Search
Close this search box.
tường vi cầu vồng

Tường Vi Cầu Vồng

Đóa hoa màu hồng yểu điệu và mềm mại. Tuy được gọi là tường vi, nhưng bản chất thì giống với bách hợp hơn.

Cách sử dụng Tường Vi Cầu Hồng

Nhân Vật sử dụng

Vị Trí Tường Vi Cầu Hồng ở đâu?

Tường Vi Cầu Vồng được tìm thấy tại vùng đất Fontaine. Có thể thu thập nhiều nhất ở Khu Beryl. Dưới đây là vị trí để thu thập.