Kẻ Lang Thang

Beidou

Kaedehara Kazuha

Courses

Mona

Mona là một nhân vật Hệ Thuỷ 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Mona, nguyên liệu thiên phú, vũ khí tốt nhất, thánh di vật tốt nhất, ưu tiên thiên phú, kỹ năng, đội hình và xếp hạng...

Hình Ảnh Genshin Impact

Environment

Hướng Dẫn

Thí Luyện Nhà Mạo Hiểm

Sự kiện "Thí Luyện Nhà Mạo Hiểm" sắp mở trong phiên bản Genshin Impact 3.2, cùng xem sự kiện này có gì và cách chơi như nào nhé. Tóm Tắt...

Vị Trí Phong Thần Đồng Genshin Impact

Phong Thần Đồng được sử dụng để nâng cấp Tượng của 7 Vị Thần Teyvat trong Genshin Impact. Và nâng cấp thể lực cho nhân vật, không những thế,...

Vị Trí Thảo Thần Đồng Genshin Impact

Có 180 Thảo Thần Đồng được tìm thấy trên khắp lục địa Sumeru. Thảo Thần Đồng được sử dụng để nâng cấp Tượng của 7 Vị Thần Sumeru trong...

Bài mới

Nấm Thánh Rukkhashava

Nấm Thánh Rukkhashava là một loại đặc sản được tìm thấy tại vùng núi Sumeru, là 1 loại nguyên liệu quan trọng để tăng cấp 1 số nhân vật trong Genshin...

Kẻ Lang Thang

Kẻ Lang Thang - Wanderer là một nhân vật Hệ Phong 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Kẻ Lang Thang tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu...

Beidou

Beidou là một nhân vật Hệ Lôi 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Beidou tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí,...

Kaedehara Kazuha

Kaedehara Kazuha là một nhân vật Hệ Phong 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Kazuha tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ...

Kujou Sara

Kujou Sara là một nhân vật Hệ Lôi dùng Cung 4 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Kujou Sara tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu...

Keqing

Keqing là một nhân vật Hệ Lôi dùng kiếm đơn 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Keqing tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên...