Search
Close this search box.

Lộ diện hình ảnh Thuỷ Thần Genshin Impact | Thông Tin Leak

Thuỷ Thần Genshin Impact đang là từ khoá được tìm kiếm rất nhiều thời gian gần đây, dưới đây genshin guide sẽ liệt kê 1 số thông tin Leak về Thuỷ Thần Genshin Impact đến bạn.

Lưu ý, đây là thông tin Leak nên sẽ không đúng 100% đâu nhé!

Thông Tin Thuỷ Thần Genshin Impact

Thuỷ Thần Genshin là gì?

Thuỷ Thần Furina là 1 trong 7 vi thần Genshin Impact, là người cai quản vùng đất Thuỷ có tên là Fontaine. Theo 1 số thông tin leak thì Thuỷ Thần sẽ có tạo hình là nhân vật tuổi Teen, không phải loli mà cũng không phải trưởng thành như Raiden Shogun.

Thời gian ra mắt Thuỷ Thần

Thuỷ Thần có thể sẽ ra mắt vào phiên bản 4.0 cùng với vùng đất mới (Vùng đất Thuỷ). Hiện nay chúng ta đang chơi Genshin Impact tại phiên bản 3.4

Vậy bạn sẽ phải chờ 6-7 tháng nữa mới có thể sở hữu vị Thuỷ Thần này

Hình Ảnh Thuỷ Thần Genshin Impact

Sẽ có 2 Thuỷ Thần trong Genshin Impact, là thuỷ thần đương nhiệm và Thuỷ Thần tiền nhiệm. Dưới đây là 1 số hình ảnh về vị Thuỷ Thần trong Genshin Impact.

Thuỷ Thần đương nhiệm

Thuỷ thần đương nhiệm tức là người đang nắm giữ chức vụ Thuỷ Thần hiện tại.

hình ảnh thuỷ thần đương nhiệm

hình ảnh thuỷ thần đương nhiệm

Thuỷ Thần tiền nhiệm

Thuỷ Thần tiền nhiệm là người đã về hưu (thoái vị)

hình ảnh thuỷ thần tiền nhiệm