Dori

Kẻ Lang Thang

Beidou

Genshin Impact có gì?

Nhân Vật Sắp Ra Mắt

Sự Kiện Sắp Ra Mắt

Nhân Vật nổi bật

Keqing

Keqing là một nhân vật Hệ Lôi dùng kiếm đơn 5 sao trong Genshin Impact. Hướng dẫn cách Build Keqing tốt nhất trong Genshin Impact và tìm hiểu nguyên liệu thiên phú, vũ khí, thánh di, cách nâng thiên phú, kỹ...

Hình Ảnh Genshin Impact