Search
Close this search box.
kamisato ayaka

Kamisato Ayaka

Xếp Hạng và Thông Tin Kamisato Ayaka

Thông tin nhân vật

Tên: Kamisato Ayaka

Danh Hiệu: Bạch Hạc Sương hoa

Thuộc: Hiệp Hội Yashiro

Độ Hiếm: ★★★★★

Nguyên Tố: nguyên tố băng Băng

Vũ Khí: kiếm đơn Kiếm Đơn

Sinh Nhật: Ngày 28 tháng 9

Giới Tính: Nữ

Cung Mệnh: Cung Tuyết Hạc

Đất Nước: INAZUMA

Diễn Viên Lồng Tiếng Anh: Erica Mendez

Diễn Viên Lồng Tiếng Nhật: Hayami Saori (早見 沙織)

Diễn Viên Lồng Tiếng Trung: Xiao N (小N)

Diễn Viên Lồng Tiếng Hàn: Lee Yu-ri (이유리)

Mô Tả: Đại tiểu thư nhà Kamisato thuộc “Hiệp Hội Yashiro” Inazuma. Đoan trang thanh lịch, thông minh và mạnh mẽ.

Xếp hạng cấp bậc

DPS Chính

biểu tượng xếp hạng ss

DPS Phụ

N/A

Hỗ Trợ

N/A

Thám Hiểm

biểu tượng xếp hạng ss

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu Điểm của Ayaka

 • Chỉ số bạo kích cơ bản cao
 • Nhấn giữ chuột trái rất hữu ích trong việc khám phá map và chiến đấu.
 • Sát thương kỹ năng Nộ cao.
 • Dễ dàng áp dụng sát thương Băng vào kẻ thù bằng các kỹ năng của cô ấy.

Nhược Điểm của Ayaka

 • Cần nhiều năng lượng để kích hoạt kỹ năng Nộ
 • Cần quản lý thể lực của nhân vật tốt khi sử dụng Trọng Kích và Xung Kích.

Cách Build Kamisato Ayaka Tốt Nhất

Build Ayaka DPS Chính

Vũ Khí Tốt Nhất

1
Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sương Mù". Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28% | 10/20/35% | 12/24/42% | 14/28/49% | 16/32/56%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.
ánh sáng đêm sương mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
2

Haran Geppaku Futsu

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng "Mũi Sóng" cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng "Mũi Sóng" sẽ tiêu hao "Mũi Sóng" đã có, và nhận được "Sóng Loạn": Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20/25/30/35/40% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

haran geppaku futsu
Haran Geppaku Futsu
3

Kiếm Đen

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20/25/30/35/40%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60/70/80/90/100% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

kiếm đen
Kiếm Đen
4

Đoản Đao Amenoma

Thuộc tính phụ: Tấn công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6/7.5/9/10.5/12 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

đoản đao amenoma
Đoản Đao Amenoma

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.
4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

dũng sĩ trong băng giá
Dũng Sĩ Trong Băng Giá

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng

biểu tượng vương miện Vương Miện: ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tỉ Lệ Bạo Kích

Dũng Sĩ Trong Băng Giá là bộ Thánh Di Vật tốt nhất cho bất kỳ đội hình Đóng Băng nào.

Build Ayaka Đối Phó Với Kẻ Thù Không Bị Đóng Băng

Vũ Khí Tốt Nhất

1
Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh "Vết Cắt Sương Mù". Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28% | 10/20/35% | 12/24/42% | 14/28/49% | 16/32/56%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.
ánh sáng đêm sương mù
Ánh Sáng Đêm Sương Mù
2

Haran Geppaku Futsu

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Nhận được 12/15/18/21/24% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng "Mũi Sóng" cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng "Mũi Sóng" sẽ tiêu hao "Mũi Sóng" đã có, và nhận được "Sóng Loạn": Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20/25/30/35/40% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

haran geppaku futsu
Haran Geppaku Futsu
3

Kiếm Đen

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20/25/30/35/40%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60/70/80/90/100% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

kiếm đen
Kiếm Đen
4

Đoản Đao Amenoma

Thuộc tính phụ: Tấn công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6/7.5/9/10.5/12 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

đoản đao amenoma
Đoản Đao Amenoma

Thánh Di Vật Tốt Nhất

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.
4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

dũng sĩ trong băng giá
2
Dũng Sĩ Trong Băng Giá

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.
4 món: Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

lễ bế mạc của giác đấu sĩ
2
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
HOẶC

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.
4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

dũng sĩ trong băng giá
2
Dũng Sĩ Trong Băng Giá

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.
4 món: Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

nghi thức tông thất cổ
2
Nghi Thức Tông Thất Cổ

Chỉ Số Chính Thánh Di Vật

biểu tượng đồng hồ Đồng Hồ: Tấn Công%

biểu tượng cốc Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng

biểu tượng vương miện Vương Miện: ST Bạo Kích

Chỉ Số Phụ Thánh Di Vật

ST Bạo Kích / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tỉ Lệ Bạo Kích

Nếu bạn muốn chống lại những kẻ thù “không thể bị đóng băng”, thì hãy dùng bộ 2 món Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ cung cấp “18% Tấn Công” hoặc 2 món Nghi Thức Tông Thất Cổ “20% sát thương kỹ năng nộ” để ghép với 2 món Dũng Sĩ Trong Băng Giá.

Ưu Tiên Thiên Phú Ayaka

Vai Trò DPS Chính

kỹ năng nộ ayaka
Nộ

Đánh Thường
Đánh Thường

kỹ năng nguyên tố ayaka
Kỹ Năng

Xếp Hạng Vũ Khí và Thánh Di Vật tốt nhất cho Kamisato Ayaka

Xếp Hạng Vũ Khí Ayaka

1
ánh sáng đêm sương mù

Ánh Sáng Đêm Sương Mù

Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích

Tăng 12% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sương Mù”. Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau.

2
haran geppaku futsu

Haran Geppaku Futsu

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Nhận được 12% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng “Mũi Sóng” cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng “Mũi Sóng” sẽ tiêu hao “Mũi Sóng” đã có, và nhận được “Sóng Loạn”: Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20% sát thương tấn công thường, duy trì 8s.

3
kiếm đen

Kiếm Đen

Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích

Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần.

Vũ Khí F2P (miễn phí) tốt nhất cho Ayaka

đoản đao amenoma

Đoản Đao Amenoma

Thuộc tính phụ: Tấn Công%

Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó.

Xếp Hạng Thánh Di Vật Ayaka

1
dũng sĩ trong băng giá

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

4 món: Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

2
dũng sĩ trong băng giá
2 món

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

lễ bế mạc của giác đấu sĩ
2 món

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

2 món: Tấn công tăng 18%.

3
dũng sĩ trong băng giá
2 món

Dũng Sĩ Trong Băng Giá

2 món: Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%.

nghi thức tông thất cổ
2 món

Nghi Thức Tông Thất Cổ

2 món: Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Thánh Di Vật 4 sao tốt nhất cho Ayaka

võ nhân
4 món

Võ Nhân

2 món: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích tạo thành.

4 món: Trong 8s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 25% sát thương.

Cách Build Đội Hình Kamisato Ayaka

Đội hình Ayaka Đóng Băng Cao Cấp

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật Shenhe
Shenhe

Hỗ Trợ

nhân vật sangonomiya kokomi
Kokomi

Đây là đội hình đóng băng cao cấp cho Ayaka, cung cấp kịch bản lý tưởng để đóng băng nhiều kẻ thù, gây sát thương diện rộng và mục tiêu đơn lẻ cao.
Shenhe cung cấp buff sát thương, Kokomi cung cấp nguyên tố Thuỷ và hồi máu cho cả đội, còn Kazuha gom kẻ thù lại với nhau và giảm khả năng Kháng Băng của chúng nhờ bộ thánh di vật Bóng Hình Màu Xanh.

Các Đội hình Đóng Băng khác

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

nhân vật mona
Mona

DPS Phụ

nhân vật Venti
Venti

Hỗ Trợ

nhân vật diona
Diona
HOẶC

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

nhân vật mona
Mona

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật diona
Diona

Đội hình Ayaka - Mono Băng

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

kazuha genshin impact
Kazuha

Hỗ Trợ

nhân vật Shenhe
Shenhe

Hỗ Trợ

nhân vật diona
Diona

Đội hình Ayaka F2P

DPS Chính

kamisato ayaka
Ayaka

DPS Phụ

xiangling
Xiangling

DPS Phụ

nhân vật Xingqiu
Xingqiu

Hỗ Trợ

nhân vật diona
Diona
 • Một nhóm đa phản ứng thân thiện để chơi miễn phí cho Ayaka.
 • Diona có thể hoạt động như một cục pin (hồi năng lượng) cho Ayaka.
 • Xingqiu và Xiangling sẽ cung cấp nhiều phản ứng với Ayaka là DPS Chính.

Kỹ Năng Thiên Phú Kamisato Ayaka

Kỹ Năng Chủ Động

tấn công thường ayaka
Trường Phái Kamisato: Naname

Tấn công thường
Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích
Tiêu hao thể lực nhất định, liên tiếp phóng ra kiếm gió ở chính giữa.

Tấn công khi đáp
Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Kỹ Năng Bị Động

bí kíp kiểm tra
Thụ Động

Bí Kíp Kiểm Tra

Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

lời phán amatsumi
Đột Phá 1

Lời Phán Amatsumi Kunitsumi

Trong vòng 6s sau khi thi triển Trường Phái Kamisato – Hyouka, sát thương gây ra bởi tấn công thường và trọng kích của Kamisato Ayaka tăng 30%.

lời chúc kanten
Đột Phá 4

Lời Chúc Kanten Senmyou

Khi Trường Phái Kamisato – Senho kết thúc sẽ thi triển hàn băng, nếu đánh trúng địch, Kamisato Ayaka sẽ nhận hiệu quả sau:

 • Hồi 10 điểm thể lực;
 • Nhận 18% buff sát thương Nguyên Tố Băng, duy trì 10s.

Cung Mệnh Kamisato Ayaka

cung mệnh 1 ayaka
Cung Mệnh 1

Anh Đào Sương Giá

Khi tấn công thường hoặc trọng kích của Kamisato Ayaka gây sát thương Nguyên Tố Băng cho địch, có 50% tỷ lệ giảm 0.3s CD của Trường Phái Kamisato – Hyouka. Hiệu quả này mỗi 0.1s chỉ kích hoạt 1 lần.

cung mệnh 2 ayaka
Cung Mệnh 2

Tam Trùng Tuyết Môn

Khi thi triển Trường Phái Kamisato – Soumetsu sẽ thi triển thêm 2 Cổng Băng Tuyết với quy mô rất nhỏ, mỗi cổng gây sát thương bằng 20% sát thương ban đầu.

cung mệnh 3 ayaka
Cung Mệnh 3

Bạch Hoa Cẩm Họa

Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato – Soumetsu +3.
Tăng nhiều nhất 15 cấp.

cung mệnh 4 ayaka
Cung Mệnh 4

Doanh Khuyết Lưu Phản

Sau khi kẻ địch chịu sát thương do Cổng Băng Tuyết của Trường Phái Kamisato – Soumetsu gây ra, phòng ngự của địch sẽ giảm 30%, kéo dài 6s.

cung mệnh 5 ayaka
Cung Mệnh 5

Hoa Vân Chung Nhập Nguyệt

Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato – Hyouka +3.
Tăng nhiều nhất 15 cấp.

cung mệnh 6 ayaka
Cung Mệnh 6

Gian Thủy Nguyệt

Mỗi 10s, Kamisato Ayaka sẽ nhận được Usurahi Butou, khiến sát thương trọng kích gây ra tăng 298%. Hiệu quả Usurahi Butou sẽ mất sau 0.5s trọng kích trúng kẻ địch, và bắt đầu tính giờ lại.

Nguyên Liệu Đột Phá Kamisato Ayaka

Cấp 20→40

mora
20000

Mora

mảnh ngọc băng vụn
1

Mảnh Ngọc Băng Vụn

tú cầu anh đào
3

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách cũ nát
3

Kiếm Cách Cũ Nát

Cấp 40→50

mora
40000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
3

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

lõi động cơ vĩnh cửu
2

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

tú cầu anh đào
10

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách cũ nát
15

Kiếm Cách Cũ Nát

Cấp 50→60

mora
60000

Mora

mảnh ngọc băng vỡ
6

Mảnh Ngọc Băng Vỡ

lõi động cơ vĩnh cửu
4

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

tú cầu anh đào
20

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách bản sao
12

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 60→70

mora
80000

Mora

miếng ngọc băng
3

Miếng Ngọc Băng

lõi động cơ vĩnh cửu
8

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

tú cầu anh đào
30

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách bản sao
18

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 70→80

mora
100000

Mora

miếng ngọc băng
6

Miếng Ngọc Băng

lõi động cơ vĩnh cửu
12

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

tú cầu anh đào
45

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách trứ danh
12

Kiếm Cách Trứ Danh

Cấp 80→90

mora
120000

Mora

ngọc băng
6

Ngọc Băng

lõi động cơ vĩnh cửu
20

Lõi Động Cơ Vĩnh Cửu

tú cầu anh đào
60

Tú Cầu Anh Đào

kiếm cách trứ danh
24

Kiếm Cách Trứ Danh

Tổng Số

mora
420000
mảnh ngọc băng vụn
1
mảnh ngọc băng vỡ
9
miếng ngọc băng
9
ngọc băng
6
lõi động cơ vĩnh cửu
46
tú cầu anh đào
168
kiếm cách cũ nát
18
kiếm cách bản sao
30
kiếm cách trứ danh
36

Nguyên Liệu Thiên Phú Kamisato Ayaka

Cấp 1→2

mora
12500

Mora

bài giảng của nhã nhặn
3

Bài Giảng Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách cũ nát
6

Kiếm Cách Cũ Nát

Cấp 2→3

mora
17500

Mora

hướng dẫn của nhã nhặn
2

Hướng Dẫn Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách bản sao
3

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 3→4

mora
25000

Mora

hướng dẫn của nhã nhặn
4

Hướng Dẫn Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách bản sao
4

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 4→5

mora
30000

Mora

hướng dẫn của nhã nhặn
6

Hướng Dẫn Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách bản sao
6

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 5→6

mora
37500

Mora

hướng dẫn của nhã nhặn
9

Hướng Dẫn Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách bản sao
9

Kiếm Cách Bản Sao

Cấp 6→7

mora
120000

Mora

triết học của nhã nhặn
4

Triết Học Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách trứ danh
4

Kiếm Cách Trứ Danh

nhánh huyết ngọc
1

Nhánh Huyết Ngọc

Cấp 7→8

mora
260000

Mora

triết học của nhã nhặn
6

Triết Học Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách trứ danh
6

Kiếm Cách Trứ Danh

nhánh huyết ngọc
1

Nhánh Huyết Ngọc

Cấp 8→9

mora
450000

Mora

triết học của nhã nhặn
12

Triết Học Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách trứ danh
9

Kiếm Cách Trứ Danh

nhánh huyết ngọc
2

Nhánh Huyết Ngọc

Cấp 9→10

mora
700000

Mora

triết học của nhã nhặn
16

Triết Học Của “Nhã Nhặn”

kiếm cách trứ danh
12

Kiếm Cách Trứ Danh

nhánh huyết ngọc
2

Nhánh Huyết Ngọc

vương miện trí thức
1

Vương Miện Trí Thức

Tổng Số

mora
1652500
bài giảng của nhã nhặn
3
hướng dẫn của nhã nhặn
21
triết học của nhã nhặn
38
kiếm cách cũ nát
6
kiếm cách bản sao
22
kiếm cách trứ danh
31
nhánh huyết ngọc
6
vương miện trí thức
1