Tighnari

- Advertisement -
Tighnari là một nhân vật trong Genshin Impact. Hướng dẫn bao gồm Tighnari là ai, cách Build Tighnari tốt nhất, đội hình, nguyên tố, vũ khí tốt nhất, nguyên liệu đột phá kỹ năng, thiên phú của Tighnari trong Genshin Impact

Xếp hạng và thông tin Tighnari

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Tighnari thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Tighnari.

Thông tin nhân vật

Tighnari
Biểu tượng Tighnari
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng S

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThảoThảo

Vũ khí: Hình ảnh vũ khí CungCung

Diễn viên lồng tiếng Anh: Elliot Gindi
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Kobayashi Sanae

 

Xếp hạng cấp bậc

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
Genshin - Ss biểu tượng N / A N / A Genshin - Một biểu tượng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu

Điểm Mạnh của Tighnari
• Tấn công tầm xa mạnh mẽ.


• Sát thương mục tiêu đơn lớn.


• Áp dụng nguyên tố Thảo từ nhiều nguồn sát thương


• Kỹ Năng Nguyên Tố Mạnh và rất nhanh có thể sử dụng tiếp.

Điểm Yếu của Tighnari
• Phụ thuộc nhiều vào các đòn tấn công Trọng Kích.


• Bắn Trọng Kích phải nhấn giữ chuột 1 thời gian khá lâu để lấy nguyên tố Thảo, nếu không sử dụng kỹ năng E

 

Cách Build Tighnari tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Tighnari

con đường thợ săn

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Con Đường Thợ Săn

Tỉ Lệ Bạo Kích

Nhận 12% buff sát thương tất cả nguyên tố. Sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ nhận được hiệu ứng “Săn Bắt Vô Tận”: Tăng sát thương trọng kích gây ra, lượng sát thương tăng thêm tương đương 160% Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu quả này sẽ biến mất sau khi có hiệu lực 12 lần hoặc sau 10s. Mỗi 12s tối đa kích hoạt một lần “Săn Bắt Vô Tận”.

hoặc

cánh thiên không

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cánh Thiên Không

Tỉ lệ bạo kích

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

hoặc

Nhược Thuỷ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nhược Thuỷ

Sát thương bạo kích

HP tăng 16%. Khi xung quanh có kẻ địch, sát thương gây ra của nhân vật trang bị vũ khí này tăng 20%, bất kể nhân vật này có trong trận hay không.

hoặc

sấm sét rung động

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Sấm Sét rung Động

Tấn Công

Tấn công tăng 20%, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sấm Sét”. Khi Vết Cắt Sấm Sét ở tầng 1/2/3 sẽ tăng sát thương tấn công thường tương ứng 12/24/40%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sấm Sét khi: Gây sát thương tấn công thường trong 5 giây; thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố tồn tại trong 10 giây; ngoài ra Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 100%, sẽ tạo một tầng Vết Cắt Sấm Sét, Vết Cắt Sấm Sét của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sấm Sét được tính độc lập với nhau.

hoặc

cung amos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Amos

Tấn công

Tăng 12% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8%, tối đa tăng 5 lần.

hoặc

cung sắc xanh

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Cung Sắc Xanh

Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ gây ra 1 mắt gió, thu hút địch xung quanh và mỗi 0.5s gây cho chúng sát thương bằng 40% tấn công. Hiệu quả kéo dài 4s, mỗi 14s thi triển nhiều nhất 1 lần.

hoặc

mẫu đạm nguyệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Đạm Nguyện

Tấn công

Nếu trọng kích đánh trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36% tấn công, kéo dài 10s.

hoặc

Tuyệt Huyền

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tuyệt Huyền

Tinh Thông Nguyên Tố

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

hoặc

nỏ kéo

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Nỏ Kéo

Tỉ lệ bạo kích

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Cách Build Thánh Di Vật Tighnari

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ số Phụ
Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Nâng Thiên Phú Tighnari

NANormal Attack>QNộ>EKỹ năng

 

Cách Build Tighnari DPS – Sát thương nguyên tố Thảo

Vũ Khí tốt nhất
con dường thợ săn Con Đường Thợ Săn
Vũ Khí thay thế
1. cánh thiên không Cánh Thiên Không
2. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
3. mẫu đạm nguyệt Mẫu Đạm Nguyệt
Thánh Di Vật
ký ức rừng sâu Ký Ức Rừng Sâu x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Tỉ lệ bạo kích
2. Sát thương bạo kích
3. Tấn Công%
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Tighnari DPS Chính này tập trung vào việc tăng sát thương tổng thể của Tighnari từ tất cả các nguồn. Dùng bộ thánh di vật này nếu trong đội của bạn không có nhân vật hệ Thảo nào hỗ trợ. Nếu bạn chơi 2 Thảo thì hãy xem tiếp cách build bên dưới.

 

Cách Build Tighnari DPS – Sát thương Trọng Kích

Vũ Khí tốt nhất
con dường thợ săn Con Đường Thợ Săn
Vũ Khí thay thế
1. cánh thiên không Cánh Thiên Không
2. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
3. mẫu đạm nguyệt Mẫu Đạm Nguyệt
Thánh Di Vật
đoàn hát lang thang đại lục Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Tỉ lệ bạo kích
2. Sát thương bạo kích
3. Tấn Công%
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Hướng build Tighnari DPS chính này tập trung nhiều hơn vào các đòn tấn công Trọng Kích “Ấn giữ chuột” của anh ấy và kích hoạt Phản ứng nguyên tố Lan Tràn. Chỉ trang bị bộ thánh di vật Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục này, nếu trong đội hình của bạn có nhân vật Thảo đang mang bộ Ký Ức Rừng Sâu

 

Cách Build Tighnari DPS – Phản ứng nguyên tố

Vũ Khí tốt nhất
con dường thợ săn Con Đường Thợ Săn
Vũ Khí thay thế
1. cánh thiên không Cánh Thiên Không
2. nhược thuỷ Nhược Thuỷ
3. mẫu đạm nguyệt Mẫu Đạm Nguyệt
Thánh Di Vật
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc Tinh Thông Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Tỉ lệ bạo kích
2. Sát thương bạo kích
3. Tấn Công%
4. Tinh Thông Nguyên Tố

Bộ thánh di vật Giấc Mộng Hoàng Kim này được sử dụng rất nhiều trong đội hình Tighnari 2 Thảo. Cách build này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn có thể kích hoạt Phản ứng Nguyên tố với Tighnari thành thạo đến mức nào.

 

Cách Build Đội Hình Tighnari

Đội hình cao cấp – phản ứng Lan Tràn

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đội hình Tighnari Team Comp cao cấp này tập trung vào phản ứng Thảo Lan Tràn. Fischl và Yae Miko sẽ khiến cho kẻ thù bị dính nguyên tố lôi liên tục, điều này giúp Tighnari kích hoạt phản ứng Lan Tràn từ các Đòn tấn công dồn dập và kỹ năng Nộ.

Zhongli có thể được thay thế bằng các nhân vật không tạo ứng với nguyên tố Thảo như Kazuha hệ Phong hoặc Diona Hệ Băng

 

Đội hình Tighnari + Raiden Shogun

DPS Chính
tighnariTighnari
DPS Phụ
Hỗ Trợ
Hỗ Trợ
hoặc
DPS Chính
tighnariTighnari
DPS Phụ
Hỗ Trợ
nhà lữ hành thảoMain Thảo
Hỗ Trợ

Raiden Shogun là trái tim trong đội hình Tighnari này. Có thể nói Raiden chính là trấn của Tighnari với kỹ năng E, cô ấy sẽ gây DMG Lôi mỗi khi Tighnari bắn, tạo ra các đợt phản ứng nguyên tố. Không những thế đội hình này lại cực kỳ dễ chơi. Cách chơi đội hình này là Nahida hoặc nhà lữ hành thảo sẽ dùng bộ Ký Ức Sâu, còn Tighnari sẽ trang bị bộ thánh di vật Giấc Mộng Hoàng Kim.
Zhongli Buff Giáp > Raiden sử dụng E > Nahida hoặc Main Thảo xả kỹ năng > Tighnari ra sân. Sau đó bạn chuyển Raiden để sử dụng kỹ năng Nộ hồi năng lượng cho toàn đội và tiếp tục lặp lại cách chiến đấu đó.

 

Đội hình F2P

DPS Chính
tighnariTighnari
DPS Phụ
DPS Phụ
Hỗ Trợ

Đây là đội hình Tighnari F2P, nhưng đừng khinh thường vì đây là đội hình cũng rất mạnh. Tighnari sẽ sử dụng bộ thánh di vật Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục hoặc Giấc Mộng Hoàng Kim. Collei đóng vai trò là nhân vật làm giảm kháng nguyên tố Thảo của kẻ định với bộ thánh di vật Ký Ức Rừng Sâu. Đội hình này sẽ lấy đi lượng máu của kẻ thù nhờ sát thương Lan Tràn và Tăng Cường.

 

Nguyên Liệu Đột Phá Tighnari

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Tighnari tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact