Sangonomiya Kokomi

- Advertisement -
Kokomi là một nhân vật Hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Kokomi, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng về nhân vật trong hướng dẫn build này!

Xếp hạng và thông tin Kokomi

Để bạn có cái nhìn rõ nhất về Kokomi thì Genshin Guide sẽ liệt kê 1 số chi tiết về thông tin nhân vật, xếp hạng cấp bậc và điểm mạnh, điểm yếu của Kokomi.

Thông tin nhân vật

Kokomi
Biểu tượng Kokomi
Xếp hạng: Biểu tượng Xếp hạng SS

Độ hiếm: ★★★★★


Nguyên Tố: Hình ảnh Hệ ThuỷThuỷ

Vũ khí: Hình ảnh pháp khíPháp Khí

Diễn viên lồng tiếng Anh: Risa Mei
Diễn viên lồng tiếng Nhật Bản: Mimori Suzuko

 

Xếp hạng cấp bậc Kokomi

DPS chính DPS phụ Hỗ Trợ Khám Phá Map
biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng A biểu tượng xếp hạng ss biểu tượng xếp hạng A

 

Điểm mạnh và điểm yếu của Kokomi

Điểm Mạnh của Kokomi
• Khả năng trị liệu tuyệt vời


• Kỹ năng nguyên tố bao trùm một khu vực rộng lớn và có thể áp dụng nguyên tố Thuỷ dễ dàng.


• Các đòn tấn công thông thường của Kokomi khi bật kỹ năng nộ có sát thương khá cao.


• Các đòn tấn công thông thường khi bật kỹ năng Nộ của Kokomi có thể hồi máu cho cả nhóm.

Điểm Yếu của Kokomi
•  Kỹ năng nộ cần nhiều năng lượng nguyên tố.
•  Sát thương AoE kém.

 

Cách Build Kokomi tốt nhất (Best Build)

Cách Build Vũ Khí

Vầng Trăng Bất Diệt

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vầng Trăng Bất Diệt

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 10.8 | Tấn Công Căn Bản: 46

Trị liệu tăng 10%; Tăng lượng sát thương đánh thường gây ra, lượng tăng thêm sẽ là 1% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. Trong 12s sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, đánh thường trúng kẻ địch sẽ hồi phục 0.6 Năng Lượng Nguyên Tố, mỗi 0.1s tối đa hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố một lần bằng cách này.

hoặc

Mẫu Kim Phách

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Mẫu Kim Phách

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 9 | Tấn Công Căn Bản: 42

6s sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2s hồi 4 điểm năng lượng nguyên tố; Tất cả nhân vật trong đội mỗi 2s hồi 4% HP.

hoặc

Vòng Bạch Thần

1_star.png
1_star.png
1_star.png
1_star.png

Vòng Bạch Thần

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố 6.7 | Tấn Công Căn Bản: 44

Mỗi khi nhân vật trang bị vũ khí này kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố lôi, thì nhân vật lân cận trong đội có thuộc tính nguyên tố gây ra các phản ứng liên quan sẽ tăng 10% Sát Thương Nguyên Tố của nguyên tố tương ứng và kéo dài 6 giây. Nhân vật được tăng Sát Thương Nguyên Tố bằng hình thức này sẽ không được cộng dồn.

hoặc

Câu Chuyện Diệt Rồng

1_star.png
1_star.png
1_star.png

Câu Chuyện Diệt Rồng

Loại: Pháp Khí | Thuộc tính phụ: HP% 7.7 | Tấn Công Căn Bản: 39

Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.

 

Cách Nâng Thiên Phú

Vai trò Hỗ Trợ

EKỹ năng>QNộ>NATấn công thường

Vai trò DPS Chính và DPS Phụ

QNộ>NATấn công thường>EKỹ năng

Nếu bạn build Kokomi làm DPS chính hoặc DPS phụ, hãy ưu tiên nâng cấp cả thiên phú Kỹ năng Nộ và Đòn đánh thường của cô ấy vì Kokomi đang hoạt động dựa vào Đòn đánh thường do kỹ năng nộ buff DMG

Nếu bạn đang Build Kokomi ở vị trí Hỗ trợ, hãy ưu tiên nâng cấp Kỹ năng Nguyên tố của Kokomi để cô ấy không chỉ gây ra nhiều Sát thương hơn mà còn hồi phục nhiều HP hơn cho nhân vật đang hoạt động.

 

Cách Build Thánh Di Vật 

Hiệu quả:

2

HP tăng 20%

4

Sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng địch, sẽ tăng 20% tấn công cho tất cả nhân vật trong đội ở gần, tăng 30% hiệu quả Khiên, kéo dài 3s. Hiệu quả này mỗi 0.5s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội nhưng không ra trận, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng Trị Liệu lên 15%.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này thực hiện trị liệu cho nhân vật trong đội, sẽ tạo ra Bọt Biển kéo dài 3s, ghi lại lượng HP hồi phục của việc trị liệu (Bao gồm cả lượng vượt mức). Khi kết thúc thời gian duy trì, Bọt Biển sẽ nổ tung, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương bằng 90% lượng hồi phục tích lũy (Cách tính sát thương này giống với các phản ứng nguyên tố như Điện Cảm, Siêu Dẫn…nhưng không bị ảnh hưởng bởi Tinh Thông Nguyên Tố, cấp hoặc buff sát thương phản ứng). Mỗi 3.5s tối đa tạo 1 Bọt Biển; Bọt Biển tối đa ghi lại 30,000 điểm hồi phục, bao gồm cả lượng trị liệu vượt mức; đội của bản thân cùng lúc chỉ được tồn tại tối đa 1 Bọt Biển. Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này ở trong đội chờ, vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

hoặc

Hiệu quả:

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4

Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

hoặc

Hiệu quả:

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

Chỉ Số Bộ Thánh Di Vật

Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly: %HP

Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %Tấn Công

Build Kokomi DPS – đứng sân

Vũ Khí tốt nhất
vầng trăng bất diệt Vầng Trăng Bất Diệt
Vũ Khí thay thế
1. mẫu kim phách Mẫu Kim Phách
2. câu chuyện diệt rồng Câu Chuyện Diệt Rồng
Thánh Di Vật
xà cừ đại dương Xà Cừ Đại Dương x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %HP
Dòng phụ 1. %HP
2. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Kokomi này tập trung vào tăng sát thương thông qua các đòn tấn công thông thường được hỗ trợ bởi Kỹ Năng Nộ của Kokomi và bọt biển từ bộ Xà Cừ Đại Dương. Ngay cả khi được build như một DPS chính, Kokomi vẫn hoạt động rất tốt như một người hồi máu.

Build Kokomi DPS phụ – phản ứng nguyên tố

Vũ Khí tốt nhất
vầng trăng bất diệt Vầng Trăng Bất Diệt
Vũ Khí thay thế
1. mẫu kim phách Mẫu Kim Phách
2. vòng bạch thần Vòng Bạch Thần
Thánh Di Vật
xà cừ đại dương Xà Cừ Đại Dương x4
Dòng chính
Đồng Hồ: %HP hoặc Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Ly: Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thuỷ
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu hoặc %HP
Dòng phụ 1. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2. %HP
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Kokomi này được xây dựng tương tự như hướng Build DPS chính của cô ấy. Hướng build này hy sinh khả năng hồi máu của Kokomi để có nhiều sát thương ngoài sân cỏ hơn. Yêu cầu về Năng lượng của Kokomi sẽ phụ thuộc vào đội hình của bạn nhưng đề xuất là Hiệu quả nạp nguyên tố: 180% -220%

Build Kokomi Hỗ Trợ (Thuỷ)

Vũ Khí tốt nhất
câu chuyện diệt rồng Câu Chuyện Diệt Rồng
Vũ Khí thay thế
1. mẫu kim phách Mẫu Kim Phách
2. vầng trăng bất diệt Vầng Trăng Bất Diệt
Thánh Di Vật
thiên nham vững chắc Thiên Nham Vững Chắc x4
Dòng chính
Đồng Hồ:  Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố hoặc %HP
Ly: %HP
Vương Miệng: Hiệu Quả Trị Liệu
Dòng phụ 1. %HP
2. Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
3. Tinh Thông Nguyên Tố

Cách Build Kokomi hỗ trợ này chuyên về hồi máu đồng thời cung cấp sát thương từ bộ thánh di vật Thiên Nham Vững chắc. Bạn sẽ cần 180%-220% Hiệu quả nạp nguyên tố để có thể spam kỹ năng nộ của Kokomi.

 

Cách Build Đội Hình Kokomi

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS Chính
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

DPS Chính
DPS phụ
DPS Phụ
DPS Phụ

 

Nguyên Liệu Đột Phá Kokomi

Cấp 20→40
2000020000
11
33
33
Cấp 40→50
4000040000
33
22
1010
1515
Cấp 50→60
6000060000
66
44
2020
1212
Cấp 60→70
8000080000
33
88
3030
1818
Cấp 70→80
100000100000
66
1212
4545
1212
Cấp 80→90
120000120000
66
2020
6060
2424
Tổng Số
420000420000
11
99
99
66
4646
168168
1818
3030
3636

 

Nguyên Liệu Thiên Phú Kokomi

Cấp 1→2
1250012500
33
66
Cấp 2→3
1750017500
22
33
Cấp 3→4
2500025000
44
44
Cấp 4→5
3000030000
66
66
Cấp 5→6
3750037500
99
99
Cấp 6→7
120000120000
44
44
11
Cấp 7→8
260000260000
66
66
11
Cấp 8→9
450000450000
1212
99
22
Cấp 9→10
700000700000
1616
1212
22
11
Tổng Số
16525001652500
33
2121
3838
66
2222
3131
66
11

 

Trên đây là cách Build Kokomi tốt nhất mà Genshin Guide tổng hợp được, nhớ đón xem các bài viết mới nhất về cách build nhân vật trong Genshin Impact tại Genshin-Guide.Com nhé. Vì mình sẽ cập nhật cách Build mới nhất liên tục, từng ngày, từng giờ đến với các game thủ đam mê Genshin Impact.
- Advertisement -

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức Genshin Impact