Search
Close this search box.

Banner thường Genshin Impact có gì?

Banner thường là gì? Banner thường Genshin Impact có gì? Bạn có thắc mắc hay không. Đọc bài viết này để biết trong Banner Thường Genshin Impact có những Nhân Vật và Vũ Khí gì nhé.

Nhân Vật có trong Banner Thường Genshin Impact

Nhân vật 4 sao

Trong Banner thường thì sẽ có tất cả cả nhân vật 4 sao đã ra mắt

Nhân Vật 5 Sao

Hiện tại Banner thường có các nhân vật 5 sao là: Tighnari, Diluc, Jean, Keqing, Mona, Qiqi

dilucjeankeqingmonatighnariqiqi

Vũ Khí có trong Banner Thường Genshin Impact

Vũ Khí 4 sao

Banner thường sẽ có toàn bộ vũ khí 4 sao đã xuất hiện trong Genshin Impact

Vũ Khí 5 sao

Không như vũ khí 4 sao. Ở banner thường này vũ khí 5 sao sẽ bị giới hạn gồm: Bộ Thiên Không, Hoà Phác Diên, Cung Amos, Điển Tích Tây Phong, Đường Cùng Của Sói.