Search
Close this search box.
nhân vật xianyun

Xianyun

Xếp hạng và thông tin Xianyun

Thông tin nhân vật

Tên

Xianyun

Danh Hiệu

Hạc Sứ Cõi Tiên

Thuộc

Âu Tàng Sơn

Độ Hiếm

5 sao

Nguyên Tố

Phong

Vũ Khí

Pháp Khí

Sinh Nhật

Ngày 11 tháng 4

Giới Tính

Nữ

Cung Mệnh

Nhàn Hạc

Đất Nước

LIYUE

Voice Tiếng Anh

Stephanie Panisello

Voice Tiếng Nhật

NAKATOMI Mana

Voice Tiếng Trung

?????

Voice Tiếng Hàn

??????

Mô Tả

Một trong “Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân” của tiên chúng Tuyệt Vân, biệt danh “Lưu Vân Tá Phong Chân Quân”. Sở trường dùng cơ quan thuật, tâm hướng về trần thế, nên đã dùng tên “Xianyun” để hành tẩu nhân gian.

Cách Build Xianyun Genshin Impact Tốt Nhất

Build Xianyun Hỗ Trợ - Tấn Công Khi Đáp

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Dư Âm Tiếng Hạc

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Người trang bị sau khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, thì sát thương gây ra từ Tấn Công Khi Đáp của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 28/41/54/67/80% trong 20s. Các nhân vật trong đội gần đó khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, sẽ hồi phục 2.5/2.75/3/3.25/3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 0.7s tối đa hồi phục một lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.

dư âm tiếng hạc
Dư Âm Tiếng Hạc
2

Quyển Thiên Không

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12/15/18/21/24%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160/200/240/280/320% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

quyển thiên không
Quyển Thiên Không
3

Khoá Trần Thế
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Hiệu quả khiên tăng 20/25/30/35/40%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4/5/6/7/8%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

khoá trần thế
Khoá Trần Thế
3

Con Ngươi Tuyên Thệ
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

con ngươi tuyên thệ
Con Ngươi Tuyên Thệ
4

Dòng Chảy Tinh Khiết
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 8/10/12/14/16% buff sát thương tất cả nguyên tố, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 24% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, mỗi 1000 điểm xóa đi sẽ cung cấp 2/2.5/3/3.5/4% buff sát thương tất cả nguyên tố, tối đa nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố thông qua cách này, duy trì 15s.

dòng chảy tinh khiết
Dòng Chảy Tinh Khiết
5

Tây Phong Mật Điển
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

tây phong mật điển
Tây Phong Mật Điển

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Bóng Hình Màu Xanh

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.
4 món: Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

bóng hình màu xanh
Bóng Hình Màu Xanh
HOẶC

Khúc Ca Ngày Cũ

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 món: Người trang bị khi trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ sản sinh hiệu quả "Mong Mỏi" trong 6s, ghi nhận lượng HP hồi phục khi trị liệu (Bao gồm phần dư ra). Khi thời gian duy trì kết thúc, hiệu quả "Mong Mỏi" sẽ chuyển thành hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ": Khi tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của nhân vật trong trận hiện tại của bản thân trúng kẻ địch, sát thương gây ra sẽ tăng dựa vào 8% lượng HP hồi phục được ghi nhận trong hiệu quả "Mong Mỏi". Hiệu quả "Làn Sóng Ngày Cũ" sẽ xóa khi hiệu lực 5 lần hoặc sau 10s. Một lần hiệu quả "Mong Mỏi" tối đa ghi nhớ 15.000 điểm hồi phục, tối đa tồn tại một hiệu quả cùng lúc, nhưng có thể ghi nhận lượng hồi phục của nhiều người trang bị. Người trang bị không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả.

di vật khúc ca ngày cũ
Khúc Ca Ngày Cũ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tấn Công%

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Khả năng hồi máu và buff sát thương của Xianyun dựa trên chỉ số Tấn Công của cô ấy. Vậy nên cách Build Xianyun tốt nhất là lựa chọn những loại vũ khí tăng nhiều chỉ số Tấn Công%. Hãy cố gắng lấy càng nhiều chỉ số Tấn Công và Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố càng tốt để hỗ trợ cho kỹ năng Nộ của Xianyun.

Build Xianyun Hỗ Trợ Hồi Máu

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Dư Âm Tiếng Hạc
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Người trang bị sau khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, thì sát thương gây ra từ Tấn Công Khi Đáp của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 28/41/54/67/80% trong 20s. Các nhân vật trong đội gần đó khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, sẽ hồi phục 2.5/2.75/3/3.25/3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 0.7s tối đa hồi phục một lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.

dư âm tiếng hạc
Dư Âm Tiếng Hạc
2

Con Ngươi Tuyên Thệ
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

con ngươi tuyên thệ
Con Ngươi Tuyên Thệ
3

Tây Phong Mật Điển
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60/70/80/90/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12/10.5/9/7.5/6s mới thi triển 1 lần.

tây phong mật điển
Tây Phong Mật Điển
4

Vòng Bạch Thần
Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10/12.5/15/17.5/20% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

vòng bạch thần
Vòng Bạch Thần
5

Câu Chuyện Diệt Rồng
Thuộc tính phụ: HP%

Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24/30/36/42/48%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.

câu chuyện diệt rồng
Câu Chuyện Diệt Rồng

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.
4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công% hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

biểu tượng cốc Ly: Tấn Công%

biểu tượng vương miện Vương Miện: Hiệu Quả Trị Liệu

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Cách build Xianyun này dành cho những game thủ không có nhân vật sử dụng sát thương Tấn Công Khi Đáp, hoặc đơn giản là bạn không thích lối chơi đó. Bạn chỉ muốn cô ấy đóng vai trò hỗ trợ DMG và hồi máu.

Xianyun có thể sử dụng Câu Chuyện Diệt Rồng để buff Tấn Công% cho DPS Chính của bạn. Nếu không, bạn hãy sử dụng vũ khí tăng Tấn Công%.

Nếu Bộ Thánh Di Vật không đáp ứng được nhu cầu Nạp Nguyên Tố của Xianyun thì bạn có thể sử dụng vũ khí tăng Hiệu Quả Nạp.

Ưu Tiên Thiên Phú Xianyun

Vai Trò Hỗ Trợ

biểu tượng kỹ năng nộ Xianyun
Nộ

biểu tượng kỹ năng nguyên tố Xianyun
Kỹ Năng

tấn công thường
Đánh Thường

Xếp Hạng Vũ Khí và Thánh Di Vật tốt nhất cho Xianyun

Xếp Hạng Vũ Khí Xianyun

1
dư âm tiếng hạc

Dư Âm Tiếng Hạc
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Người trang bị sau khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, thì sát thương gây ra từ Tấn Công Khi Đáp của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 28/41/54/67/80% trong 20s. Các nhân vật trong đội gần đó khi Tấn Công Khi Đáp trúng kẻ địch, sẽ hồi phục 2.5/2.75/3/3.25/3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho người trang bị. Mỗi 0.7s tối đa hồi phục một lần Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố bằng cách này.

2
quyển thiên không

Quyển Thiên Không
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Tăng sát thương Nguyên Tố 12/15/18/21/24%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160/200/240/280/320% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

3
con ngươi tuyên thệ

Con Ngươi Tuyên Thệ
Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 10s.

Xếp Hạng Thánh Di Vật Xianyun

1
bóng hình màu xanh
4 món

Bóng Hình Màu Xanh

2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.
4 món: Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

2
di vật khúc ca ngày cũ
4 món

Khúc Ca Ngày Cũ

2 món: Tăng Trị Liệu lên 15%.
4 món: Người trang bị khi trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ sản sinh hiệu quả “Mong Mỏi” trong 6s, ghi nhận lượng HP hồi phục khi trị liệu (Bao gồm phần dư ra). Khi thời gian duy trì kết thúc, hiệu quả “Mong Mỏi” sẽ chuyển thành hiệu quả “Làn Sóng Ngày Cũ”: Khi tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ của nhân vật trong trận hiện tại của bản thân trúng kẻ địch, sát thương gây ra sẽ tăng dựa vào 8% lượng HP hồi phục được ghi nhận trong hiệu quả “Mong Mỏi”. Hiệu quả “Làn Sóng Ngày Cũ” sẽ xóa khi hiệu lực 5 lần hoặc sau 10s. Một lần hiệu quả “Mong Mỏi” tối đa ghi nhớ 15.000 điểm hồi phục, tối đa tồn tại một hiệu quả cùng lúc, nhưng có thể ghi nhận lượng hồi phục của nhiều người trang bị. Người trang bị không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả.

3
nghi thức tông thất cổ
4 món

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.
4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Thánh Di Vật 4 sao tốt nhất cho Xianyun

kẻ lưu đày
4 món

Kẻ Lưu Đày

2 món: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Cách Build Đội Hình Xianyun

Đội hình Xianyun Bốc Hơi

DPS Phụ

nhân vật xianyun
Xianyun

DPS Chính

nhân vật gaming
Gaming

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Hỗ Trợ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina
HOẶC

DPS Phụ

nhân vật xianyun
Xianyun

DPS Chính

nhân vật diluc
Diluc

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Hỗ Trợ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina
HOẶC

DPS Phụ

nhân vật xianyun
Xianyun

DPS Chính

Hu Tao genshin impact
Hu Tao

Hỗ Trợ

nhân vật Yelan
Yelan

Hỗ Trợ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Đội hình Xianyun Hỗ Trợ cho Xiao

Hỗ Trợ

nhân vật xianyun
Xianyun

DPS Chính

nhân vật Xiao
Xiao

DPS Phụ

nhân vật faruzan
Faruzan

Hỗ Trợ

nhân vật Furina Genshin Impact
Furina

Đội hình Xianyun F2P

Hỗ Trợ

nhân vật xianyun
Xianyun

DPS Chính

nhân vật gaming
Gaming

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Kỹ Năng Thiên Phú Xianyun

Thiên Phú Chiến Đấu

Ngôn Từ Hoa Và Gió

tấn công thường xianyun

Tấn Công Thường

Nổi gió để tấn công tối đa 4 lần, gây sát thương nguyên tổ Phong.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, thi triển Vòng Gió Thoảng bay theo đường thẳng, gây sát thương nguyên tố Phong cho kẻ địch trên đường.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cố định xianyun 1
Thụ Động

Thân Hình Như Hạc

Nhân vật trong đội khi lướt, tốc độ di chuyển tăng 15%. Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú có cùng hiệu quả.

thiên phú cố định xianyun 2
Đột Phá 1

Phong Thái Bất Phàm Đuổi Theo Gió

Sóng Xung Kích Mây Trôi của Mây Trắng Bình Minh mỗi trúng một kẻ địch, sẽ sản sinh một tầng hiệu quả Phong Linh cho tất cả nhân vật trong đội gần đó trong 20s, tối đa cộng dồn 4 tầng, khiến Tỷ Lệ Bạo Kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật tăng 4%/6%/8%/10%. Thời gian tồn tại của Phong Linh sản sinh ra từ mỗi lần trúng kẻ địch sẽ tính giờ riêng.

thiên phú cố định xianyun 3
Đột Phá 4

Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động

Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 200% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 9000.

Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.

Cung Mệnh Xianyun

cung mệnh xianyun 1
Cung Mệnh 1

Tá Phong Tẩy Trần Duyên

Số lần sử dụng Mây Trắng Bình Minh tăng thêm 1 lần.

cung mệnh xianyun 2
Cung Mệnh 2

Hạc Lệ Viễn Nhân Gian

Sau khi thi triển Bộ Thiên Thê của Mây Trắng Bình Minh, Tấn Công của Xianyun tăng 20% trong 15s.

Ngoài ra, hiệu quả của thiên phú cố định “Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động” sẽ được cường hóa: Trúc Tinh của Hái Sao Chạng Vạng khi có Tiên Lực Trợ Giúp, sẽ tăng sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó, mức tăng tương đương với 400% Tấn Công của Xianyun. Thông qua cách thức này, tối đa có thể khiến sát thương xung kích từ Tấn Công Khi Đáp của nhân vật ra trận trong đội gần đó tăng 18000.

Trong một lần sát thương xung kích của Tấn Công Khi Đáp, chỉ có thể gây sát thương nêu trên cho một kẻ địch. Mỗi nhân vật mỗi 0.4s tối đa kích hoạt một lần.

Hiệu quả này cần mở khóa thiên phú cố định “Thầm Nghĩ Hẳn Là Tiên Trong Động”.

cung mệnh xianyun 3
Cung Mệnh 3

Tạo Hóa Hữu Tinh Nguyệt

Cấp kỹ năng Hái Sao Chạng Vạng +3.

Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh xianyun 4
Cung Mệnh 4

Áo Diệu Phanh Thử Châu

Trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê, nếu lần Sóng Xung Kích Mây Trôi trong thời gian Mây Hạc Ảo Hóa đó trúng kẻ địch, sẽ hồi phục HP cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, mức hồi phục sẽ tương ứng với 50%/80%/150% Tấn Công của Xianyun. Hiệu quả này mỗi 5s tối đa kích hoạt một lần.

cung mệnh xianyun 5
Cung Mệnh 5

Toàn Bộ Hà Úy Thượng

Cấp kỹ năng Mây Trắng Bình Minh +3.

Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh xianyun 6
Cung Mệnh 6

Tri Thị Lưu Vân Tiên

Sau khi thi triển 1/2/3 lần Bộ Thiên Thê trong một lần Mây Hạc Ảo Hóa của Mây Trắng Bình Minh, Sát Thương Bạo Kích của Sóng Xung Kích Mây Trôi trong lần Mây Hạc Ảo Hóa đó tăng 15%/35%/70%.

Trong 16s sau khi Xianyun thi triển Hái Sao Chạng Vạng, kỹ năng Mây Trắng Bình Minh sẽ không vào thời gian chờ. Hiệu quả này sẽ bị xóa sau khi Xianyun thi triển 8 lần Mây Trắng Bình Minh.

Nguyên Liệu Đột Phá Xianyun

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

Vụn Tùng Thạch Tự Tại
1

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

ngọc thanh thuỷ
3

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ hướng dẫn
3

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh Tùng Thạch Tự Tại
3

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

vảy giáp tụ mây
2

Vảy Giáp Tụ Mây

ngọc thanh thuỷ
10

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ hướng dẫn
15

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh Tùng Thạch Tự Tại
6

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại

vảy giáp tụ mây
4

Vảy Giáp Tụ Mây

ngọc thanh thuỷ
20

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ phong ấn
12

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng Tùng Thạch Tự Tại
3

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

vảy giáp tụ mây
8

Vảy Giáp Tụ Mây

ngọc thanh thuỷ
30

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ phong ấn
18

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng Tùng Thạch Tự Tại
6

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

vảy giáp tụ mây
12

Vảy Giáp Tụ Mây

ngọc thanh thuỷ
45

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

Tùng Thạch Tự Tại
6

Tùng Thạch Tự Tại

vảy giáp tụ mây
20

Vảy Giáp Tụ Mây

ngọc thanh thuỷ
60

Ngọc Thanh Thuỷ

bản vẽ cấm chú
24

Bản Vẽ Cấm Chú

Tổng Số

mora
420000
Vụn Tùng Thạch Tự Tại
1
mảnh Tùng Thạch Tự Tại
9
miếng Tùng Thạch Tự Tại
9
Tùng Thạch Tự Tại
6
vảy giáp tụ mây
46
ngọc thanh thuỷ
168
bản vẽ hướng dẫn
18
bản vẽ phong ấn
30
bản vẽ cấm chú
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Xianyun

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của hoàng kim
3

Bài Giảng Của “Hoàng Kim”

bản vẽ hướng dẫn
6

Bản Vẽ Hướng Dẫn

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của hoàng kim
2

Hướng Dẫn Của “Hoàng Kim”

bản vẽ phong ấn
3

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của hoàng kim
4

Hướng Dẫn Của “Hoàng Kim”

bản vẽ phong ấn
4

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của hoàng kim
6

Hướng Dẫn Của “Hoàng Kim”

bản vẽ phong ấn
6

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của hoàng kim
9

Hướng Dẫn Của “Hoàng Kim”

bản vẽ phong ấn
9

Bản Vẽ Phong Ấn

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của hoàng kim
4

Triết Học Của “Hoàng Kim”

bản vẽ cấm chú
4

Bản Vẽ Cấm Chú

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của hoàng kim
6

Triết Học Của “Hoàng Kim”

bản vẽ cấm chú
6

Bản Vẽ Cấm Chú

mắt xoáy không ánh sáng
1

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của hoàng kim
12

Triết Học Của “Hoàng Kim”

bản vẽ cấm chú
9

Bản Vẽ Cấm Chú

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của hoàng kim
16

Triết Học Của “Hoàng Kim”

bản vẽ cấm chú
12

Bản Vẽ Cấm Chú

mắt xoáy không ánh sáng
2

Mắt Xoáy Không Ánh Sáng

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của hoàng kim
3
hướng dẫn của hoàng kim
21
triết học của hoàng kim
38
bản vẽ hướng dẫn
6
bản vẽ phong ấn
22
bản vẽ cấm chú
31
mắt xoáy không ánh sáng
6
vương miện trí thức
1