Search
Close this search box.
lumitoile

Lumitoile

Động vật thân mềm phát ra ánh sáng nhẹ sống trong nước. Phần lớn sẽ bám vào trên bề mặt kiến trúc nhân tạo ở mép nước hoặc dưới nước.

Cách sử dụng Lumitoile

Nhân Vật sử dụng

Vị Trí Lumitoile ở đâu?

Lumitoile là Đặc Sản Khu Vực. Có thể thu thập nhiều nhất ở Khu Liffey. Dưới đây là vị trí để thu thập.