Search
Close this search box.
trishiraite

Trishiraite

Huy thạch đặc biệt, phân bố ở nơi sâu thẳm tại những rặng núi hoang vu, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Hình như là do năng lượng nguyên tố hỗn độn ngưng kết thành.

Cách sử dụng Trishiraite

Nhân Vật sử dụng

Vị Trí Hoa Trishiraite ở đâu?

Trishiraite được tìm thấy tại vùng đất Sumeru. Có thể thu thập nhiều nhất ở Núi Temir. Dưới đây là vị trí để thu thập.