Search
Close this search box.
ngọc thanh thuỷ

Ngọc Thanh Thuỷ

Ngọc thạch của Trầm Ngọc Cốc. Khi chạm vào có cảm giác mát lạnh như nước nên có cái tên như vậy.

Cách sử dụng Ngọc Thanh Thuỷ

Nhân Vật sử dụng

Vị Trí Ngọc Thanh Thuỷ ở đâu?

Ngọc Thanh Thuỷ được tìm thấy tại vùng đất Trầm Ngọc Cốc. Có thể thu thập nhiều nhất ở Trầm Ngọc Cốc – Lam Lăng. Dưới đây là vị trí để thu thập.