Search
Close this search box.

Toukabou Shigure

Toukabou Shigure

Toukabou Shigure (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Chiếc dù giấy dầu có chút đặc biệt. tuy đã quen với mưa gió trong chuyến hành trình, nhưng chiêm ngưỡng cảnh mưa rơi với nó cũng sẽ có chút cảm giác thú vị.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42.4
Tinh Thông Nguyên Tố: 36
Cách để sở hữu: Gacha

Thuộc Tính Tinh Luyện

Sau khi tấn công trúng kẻ địch sẽ khiến một kẻ địch trúng đòn chịu trạng thái “Dù Giấy Tác Quái”, duy trì 10s. Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần; Trong thời gian duy trì, nếu kẻ địch đó bị tiêu diệt sẽ làm mới thời gian chờ của hiệu quả này. Sát thương của người trang bị gây ra cho kẻ địch trong trạng thái “Dù Giấy Tác Quái” tăng 16%.

Nhân Vật sử dụng Toukabou Shigure tốt nhất

nilouNingguangLisaYanfeiKlee

Nguyên liệu đột phá Toukabou Shigure

Đột Phá 1
20→40
1000010000
55
55
33
Đột Phá 2
40→50
2000020000
55
1818
1212
Đột Phá 3
50→60
3000030000
99
99
99
Đột Phá 4
60→70
4500045000
55
1818
1414
Đột Phá 5
70→80
5500055000
99
1414
99
Đột Phá 6
80→90
6500065000
66
2727
1818
Tổng Số
225000225000
55
1414
1414
66
2323
2727
4141
1515
2323
2727