Search
Close this search box.
clorinde

Clorinde

Cách Build Clorinde Genshin Impact

DPS Chính - DMG Lôi

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Xá Tội
Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Sát Thương Bạo Kích tăng 20/25/30/35/40%; Khi giá trị của Khế Ước Sinh Mệnh gia tăng, sát thương gây ra của người trang bị tăng 16/20/24/28/32% trong 6s. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 tầng.

xá tội
Xá Tội
2

Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sương Mù". Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28% | 10/20/35% | 12/24/42% | 14/28/49% | 16/32/56%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

ánh sáng đêm sương mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
3

Bàn Nham Kết Lục
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2/1.5/1.8/2.1/2.4% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

bàn nham kết lục
Bàn Nham Kết Lục
4

Kiếm Đen
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20/25/30/35/40%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60/70/80/90/100% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

kiếm đen
Kiếm Đen
5

Nhạc Khúc Biển Sâu
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 12/15/18/21/24% tấn công, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 25% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, căn cứ vào 2.4/3/3.6/4.2/4.8% xóa đi để tăng tối đa 150/187.5/225/262.5/300 tấn công, duy trì 15s.

Nhạc Khúc Biển Sâu
Nhạc Khúc Biển Sâu

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Mảnh Hài Hoà Bất Thường

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Khi giá trị Khế Ước Sinh Mệnh tăng hoặc giảm, sát thương nhân vật gây ra sẽ tăng 18% trong 6s. Tối đa cộng dồn 3 lần.

mảnh hài hoà bất thường
Mảnh Hài Hoà Bất Thường

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ưu Tiên Thiên Phú Arlecchino

Kỹ Năng Nguyên Tố ➜ Kỹ Năng Nộ ➜ Tấn Công Thường

Cách Build Đội Hình Clorinde

Đội hình Clorinde Tăng Cường

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

kazuha genshin impact
Kazuha
HOẶC

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

kirara - nhân vật genshin impact
Kirara
HOẶC

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật nahida
Nahida

Hỗ Trợ

nhân vật baizhu
Baizhu

Hỗ Trợ

kazuha genshin impact
Kazuha

Đội hình Clorinde Quá Tải

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

Hỗ Trợ

nhân vật thoma
Thoma
HOẶC

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

DPS Phụ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Đội hình Clorinde Điện Cảm

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật raiden shogun
Raiden

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Hỗ Trợ

kazuha genshin impact
Kazuha
HOẶC

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật Sucrose
Sucrose

Đội hình Clorinde Hyperbloom

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Hỗ Trợ

nhân vật nahida
Nahida
HOẶC

DPS Chính

clorinde
Clorinde

DPS Phụ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật baizhu
Baizhu

Kỹ Năng Thiên Phú Clorinde

Thiên Phú Chiến Đấu

Lời Thề Marechaussee

tần công thường clorinde

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, dùng súng hỏa mai để bắn áp chế một khu vực hình quạt.

Thiên Phú Cố Định

biểu tượng thiên phú cố định clorinde 1
Thụ Động

Thu Hoạch Tuần Tra Đêm

Hiển thị đặc sản khu vực Fontaine trên bản đồ nhỏ.

biểu tượng thiên phú cố định clorinde 2
Đột Phá 1

Ngọn Lửa Xua Bóng Tối

Nhân vật trong đội gần đó sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố Lôi lên kẻ địch, sẽ căn cứ vào 20% Tấn Công của Clorinde để tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi từ Tấn Công Thường và Tia Sáng Cuối Cùng của cô ấy. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến sát thương gây ra từ loại tấn công nêu trên của Clorinde tăng 1800.

biểu tượng thiên phú cố định clorinde 3
Đột Phá 4

Thù Lao Của Khế Ước

Nếu Khế Ước Sinh Mệnh của Clorinde lớn hơn hoặc bằng 100% Giới Hạn HP, khi giá trị Khế Ước Sinh Mệnh tăng hoặc giảm, Tỷ Lệ Bạo Kích của Clorinde sẽ tăng 10%. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng. Ngoài ra, trạng thái Tuần Tra Đêm của Thanh Trừng Bóng Tối sẽ được cường hóa: Trong thời gian duy trì, tỉ lệ lượng trị liệu chuyển hóa thành Khế Ước Sinh Mệnh tăng đến 100%.

Cung Mệnh Clorinde

biểu tượng cung mệnh clorinde 1
Cung Mệnh 1

"Từ Nay, Tôi Vượt Qua Bức Màn Che Bóng Của Ngọn Nến"

Trong thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm của Thanh Trừng Bóng Tối, khi Sát Thương Nguyên Tố Lôi gây ra từ Tấn Công Thường của Clorinde trúng kẻ địch, sẽ triệu hồi Ảo Ảnh Tuần Tra gần kẻ địch để hỗ trợ tấn công hai lần, mỗi lần gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi tương ứng với 30% Tấn Công của Clorinde. Hiệu quả này mỗi 1.2s tối đa kích hoạt một lần, sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được xem là sát thương Tấn Công Thường.

biểu tượng cung mệnh clorinde 2
Cung Mệnh 2

"Từ Nay, Đối Mặt Với Nguy Cơ Của Đêm Dài"

Hiệu quả từ thiên phú “Ngọn Lửa Xua Bóng Tối” sẽ được cường hóa: Nhân vật trong đội gần đó sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố Lôi lên kẻ địch, sẽ căn cứ vào 30% Tấn Công của Clorinde để tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi từ Tấn Công Thường và Tia Sáng Cuối Cùng của Clorinde. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng. Khi có đủ 3 tầng, Clorinde sẽ tăng khả năng Kháng Gián Đoạn. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến sát thương gây ra từ loại tấn công nêu trên của Clorinde tăng 2700. Cần mở khóa thiên phú “Ngọn Lửa Xua Bóng Tối”.

biểu tượng cung mệnh clorinde 3
Cung Mệnh 3

"Tôi Sẽ Khắc Ghi Lời Thề Của Ban Ngày"

Cấp kỹ năng Thanh Trừng Bóng Tối +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

biểu tượng cung mệnh clorinde 4
Cung Mệnh 4

"Để Ghi Nhớ Nước Mắt, Sinh Mệnh Và Tình Yêu"

Khi Tia Sáng Cuối Cùng gây sát thương cho kẻ địch, sẽ căn cứ vào tỉ lệ Khế Ước Sinh Mệnh hiện tại của Clorinde để tăng sát thương cho lần đó, mỗi 1% Khế Ước Sinh Mệnh sẽ khiến sát thương gây ra của Tia Sáng Cuối Cùng lần đó tăng 2%; Thông qua cách thức này, tối đa khiến sát thương gây ra từ Tia Sáng Cuối Cùng tăng 200%.

biểu tượng cung mệnh clorinde 5
Cung Mệnh 5

"Và Ghi Nhớ Bình Minh Rồi Cũng Sẽ Đến"

Cấp kỹ năng Tia Sáng Cuối Cùng +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

biểu tượng cung mệnh clorinde 6
Cung Mệnh 6

"Vì Thế, Tôi Sẽ Không Bao Giờ Từ Bỏ Hy Vọng"

Trong 12s sau khi thi triển Thanh Trừng Bóng Tối, Tỷ Lệ Bạo Kích của Clorinde tăng 10%, Sát Thương Bạo Kích tăng 70%.

Ngoài ra, trong thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm, Bóng Của Nến Sáng sẽ xuất hiện trong điều kiện đặc biệt, truy kích kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi tương ứng với 200% Tấn Công của Clorinde. Sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được xem là sát thương Tấn Công Thường.

Bóng Của Nến Sáng sẽ xuất hiện trong những tình huống sau:

  • Khi Clorinde sắp bị kẻ địch tấn công trúng;
  • Khi Clorinde thi triển Xuyên Qua Màn Đêm – Hiệp Ước.

Mỗi 1s tối đa triệu hồi 1 lần Bóng Của Nến Sáng thông qua cách thức trên. Trong một lần thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm tối đa triệu hồi 6 lần Bóng Của Nến Sáng.Ngoài ra, trong thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm, sát thương Clorinde chịu phải giảm 80% và tăng Kháng Gián Đoạn. Hiệu quả này sẽ xóa sau 1s khi kết thúc trạng thái Tuần Tra Đêm hoặc triệu hồi 6 lần Bóng Của Nến Sáng.

Nguyên Liệu Đột Phá Clorinde

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn tử tinh thắng lợi
1

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

lumitoile
3

Lumitoile

ngọc vụn đại dương
3

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
3

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

sừng kỳ lân biển sâu
2

Sừng Kỳ Lân Biển Sâu

lumitoile
10

Lumitoile

ngọc vụn đại dương
15

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh tử tinh thắng lợi
6

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi

sừng kỳ lân biển sâu
4

Sừng Kỳ Lân Biển Sâu

lumitoile
20

Lumitoile

kết tinh đại dương
12

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
3

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

sừng kỳ lân biển sâu
8

Sừng Kỳ Lân Biển Sâu

lumitoile
30

Lumitoile

kết tinh đại dương
18

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng tử tinh thắng lợi
6

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

sừng kỳ lân biển sâu
12

Sừng Kỳ Lân Biển Sâu

lumitoile
45

Lumitoile

tinh thạch dị sắc
12

Tinh Thạch Di Sắc

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

tử tinh thắng lợi
6

Tử Tinh Thắng Lợi

sừng kỳ lân biển sâu
20

Sừng Kỳ Lân Biển Sâu

lumitoile
60

Lumitoile

tinh thạch dị sắc
24

Tinh Thạch Di Sắc

Tổng Số

mora
420000
vụn tử tinh thắng lợi
1
mảnh tử tinh thắng lợi
9
miếng tử tinh thắng lợi
9
tử tinh thắng lợi
6
sừng kỳ lân biển sâu
46
lumitoile
168
ngọc vụn đại dương
18
kết tinh đại dương
30
tinh thạch dị sắc
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Clorinde

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của chính nghĩa
3

Bài Giảng Của “Công Bằng”

ngọc vụn đại dương
6

Ngọc Vụn Đại Dương

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
2

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
3

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
4

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
4

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
6

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
6

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của chính nghĩa
9

Hướng Dẫn Của “Công Bằng”

kết tinh đại dương
9

Kết Tinh Đại Dương

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của chính nghĩa
4

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
4

Tinh Thạch Di Sắc

hổ phách vĩnh hằng
1

Hổ Phách Vĩnh Hằng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của chính nghĩa
6

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
6

Tinh Thạch Di Sắc

hổ phách vĩnh hằng
1

Hổ Phách Vĩnh Hằng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của chính nghĩa
12

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
9

Tinh Thạch Di Sắc

hổ phách vĩnh hằng
2

Hổ Phách Vĩnh Hằng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của chính nghĩa
16

Triết Học Của “Công Bằng”

tinh thạch dị sắc
12

Tinh Thạch Di Sắc

hổ phách vĩnh hằng
2

Hổ Phách Vĩnh Hằng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của chính nghĩa
3
hướng dẫn của chính nghĩa
21
triết học của chính nghĩa
38
ngọc vụn đại dương
6
kết tinh đại dương
22
tinh thạch dị sắc
31
hổ phách vĩnh hằng
6
vương miện trí thức
1