Search
Close this search box.

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn (4★)

Một cơ quan động lực lấy từ máy móc di tích thần bí.
Ngay cả khi cơ thể mà nó điều khiển đã bị phá hủy, thì nó vẫn tiếp tục hoạt động.
Theo lý thì trên mặt đất không tồn tại năng lượng vô hạn và liên tục, hầu hết các kết quả nghiên cứu được công bố về “chuyển động vĩnh viễn” cũng đã bị làm sai lệch. Tuy nhiên, từ chiếc lõi này có thể thấy nền văn minh đã bị hủy diệt từng chạm đến những khu vực mà con người không thể tiếp cận.

Thông tin

Loại: Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật
Cách để sở hữu: Đánh bại Rồng Điềm Báo Vạn Kiếp Cấp 30 trở lên

Nhân Vật sử dụng Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

kẻ lang thangLaylanilou

Vị Trí Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn

Để kiếm Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn thì bạn phải đánh bại Rồng Điềm Báo Vạn Kiếp tại khu vực Sumeru

Dưới đây là vị trí: