Kirara

Kaveh

Baizhu

Genshin Impact có gì?

Banner nhân vật 3.7 phần 1

Banner nhân vật 3.7 phần 2

Nhân Vật nổi bật

Kirara

Kirara là một nhân vật hệ Thảo 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Kirara tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di vật, cách nâng thiên phú, kỹ năng, đội...

Hình Ảnh Genshin Impact