Mika

Eula

Dehya

Genshin Impact có gì?

Nhân Vật Sắp Ra Mắt

Banner nhân vật hiện tại

Banner nhân vật tiếp theo

Nhân Vật nổi bật

Mika

Mika là một nhân vật hệ Băng 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Mika tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di vật, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội...

Hình Ảnh Genshin Impact