Xingqiu

- Advertisement -
Xingqiu là một nhân vật Hệ Thuỷ 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Xingqiu, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Xingqiu

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Xingqiu thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Xingqiu.

Thông tin nhân vật

Xingqiu
Biểu tượng Xingqiu
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThuỷThuỷ

Vũ khí: Hình ảnh kiếm đơnKiếm Đơn

Diễn viên lồng tiếng Anh: Cristina Vee Valenzuela
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Minagawa Junko

 

Xếp hạng cấp bậc Xingqiu

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
N/A biểu tượng xếp hạng SS biểu tượng xếp hạng C biểu tượng xếp hạng C

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Xingqiu

Điểm Mạnh của Xingqiu
• Kỹ năng nguyên tố giúp giảm sát thương phải nhận từ kẻ địch.


• Kỹ năng nộ cấp Thuỷ tuyệt vời


• Kỹ năng nguyên tố cung cấp nhiều hạt nguyên tố.

Điểm Yếu của Xingqiu
• Tấn công thường gây ít sát thương.


• CD kỹ năng nguyên tố dài.


• Yêu cầu phải đạt đến cung mệnh nhất định mới phát huy được sức mạnh.

 

Cách Build Xingqiu tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí Xingqiu

Kiếm Tế Lễ

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Kiếm Tế Lễ

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Bàn Nham Kết Lục

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Bàn Nham Kết Lục

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 44

HP tăng 20%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này.

hoặc

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích 9.6 | Tấn Công Căn Bản: 48

Tăng 12% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sương Mù”. Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

hoặc

Thiên Không Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Thiên Không Kiếm

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 12 | Tấn Công Căn Bản: 46

Tỷ lệ bạo kích tăng 4%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20% lực tấn công, kéo dài 12s.

hoặc

Đoản Đao Amenoma

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Đoản Đao Amenoma

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Tấn Công% 12 | Tấn Công Căn Bản: 41

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

hoặc

Tây Phong Kiếm

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Tây Phong Kiếm

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 13.3 | Tấn Công Căn Bản: 41

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

hoặc

Răng Nanh Rỉ Sét

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Răng Nanh Rỉ Sét

Loại: Kiếm Đơn | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 10 | Tấn Công Căn Bản: 42

Tăng 16% sát thương kỹ năng nguyên tố, tăng 6% tỷ lệ bạo kích của kỹ năng nguyên tố.

Cách Build Thánh Di Vật Xingqiu

dấu ấn ngăn cách
Dấu Ấn Ngăn Cách
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
2
Trái Tim Trầm Luân
Trái Tim Trầm Luân
2

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

hoặc
nghi thức tông thất cổ
Nghi Thức Tông Thất Cổ
4

Hiệu quả:

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
kẻ lưu đày
Kẻ Lưu Đày
4

Hiệu quả:

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

 

Chỉ số bộ Thánh Di Vật

Chỉ số Chính
Đồng Hồ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc Tấn Công
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Chỉ số Phụ
Tỉ Lệ Bạo Kích / Sát Thương Bạo Kích / Tấn Công % / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Nâng Thiên Phú cho Xingqiu

QNộ>EKỹ năng>ATKĐánh thường

 

Build Xingqiu DPS Phụ

Vũ Khí tốt nhất kiếm tế lễ Kiếm Tế Lễ
Vũ Khí thay thế
1. thiên không kiếm Thiên Không Kiếm
2. ánh sáng đêm sương mù Ánh Sáng Đêm Sương Mù
3. đoản đao amenoma Đoản Đao Amenoma
Thánh Di Vật
dấu ấn ngăn cách Dấu Ấn Ngăn Cách x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %Tấn Công hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. Tỉ Lệ Bạo Kích
3. Sát Thương Bạo Kích
4. %Tấn Công

Cách Build Xingqiu DPS Phụ này tối đá hoá sát thương tấn công thường và kỹ năng Nộ của anh ấy. Xingqiu cần +200% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố khi không trang bị Kiếm Tế Lễ. Nhưng khi có nó thì chỉ cần 150% Hiệu Quả Nạp.

Build Xingqiu hỗ trợ hồi máu

Vũ Khí tốt nhất kiếm tế lễ Kiếm Tế Lễ
Vũ Khí thay thế
1. thiên không kiếm Thiên Không Kiếm
2. tây phong kiếm Tây Phong Kiếm
3. răng nanh rỉ sét Răng Nanh Rỉ Sét
Thánh Di Vật
nghi thức tông thất cổ Nghi Thức Tông Thất Cổ x4
Dòng chính
Đồng Hồ: Hiệu quả Nạp Nguyên Tố
Ly: %HP
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu
Dòng phụ 1. Hiệu quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. Tỉ Lệ Bạo Kích hoặc Sát Thương Bạo Kích

Cách Build này được sử dụng khi đội hình của bạn thiếu nhân vật hồi máu.

Cách Build Đội Hình Xingqiu

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS Chính
DPS Phụ

 

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS Phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS phụ
DPS phụ

 

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ

 

DPS Phụ
XingqiuXingqiu
DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Xingqiu

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Xingqiu

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Xingqiu tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact