Search
Close this search box.
nhân vật arlecchino

Arlecchino

Cách Build Arlecchino Tốt Nhất

Build Arlecchino DPS Chính

Vũ Khí Tốt Nhất

1

Hình Xích Thái Nguyệt
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi Trọng Kích trúng kẻ địch sẽ cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương với 25% Giới Hạn HP, hiệu quả này mỗi 14s tối đa kích hoạt một lần. Ngoài ra, người trang bị khi có Khế Ước Sinh Mệnh, sát thương gây ra sẽ tăng 12/16/20/24/28%; Nếu giá trị Khế Ước Sinh Mệnh lớn hơn hoặc bằng 30% Giới Hạn HP, sát thương gây ra sẽ tăng thêm 24/32/40/48/56%.

hình xích thái nguyệt
Hình Xích Thái Nguyệt
2

Trượng Hộ Ma
Thuộc tính phụ: HP%

HP tăng 20/25/30/35/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công bằng 0.8/1/1.2/1.4/1.6% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Khi HP của nhân vật trang bị vũ khí này dưới 50%, sẽ nhận thêm buff tấn công bằng 1/1.2/1.4/1.6/1.8% giới hạn HP.

trượng hộ ma
Trượng Hộ Ma
3

Hoà Phác Diên
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi đánh trúng kẻ địch tấn công của bản thân tăng 3.2/3.9/4.6/5.3/6%, kéo dài 6s, có thể cộng dồn 7 tầng. Mỗi 0.3s có hiệu quả 1 lần, khi cộng dồn đầy sẽ tăng 12/15/18/21/24% sát thương.

hoà phác diên
Hòa Phác Diên
4

Thương Quyết Chiến
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Khi bên cạnh có ít nhất 2 kẻ địch, được tăng 16/20/24/28/32% tấn công và 16/20/24/28/32% phòng ngự, khi có dưới 2 kẻ địch, được tăng 24/30/36/42/48% tấn công.

thương quyết chiến
Thương Quyết Chiến
5

Thương Bạch Anh
Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường sát thương tăng 30/36/42/48%.

thương bạch anh
Thương Bạch Anh

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Mảnh Hài Hoà Bất Thường

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Khi giá trị Khế Ước Sinh Mệnh tăng hoặc giảm, sát thương nhân vật gây ra sẽ tăng 18% trong 6s. Tối đa cộng dồn 3 lần.

mảnh hài hoà bất thường
Mảnh Hài Hoà Bất Thường

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả

biểu tượng vương miện Vương Miện: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% 

Bộ Mảnh Hài Hoà Bất Thường được tạo ra để dành riêng cho Arlecchino. Vì đây là bộ mới, nên bạn có thể sử dụng tạm bộ Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ. Trong khi chờ Farm đủ bộ thánh di vật tốt nhất cho cô ấy.

Ưu Tiên Thiên Phú Arlecchino

Tấn Công Thường ➜ Kỹ Năng Nộ ➜ Kỹ Năng Nguyên Tố

Cách Build Đội Hình Arlecchino

Đội hình Arlecchino Bốc Hơi

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Đội hình Arlecchino Quá Tải

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

Hỗ Trợ

nhân vật beidou
Beidou (C1)
HOẶC

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật yae miko
Yae Miko

Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

Hỗ Trợ

nhân vật thoma
Thoma
HOẶC

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật Fischl
Fischl

Hỗ Trợ

nhân vật chevreuse
Chevreuse

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett

Đội hình Arlecchino Mono Hoả

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

Hỗ Trợ

nhân vật Bennett
Bennett
HOẶC

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

Hỗ Trợ

nhân vật thoma
Thoma

Đội hình Arlecchino + 2 Nham

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật Yelan
Yelan

DPS Phụ

nhân vật chiori
Chiori

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli
HOẶC

DPS Chính

nhân vật arlecchino
Arlecchino

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

DPS Phụ

nhân vật albedo
Albedo

Hỗ Trợ

nhân vật zhongli genshin impact
Zhongli

Kỹ Năng Thiên Phú Arlecchino

Thiên Phú Chiến Đấu

Lời Mời Trảm Thủ

tấn công thường arlecchino

Tấn Công Thường

Thực hiện tối đa 4 lần bắn tên liên tiếp.

Trọng Kích

trọng kích arlecchino

Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía kẻ địch gần đó và chém một nhát.

Tiếp tục nhấn giữ, Arlecchino sẽ tiêu hao thể lực để thực hiện di chuyển nhanh tối đa 5s.

Thiên Phú Cố Định

thiên phú cố đinh arlecchino 1
Thụ Động

Chỉ Ách Nguyệt Mới Có Thể Thấu Hiểu

Trong trạng thái chiến đấu, Arlecchino nhận 40% buff Sát Thương Nguyên Tố Hỏa, đồng thời chỉ có thể hồi phục HP thông qua Ách Nguyệt Trỗi Dậy.

thiên phú cố đinh arlecchino 2
Đột Phá 1

Chỉ Khổ Đau Mới Có Thể Bù Đắp

Chỉ Lệnh Nợ Máu có đặc tính sau:

  • Khi đánh bại kẻ địch mang Chỉ Lệnh Nợ Máu do bản thân Arlecchino gán lên, sẽ cung cấp cho Arlecchino Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 130% Giới Hạn HP;
  • 5s sau khi gán ấn, sẽ tăng cấp thành Chỉ Lệnh Nợ Máu – Kết. Khi thu hồi sẽ chuyển thành cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh cho Arlecchino tương đương 130%.

Khế Ước Sinh Mệnh được cung cấp bằng cách thức trên, giới hạn giá trị Khế Ước Sinh Mệnh sẽ không thể vượt quá giới hạn vốn có của Vạn Vật Hóa Tro.

thiên phú cố đinh arlecchino 3
Đột Phá 4

Chỉ Sức Mạnh Mới Có Thể Bảo Vệ

Căn cứ vào mức Tấn Công vượt quá 1000 của Arlecchino, mỗi 100 điểm Tấn Công sẽ khiến Arlecchino nhận được 1% Kháng Vật Lý và Kháng Tất Cả Nguyên Tố. Tối đa tăng đến 20% Kháng Vật Lý và Kháng Tất Cả Nguyên Tố bằng cách này. Const

Cung Mệnh Arlecchino

cung mệnh arlecchino 1
Cung Mệnh 1

"Tất Cả Thù Và Nợ Do Ta Tự Trả..."

Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ sẽ được cường hóa, giá trị gia tăng là 100%; Ngoài ra, khi Tấn Công Thường hoặc Trọng Kích trong trạng thái Bữa Tiệc Cái Chết Đỏ sẽ tăng khả năng Kháng Gián Đoạn của Arlecchino.

cung mệnh arlecchino 2
Cung Mệnh 2

"Tất Cả Thưởng Và Phạt Do Ta Tự Ra..."

Chỉ Lệnh Nợ Máu khi thi triển sẽ là Chỉ Lệnh Nợ Máu – Kết.

Khi Arlecchino thu hồi Chỉ Lệnh Nợ Máu – Kết sẽ triệu hồi Ách Nguyệt Huyết Hỏa ở phía trước, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Hỏa tương đương với 900% Tấn Công của cô ấy, đồng thời khiến kháng vật lý và kháng tất cả nguyên tố của cô ấy tăng 20%, duy trì 15s. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.

Cần mở khóa thiên phú “Chỉ Khổ Đau Mới Có Thể Bù Đắp”.

cung mệnh arlecchino 3
Cung Mệnh 3

"Ngươi Sẽ Trở Thành Thành Viên Mới Của Gia Đình Ta..."

Cấp kỹ năng Tấn Công Thường – Lời Mời Trảm Thủ +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh arlecchino 4
Cung Mệnh 4

"Sau Này, Các Ngươi Yêu Thương Tương Trợ Nhau..."

Khi Arlecchino thu hồi Chỉ Lệnh Nợ Máu thành công, thời gian chờ của Ách Nguyệt Trỗi Dậy giảm 2s, đồng thời hồi phục 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho cô ấy. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần.

cung mệnh arlecchino 5
Cung Mệnh 5

"Vì Một Mình Khác Gì Với Đã Chết..."

Cấp kỹ năng Ách Nguyệt Trỗi Dậy +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

cung mệnh arlecchino 6
Cung Mệnh 6

"Từ Nay Về Sau, Chúng Ta Sẽ Cùng Đón Cuộc Sống Mới."

Tăng sát thương của Ách Nguyệt Trỗi Dậy, mức tăng tương đương với Tấn Công của Arlecchino nhân với 700% tỉ lệ phần trăm của Khế Ước Sinh Mệnh hiện tại.

Trong 20s sau khi thi triển Vạn Vật Hóa Tro, Tấn Công Thường và Kỹ Năng Nộ của Arlecchino tăng 10% Tỷ Lệ Bạo Kích và 70% Sát Thương Bạo Kích. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần.

Nguyên Liệu Đột Phá Arlecchino

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

vụn mã não cháy
1

Vụn Mã Não Cháy

tường vi cầu vồng
3

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu tân binh
3

Phù Hiệu Tân Binh

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh mã não cháy
3

Mảnh Mã Não Cháy

mảnh giai điệu vàng
2

Mảnh Giai Điệu Vàng

tường vi cầu vồng
10

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu tân binh
15

Phù Hiệu Tân Binh

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh mã não cháy
6

Mảnh Mã Não Cháy

mảnh giai điệu vàng
4

Mảnh Giai Điệu Vàng

tường vi cầu vồng
20

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu sĩ quan
12

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng mã não cháy
3

Miếng Mã Não Cháy

mảnh giai điệu vàng
8

Mảnh Giai Điệu Vàng

tường vi cầu vồng
30

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu sĩ quan
18

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng mã não cháy
6

Miếng Mã Não Cháy

mảnh giai điệu vàng
12

Mảnh Giai Điệu Vàng

tường vi cầu vồng
45

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu hiệu úy
12

Phù Hiệu Hiệu Úy

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

mã não cháy
6

Mã Não Cháy

mảnh giai điệu vàng
20

Mảnh Giai Điệu Vàng

tường vi cầu vồng
60

Tường Vi Cầu Hồng

phù hiệu hiệu úy
24

Phù Hiệu Hiệu Úy

Tổng Số

mora
420000
vụn mã não cháy
1
mảnh mã não cháy
9
miếng mã não cháy
9
mã não cháy
6
mảnh giai điệu vàng
46
tường vi cầu vồng
168
phù hiệu tân binh
18
phù hiệu sĩ quan
30
phù hiệu hiệu úy
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Arlecchino

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của trật tự
3

Bài Giảng Của “Trật Tự”

phù hiệu tân binh
6

Phù Hiệu Tân Binh

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của trật tự
2

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

phù hiệu sĩ quan
3

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của trật tự
4

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

phù hiệu sĩ quan
4

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của trật tự
6

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

phù hiệu sĩ quan
6

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của trật tự
9

Hướng Dẫn Của “Trật Tự”

phù hiệu sĩ quan
9

Phù Hiệu Sĩ Quan

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của trật tự
4

Triết Học Của “Trật Tự”

phù hiệu hiệu úy
4

Phù Hiệu Hiệu Úy

ngọn nến lửa tàn
1

Ngọn Nến Lửa Tàn

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của trật tự
6

Triết Học Của “Trật Tự”

phù hiệu hiệu úy
6

Phù Hiệu Hiệu Úy

ngọn nến lửa tàn
1

Ngọn Nến Lửa Tàn

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của trật tự
12

Triết Học Của “Trật Tự”

phù hiệu hiệu úy
9

Phù Hiệu Hiệu Úy

ngọn nến lửa tàn
2

Ngọn Nến Lửa Tàn

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của trật tự
16

Triết Học Của “Trật Tự”

phù hiệu hiệu úy
12

Phù Hiệu Hiệu Úy

ngọn nến lửa tàn
2

Ngọn Nến Lửa Tàn

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của trật tự
3
hướng dẫn của trật tự
21
triết học của trật tự
38
phù hiệu tân binh
6
phù hiệu sĩ quan
22
phù hiệu hiệu úy
31
ngọn nến lửa tàn
6
vương miện trí thức
1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *