Bennett

- Advertisement -

Nếu bạn muốn sở hữu Bennett thì phải biết cách Build Bennett, dưới đây là toàn bộ thông tin để bạn có thể dễ dàng để Build Bennett mạnh nhất trong game Genshin Impact

Xếp hạng và thông tin Bennett

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Bennett thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Bennett.

Thông tin nhân vật

Bennett
Biểu tượng Bennett
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ HoảHoả

Vũ khí: Hình ảnh cungKiếm

Diễn viên lồng tiếng Anh: Cristina Vee Valenzuela
Diễn viên lồng tiếng Nhật: Ousaka Ryouta

 

Xếp hạng cấp bậc Bennett

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N / A N / A Genshin - Biểu Tượng SS Genshin - Biểu Tượng B

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Bennett

Điểm Mạnh
• Cung cấp khả năng hồi phục và Buff Tấn Công mạnh mẽ.


• Kỹ năng Nguyên Tố Hoả có thể nạp năng lượng và hồi chiêu nhanh


• Có thể dễ dàng áp dụng Hoả vào các phản ứng nguyên tố khác.

Điểm Yếu
• Khi bạn giữ E để ra đòn và không đứng trong vòng tròn của Kỹ Năng Nộ thì sẽ bị dội ngược lại về phía sau.

 

Cách Build Bennett tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Bennett

thiên không kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thiên Không Kiếm R0

Sát Thương Bạo Kích

Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% lực tấn công, kéo dài 12s.

hoặc

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Sáng Đêm Sương Mù R0

Sát Thương Bạo Kích

Tăng 12% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sương Mù”. Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

hoặc

Phong Ưng Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Phong Ưng Kiếm R0

Tăng Sát Thương Vật Lý

Tấn công tăng 20%, kích hoạt khi chịu sát thương: Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100% tấn công và gây cho địch xung quanh sát thương bằng 200% lực tấn công. Mỗi 15s kích hoạt 1 lần.

hoặc

Kiếm Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Tế Lễ R0

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Tây Phong Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tây Phong Kiếm R0

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Cách Build Thánh Di Vật Bennett

dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc

Hiệu Quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc

Hiệu Quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Hỏa.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP%
Ly: HP% / Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả
Vương Miệng: HP% / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích
Chỉ số Phụ
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tấn Công / Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích

Nâng Thiên Phú cho Bennett

Q Kỹ Năng Nộ>EKỹ năng>ATKTấn Công Thường


 

Cách Build Bennett Hỗ Trợ Sát Thương Hoả

Vũ Khí tốt nhất
ánh sáng đêm sương mù Ánh Sáng Đêm Sương Mù
Vũ Khí thay thế
1. phong ưng kiếm Phong Ưng Kiếm
2. tia sáng nơi hẻm tối Tia Sáng Nơi Hẻm Tối
3. kiếm tế lễ Kiếm Tế Lễ
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổNghi Thức Tông Thất Cổ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tấn Công
Cốc: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Hoả
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, Tỉ lệ bạo kích, Sát thương bạo kích, Tấn Công

Cách Build này cho phép Bennett không chỉ tăng lực tấn công của cả nhóm mà còn gây ra phản ứng nguyên tố Hoả. Hãy build Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố Của Bennett trên 200%. Khả năng hồi phục của Bennett vẫn rất hiệu quả trong cách Build này mặc dù thiếu HP và Hiệu Quả Trị Liệu.Cách Build Bennett Hỗ Trợ Hồi Máu (Healer Build)

Vũ Khí tốt nhất
thiên không kiếm Thiên Không Kiếm
Vũ Khí thay thế
1. kiếm tế lễ Kiếm Tế Lễ
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổNghi Thức Tông Thất Cổ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc HP
Cốc: HP
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc HP
Dòng phụ Tấn Công, Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố, HP

Hãy build Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố Của Bennett trên 200%. Cách Buil Bennett này chuyên về trị liệu hồi HP và hiệu quả nạp nguyên tố để đội hình của bạn có không ai bị ngã xuống.Cách Build đội hình Bennett

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ


 

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ


 

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 Nguyên Liệu Đột Phá

Dưới dây là danh sách nguyên liệu đột phá Bennett từ cấp 1 đến cấp 90

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636


Nguyên Liệu Thiên Phú

Danh sách nguyên liệu nâng cấp thiên phú cho Bennett.

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Bennett tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin Guide nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact