Gió

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

Trong 10s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12%, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 điểm.

 

Quán Nguyệt Thương

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Quán Nguyệt Thương

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 24 | Tấn Công Căn Bản: 44

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh “Lá Phục Sinh” tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt “Lá Phục Sinh” sẽ tăng 16% tấn công, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một “Lá Phục Sinh” bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt.

 

Tai Ương Của Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tai Ương Của Rồng

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 48 | Tấn Công Căn Bản: 41

Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Thủy hoặc Hỏa tăng 20%.

 

Thương Hắc Nham

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Hắc Nham

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 12 | Tấn Công Căn Bản: 42

Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập.

 

Thương Long Tích

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Long Tích

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý 15 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 60% tạo ra Đá Vĩnh Hằng phía trên kẻ địch và rơi xuống, gây sát thương phạm vi bằng 80% tấn công. Nếu địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Băng, sẽ gây sát thương bằng 200% tấn công. Hiệu quả này mỗi 10s kích hoạt 1 lần.

 

Thương Quyết Chiến

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Quyết Chiến

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 8 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16% tấn công và 16% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24% tấn công.

 

Thương Săn Tông Thất

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Săn Tông Thất

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

 

Thương Tây Phong

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Tây Phong

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

 

Thương Thiên Nham

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Thiên Nham

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 6 | Tấn Công Căn Bản: 44

Mỗi khi trong đội có 1 nhân vật Liyue, nhân vật trang bị vũ khí này sẽ nhận 7% tăng tấn công và 3% tăng tỷ lệ bạo kích. Nhiều nhất có thể nhận 4 tầng hiệu quả tăng.

 

Vây Cá Chẻ Sóng

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vây Cá Chẻ Sóng

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 3 | Tấn Công Căn Bản: 45

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

 

Hắc Anh Thương

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Hắc Anh Thương

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: HP% 10.2 | Tấn Công Căn Bản: 38

Tăng 40% sát thương với kẻ địch là Slime.

 

Thuẫn Kích

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thuẫn Kích

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 5.1 | Tấn Công Căn Bản: 40

Tạo thành thêm 160% công kích cho kẻ địch bị tấn công thường đánh trúng. Mỗi 10s mới thi triển 1 lần.

 

Thương Bạch Anh

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thương Bạch Anh

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 5.1 | Tấn Công Căn Bản: 39

Tấn công thường sát thương tăng 24%.

 

Thương Sắt

1_star.png
1_star.png

Thương Sắt

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Tấn Công Căn Bản: 33

 

Thương Tân Thủ

1_star.png

Thương Tân Thủ

Loại: Vũ Khí Cán Dài | Tấn Công Căn Bản: 23