Nilou

- Advertisement -
Nilou là một nhân vật Hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Nilou, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Nilou

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Nilou thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Nilou.

Thông tin nhân vật

Nilou
Biểu tượng Nilou
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng A

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThuỷThuỷ

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Dani Chambers
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Kanemoto Hisako

 

Xếp hạng cấp bậc Nilou

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng A N/A biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Nilou

Điểm Mạnh của Nilou
• Nhân vật Sub-DPS tuyệt vời cho các nhóm tập trung vào sát thương nguyên tố Thảo


• Áp dụng debuff mạnh cho kẻ thù từ chòm sao thứ hai của cô ấy.


• Lõi phong phú gây sát thương lớn trước nhiều kẻ thù.


• Các đòn tấn công thông thường khi bật kỹ năng Nộ của Nilou có thể hồi máu cho cả nhóm.

Điểm Yếu của Nilou
• Yêu cầu xây dựng đội hình cố định (Thuỷ + Thảo) để phát huy hết sức mạnh của cô ấy.
• Yêu cầu một nhân vật chữa trị hệ Thuỷ trong đội, để hồi phụ.

 

Cách Build Nilou tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí

Chìa Khóa Khaj-Nisut

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Chìa Khóa Khaj-Nisut

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: HP% 14.4 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh hiệu ứng “Áng Thơ Vĩ Đại” trong 20s: Tăng Tinh Thông Nguyên Tố dựa trên 0.12% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, hiệu ứng này mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi hiệu quả cộng dồn đến tầng thứ ba hoặc thời gian duy trì của tầng thứ ba được làm mới, sẽ tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội gần đó dựa theo 0.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này, duy trì 20s.

hoặc

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Lời Thề Tự Do Cổ Xưa

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 43 | Tấn Công Căn Bản: 46

Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%, tấn công tăng 20%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Ánh Trăng Xiphos

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Trăng Xiphos

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Mỗi 10s sẽ sản sinh hiệu ứng sau: Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật trang bị vũ khí này sẽ tăng 0.036% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố cho nhân vật đó, đồng thời tăng 30% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố dựa vào hiệu quả trên cho nhân vật trong đội gần đó, duy trì 12s, hiệu ứng này có thể cộng dồn từ nhiều vũ khí cùng tên. Nhân vật khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu ứng.

hoặc

Thiết Phong Kích

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thiết Phong Kích

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố 36 | Tấn Công Căn Bản: 42

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Kiếm Gỗ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Gỗ

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Sum Suê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh “Lá Tri Thức” tồn tại tối đa 10s ở xung quanh nhân vật. Nhân vật khi nhặt “Lá Tri Thức” sẽ tăng 60 điểm Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một “Lá Tri Thức” bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn.

hoặc

Bàn Nham Kết Lục

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bàn Nham Kết Lục

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

hoặc

Kiếm Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Tế Lễ

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Tây Phong Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tây Phong Kiếm

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

hoặc

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %HP

Ly: %HP

Vương Miệng: %HP

 

Build Nilou hỗ trợ Bung Toả 

Vũ Khí tốt nhất
chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
Vũ Khí thay thế
1. lời thề tự do cổ xưa Lời Thề Tự Do Cổ Xưa
2. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
4. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
Thánh Di Vật tốt nhất
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x2
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x2
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: %HP
Vương Miệng: %HP
Dòng phụ 1. %HP
2. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3. HP
4. Tinh Thông Nguyên Tố
Đề Xuất
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 170%

Cách Build Nilou DPS phụ này là vai trò tốt nhất cho cô ấy. Hãy dồn tất cả vào %HP để tăng sát thương cho Nilou, vì thiên phú của cô ấy gây lượng sát thương lớn dựa theo số HP mà Nilou có.

 

Build Nilou DPS Chính – Bung Toả

Vũ Khí tốt nhất
chìa khoá kha-nisut Chìa Khoá Kha-Nisut
Vũ Khí thay thế
1. kiếm tế lễ Kiếm Tế Lễ
2. ánh trăng xiphos Ánh Trăng Xiphos
3. thiết phong kích Thiết Phong Kích
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x2
giấc mộng hoàng kim Giấc Mộng Hoàng Kim x2
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP 
Ly: %HP
Vương Miệng: %HP
Dòng phụ 1. %HP
2. Tinh Thông Nguyên Tố
3. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Đề Xuất
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 150%

Nilou có thể hoạt động như 1 DPS chính. Kiếm Tế Lễ là vũ khí rất tốt vì nó cho phép bạn sử dụng cả 2 dạng kỹ năng nguyên tố cho Nilou để tối đa hoá ứng dụng nguyên tố Thuỷ của cô ấy lên kẻ thù.

 

Cách Nâng Thiên Phú

Vai trò DPS Phụ

QNộ>EKỹ năng>ATKTấn công thường

Vai trò DPS Chính

EKỹ năng>QNộ>ATKTấn công thường

Kỹ năng nộ nên được ưu tiên nếu Nilou làm DPS Phụ hoặc Kỹ Năng Nguyên Tố của cô ấy nên được ưu tiên nếu cô ấy làm DPS Chính.

 

Cách Build Đội Hình Nilou

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Nilou

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Nilou

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Nilou tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact